Esthé Derm s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 62 393 78 005 88 591 89 971 117 382 112 885
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4c ddj 7p qnc vr xwu yy pbg ex s3y 6i0 3ds ibi 1qk
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov fj bxw
5 Tržby z predaja služieb 62 393 78 005 88 591 89 971 117 382 112 885
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ezb 5ya pcf psa au8 c bf1 lgm
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu zi 02s p9 oev gi 40t 5w lci kt tle 7p 9lm aph mcv
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2u vrc dd twy bh gxs 1f 7qm iv k51 k9 ckk 8e 7xk
14 Služby 1f 0ks q3 zpb l8 s50 m2 vc8 7z sap 3c msl g9 b4o
15 Osobné náklady d0 38p 6a sza qu dyc zz qwj 02 02m k4 3gf wh jm0
16 Mzdové náklady pm 5yh c9 8qo gf yi7 it p4w 6y ar2 7l s2w 96 pm4
18 Náklady na sociálne poistenie 4 130 4 338 4 797 6 062 7 181 7 422 12 122
19 Sociálne náklady u91 ldg is5 b5y wu7 3 6iq h 6jx
20 Dane a poplatky 73w qve g5w 8bg 6tq 5hc xf7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 fq0 l ieg 37 fcl 2r 5lj sg r78 2l zx7 r w5v
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku f dn9 uw nne fx 0j5 sw zf7 6q vo0 u 3n1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť m gs f2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 ftu x h0u lj 4yp yf t36 4 sro 1m lee -h ork
28 Pridaná hodnota i0 knz 5y aq1 kw 5a2 2q qth qr k80 2y yzm lv pxe
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu f l j
39 Výnosové úroky p y w
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 2 l
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ih6 q y36 n t39 9 iuw 9 y2j w 7b7 w 2ws
49 Nákladové úroky k5l aic 365 kpd uz
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky fnt lwr u9j 1n
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ln b sf3 b dzy y po7 i 4pl 2 fa8 t sqo
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -wdx -r i5b -0 eng -l 7xx -8 95m -1 7xn -b 9bm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením i 3be t 0d4 0l lve e3 elv g 46w mg 0un -v prn
57 Daň z príjmov jsu hs1 w yv5 n vej m cof x c79 w 2c8
58 Daň z príjmov splatná rdf u6i 6 s6x v xus v 9aw m 8xm 1 2tb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 437 2 458 11 663 13 783 4 376 17 283 -6 658