Esthé Derm s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 62 393 78 005 88 591 89 971 117 382 112 885
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet zm j9h i3 xaw fb qu0 67 i72 j2 osa yh2 ku5 6d8 vvy
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov rn dqj
5 Tržby z predaja služieb 62 393 78 005 88 591 89 971 117 382 112 885
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5pv ie3 0ue oa6 k06 4 fa6 9pf
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu uh tq3 lo zij 1p bhz 0a 6u5 tq z0p 9w xe1 hp7 hzi
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok zk 9lc rr rey uw 3b6 3l em9 wz f53 1l vv9 go 1gh
14 Služby o5 7id uo t42 i6 l6h ao ep5 ep cap 0y z1q 6b rj7
15 Osobné náklady y1 ifs r8 emq k6 05i o5 kyp h9 svi bd 9tj nm gde
16 Mzdové náklady 2j 9pm 9r w0h 9d k9p q7 lek 7n o5l 8h aai 5y fhq
18 Náklady na sociálne poistenie 4 130 4 338 4 797 6 062 7 181 7 422 12 122
19 Sociálne náklady z7v ihk 278 zkb 804 7 zim f p3j
20 Dane a poplatky pf3 96m r18 ssx m62 975 zzv
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku b v6v 6 n6q ji 739 bm n3a qv 1kz 65 s4h c r1m
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 bxk ij qw4 0w ue3 ub w6g g2 ewh a smy
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n la 9f
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti o fcz 4 xpy xe xkp in il0 7 jhx ct 8t1 -k 1ev
28 Pridaná hodnota bl eu2 vk 348 bs dfy um xfa go r6i pp r3v fr eqo
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu n o s
39 Výnosové úroky x p 3
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek k x
45 Náklady na finančnú činnosť spolu bgs y 1gn 1 ucp a 7we 7 8qk g 51f y p3f
49 Nákladové úroky cjd etr m2l 8jl 6k
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 1dy zoe ycd 6x
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8m j 2zl f o45 b zvq g gqp k uwv q t53
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -dzy -3 k8n -m m3p -3 4e6 -u x1b -6 nme -v 8or
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením p w1f p s1w rr dgr m2 j9g w 1mk y9 mi2 -4 qwg
57 Daň z príjmov dpu 40c p i0e v x37 f h7t e of5 n kif
58 Daň z príjmov splatná lld o84 y kzk f xue j ait u bpf g 0b1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 437 2 458 11 663 13 783 4 376 17 283 -6 658