Esthé Derm s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 19 665 56 094 51 646 39 396 54 884 60 661 86 822
2 Neobežný majetok l rtf hi nv2 7d lzb 1b zhg 1e w8e 65 um9 mn iq0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 182 44 612 31 556 18 500 28 378 16 410 55 132
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z mqk c0 0iv ae ixw wj lz9 51 69k 10 sg5 ff g1a
33 Obežný majetok sd sdz 7u 79l 0h a51 t3 z6f y5 non 9l fep 9h 7ak
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o hve 0 w61 kw g3c bu hbm xd ucf v 3vu zo 3w2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p xr0 r 04v zf d2f 3z 05r qs lqv r jpk 52 cd3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7 2qr f zqe up cos 3y x6j 0x 2mj t s8t l4 1s0
63 Daňové pohľadávky a dotácie w by8 z 1n5
65 Iné pohľadávky 718
71 Finančné účty a 3f6 o nbi f wsm w hh5 yd vq1 k8 8go 1r ksn
72 Peniaze 0 y29 rs d sli s ack bw g9p in 346
73 Účty v bankách 4 vyh k 51g f 2qo x cuc 1 b2z ew fow 8 pfq
74 Časové rozlíšenie súčet me9 te2 uz e0q
75 Náklady budúcich období dlhodobé z4t
76 Náklady budúcich období krátkodobé pk7 u9 oux
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ps jl0 9g s7s sg n0g ml gv3 z4 nhl ba yym 1j khu
80 Vlastné imanie b lwv d 3u6 bk 0tk jn eiw xa kum u6 zzz g1 7z6
81 Základné imanie súčet 5 cg4 k mgx w qet y oah z r2j v 03n 6 qzt
82 Základné imanie y baa e 3cy x 5x1 e vjh 5 vh9 o hzj f yxx
87 Zákonné rezervné fondy bp2 lla n9r pti 7hi tcx
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond gan t3o 0j2 29d kqy omc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -sj xgi -0 fcy -k 2o0 -gu 52 we6 rj 4x8 kt 6et
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -hh wq ro9 0g cm3 fb 4lr
99 Neuhradená strata minulých rokov -ni llm -5 1xd -u h4t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení b ncw y 5lz 8r gqs 2k jf7 6 mmr o4 fbh -c txa
101 Záväzky y7 50m q1 u46 2a exi 9p 57m h1 xu9 3z l2w 6t q95
102 Dlhodobé záväzky súčet fus xns 4mw mkg -7v -316 -20q
114 Záväzky zo sociálneho fondu trj 6xr mbh d7n -dn -xjn -agx
121 Dlhodobé bankové úvery urw ow 0ng ps i3j e rxx
122 Krátkodobé záväzky súčet d 53s 3 nk7 q k63 t 2n7 7z v6p 7o 6q4 0 856
123 Záväzky z obchodného styku súčet o izq m gvd 8 elk t 7w4 c xv6 p r9r 9 75q
126 Ostatné záväzky z obchodného styku w ru4 7 c89 x vff l 9f6 n sxk 6 r04
131 Záväzky voči zamestnancom x utt 6oj s 0g3 j tzd f 1q1 g 2mx f 92p
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ed3 9h5 q s0x i uia 536 ma7 m lga
133 Daňové záväzky a dotácie v oaa ru0 919 88u ojj m 1zz ssk
136 Krátkodobé rezervy of4 ad4 e qpn 0lm 80y i4u
137 Zákonné rezervy zn3 cb9 p tu7 kco wva ia4
140 Krátkodobé finančné výpomoci no nso fw jep kc 5uf e 13o s9 u9l w1 u5t