Esthé Derm s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 19 665 56 094 51 646 39 396 54 884 60 661 86 822
2 Neobežný majetok 7 3mi o8 s1g y2 t1w kv 59h jt w4s ts b2h 2w mjb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 182 44 612 31 556 18 500 28 378 16 410 55 132
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 dlr s0 35x 9t 4oe wj 4a0 xs k8e 1m ejl iy 9n9
33 Obežný majetok 7b 7up hk qti j8 e6w qp 6si wj f3o 00 11w k4 p8b
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a 5vp e buq du gs9 v8 peo ml if9 o jf6 3k qrm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet f gt9 7 5yn o8 knf fn gv2 b2 adn r efk tl 2eo
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y n6w q u82 qi hf1 lw u50 tt s9o k ia2 y3 q50
63 Daňové pohľadávky a dotácie e 94x h onz
65 Iné pohľadávky 77r
71 Finančné účty y jqj g c6k p 6jl l y2v nu o5o bd tl6 cj c9c
72 Peniaze i 3cs z8 8 746 j wly c6 qec 29 m31
73 Účty v bankách k 0op q rq0 1 wvf d 1z3 3 vl6 43 2id w u5i
74 Časové rozlíšenie súčet n1y kgu k7 wq8
75 Náklady budúcich období dlhodobé kja
76 Náklady budúcich období krátkodobé jrc pq o2h
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY bv 7vd rh cep 6f w97 yz uib 73 m1s rv bjp 40 207
80 Vlastné imanie w z6y 1 92h nm 4e2 uy yl2 h4 46u 2j clv 0f akg
81 Základné imanie súčet i 8fg k 4fh t odc 2 lo9 c h7m s bzf v oia
82 Základné imanie r 4v7 a pj8 s vq3 s wab f qjy 1 lpp b bdk
87 Zákonné rezervné fondy n8m wx0 8lc v6g 0f0 6r8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond mt7 tvm 98h r37 qng y8y
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -kw flz -r ux8 -f ml0 -fu mc t2n 16 md9 r4 rgi
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -sq 0f yr8 lf nrx fe kbh
99 Neuhradená strata minulých rokov -8m a2q -l z5y -z c5c
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 ozq 7 h1s l8 g5b sa k1r 7 i99 0n hk6 -y j3q
101 Záväzky 9a soj n5 rlf pm 6fg gg eq0 ba tei 41 uib pt iuu
102 Dlhodobé záväzky súčet ww7 8ay 1bg lt2 -7p -uvf -gfa
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9f6 z9r 0hu 2kz -6w -gi5 -izd
121 Dlhodobé bankové úvery jd0 f5 b53 i8 4qr t iu5
122 Krátkodobé záväzky súčet f h0k y 4la r oub 5 ds6 xg 6rv ov smm 5 x77
123 Záväzky z obchodného styku súčet v 4b8 t 6r3 n nia i d6g l wya e w1y q tdv
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 2 p4u e 6hw n lf6 w 8jb f xz4 1 dc2
131 Záväzky voči zamestnancom b gp2 5i7 0 s33 8 tay c nmp w m42 0 nyz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia tuq htx 1 myw c k9b lxv h7y q rjg
133 Daňové záväzky a dotácie u 7cz 293 p9g ci6 15c 9 nh3 eks
136 Krátkodobé rezervy ir9 50n u ppo acn ek7 4fo
137 Zákonné rezervy 6j8 txe e bqw gd7 5v2 9kc
140 Krátkodobé finančné výpomoci 4a 979 lq hv8 h1 dg9 j 7nl 1h 9tv 3n v7e