Esthé Derm s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 62 393 78 005 88 591 89 971 117 382 112 885 146 549
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ae rh2 jn xpo 89 ula 2m 4ie 1t 2ia ozp fpw ki9 ed3 0zd vs0
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov dj roe
5 Tržby z predaja služieb 62 393 78 005 88 591 89 971 117 382 112 885 146 549
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu r rmv
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti q0t cx5 uyu k9w g1x 8 dqh 5i7 e nhk
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu uk 96z hl kg5 6m c1y ud 2f6 qh ocb i0 vuw 7ef lxq 3yx uwg
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok wm 559 0s ejf mt k1j tj q3y 9k rro w1 54h dh 4ig mq 5lv
14 Služby il 50n 7f m6b xp wi8 ki haj dn ck4 n6 t2c 89 1ak j3 qji
15 Osobné náklady 7s ajr dx q98 15 5u6 aq ryn 5g jeq m0 jx8 gz 9l6 0l rif
16 Mzdové náklady 0f nxd mq 6ik b5 yvb 2l g73 co 5ts 2p ofo ww tlz 9e o5r
18 Náklady na sociálne poistenie 4 130 4 338 4 797 6 062 7 181 7 422 12 122 17 887
19 Sociálne náklady yi4 q1w b35 slr lsg o o2o 6 y1p 9 lhp
20 Dane a poplatky dsr 0op f2u bbu sq8 183 zis
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku k ip5 v i9i 24 qjp pi hy2 2x zmb gh 76h i owl qu ezm
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 f20 zt of2 uq aag 2x pnb qe x0a g l12 2c wvz
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu w f8i
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5 up 7t tgm
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti y xts q woa k9 1i8 so bcg t huf dw p56 -3 iy9 y 0gx
28 Pridaná hodnota tj 3z7 ce ztn j6 g39 tw hhb 3g vrx 97 ngu xk n5p vz mv9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu m n 7
39 Výnosové úroky n n y
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 1 9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8yc k 5if x tji 5 dgt 1 e4c w gms a i9o q hdh
49 Nákladové úroky 4lv 2ef z4b ara cu qe
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky fzn gct nps 67 6s
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť jr 0 pqs v m4s b 80j q 46k l wkn o xji s zkv
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -awm -x zjx -e oir -7 seb -f t8s -y kus -w a2d -p 7ko
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením l bht n txc jx xon dh von v ngk bm uas -v xd1 4 ghx
57 Daň z príjmov 4zi 6jw y hv4 k gpf 0 37u v llm f f56 j61
58 Daň z príjmov splatná 3lv qyh a 0ou 5 5he s edf x ugo u y13 6mw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 437 2 458 11 663 13 783 4 376 17 283 -6 658 3 890