Esthé Derm s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 62 393 78 005 88 591 89 971 117 382 112 885
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet f6 yuw y9 fvz 36 ixd hz 5xz g0 gur o3h s03 mzz ody
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 92 0s9
5 Tržby z predaja služieb 62 393 78 005 88 591 89 971 117 382 112 885
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti bs0 tu8 4rd auf de8 t cme ex8
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 6q gii an kz9 rb 5ts v4 g4g ji 6wq be 3ju fqa vhl
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok tp i41 4h sbf l4 emf k6 43k cz usp vr xlc k0 h7a
14 Služby l1 6dk u1 5l8 11 nxi q8 a7h tb 1dv 9r vby sx 577
15 Osobné náklady nh ia6 08 ssy ct av1 ek gi9 pk evi t8 pem 9f cun
16 Mzdové náklady 0g p53 ug c9u ly 1mk oh hjb fo 372 el yrw vj 3y8
18 Náklady na sociálne poistenie 4 130 4 338 4 797 6 062 7 181 7 422 12 122
19 Sociálne náklady 5x1 rpz ekm jow dto 3 qbp 1 kkk
20 Dane a poplatky wn9 dvr ijm 7mx 3o1 ufs yh2
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku n ac5 5 x7i ci p7i l9 9vq nb fqa o2 zm1 m nl3
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku r 8nw 6o xho 0v kfx vm mla nu h27 l mit
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n 0l 88
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti z 2t3 u 9kh o5 ww6 rb bdz l k31 4v vrr -6 gl4
28 Pridaná hodnota 9v 40z rs ky1 eh 4fe fa ga7 uf 0f0 0k xf6 bc 1y6
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g b l
39 Výnosové úroky f i x
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek f d
45 Náklady na finančnú činnosť spolu q5k w ehy t yu8 o nh3 y m0c 1 s8w h e8u
49 Nákladové úroky 88x nsu eg3 z7u 2r
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky iy6 jv6 0gd vj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť yp o ro2 7 l2h h sw1 o 8tr l m3c 3 n16
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -fjg -1 ciw -1 x9i -m tgp -g 9xp -m l96 -o 9yc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením h l97 4 6cn d8 cbh y0 6qo d g26 oy ukd -d 0dk
57 Daň z príjmov d4y 01n 9 zy9 i wyv 1 grh 8 7k0 g fkb
58 Daň z príjmov splatná 1z7 k8q 8 td2 f rho 4 lt9 b 759 6 vl8
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 437 2 458 11 663 13 783 4 376 17 283 -6 658