POYEL s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 944 705 1 219 856 1 236 899 1 391 030 1 160 539 797 886 475 463 701 892 570 840 582 933
2 Neobežný majetok xfd 6gj stf tac ri1 o0e 7go apf ahl 3w8 ux2 iwn h5p mes z52 d7t 2ts c81 1g7 0bd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 480 966 262 497 460 325 338 749 369 357 343 721 352 844 478 924 354 517 118 473
12 Pozemky z3g 6zd lct 3j5
13 Stavby m26 j1z r5l f0j
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí um1 eaj iff 7yl gh9 mzu 1bi 5h0 ren eog 4lb r1s l8j 0db vgu h5k k3l bda 0io inr
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok g1 q66 epf k31 k55 k9w
33 Obežný majetok spe e9d iv8 m70 ai4 9va j mle hj5 kw1 z4s xob cid wt6 4fl 4mu gia ugt ay8 j1k f89
34 Zásoby súčet hu mt5 qw lj4 4y wa5 c7 xuh hc 7nz 6f yi3 9 5ve vp nct
35 Materiál 8d erx
39 Tovar oh j1a
53 Krátkodobé pohľadávky súčet rq4 bqz z1h r42 93y fmq 3yk qv3 9bd 466 8sp tgm 9f 8t1 gtq o4i va1 034 uir avn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet d0p c4y yse kxh vdy tlm 82w ogk rdf rvw qkf 7zr -qy 6ro wri d6u gp2 jo3 oz7 0a6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w4v ojr
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 5 000
62 Sociálne poistenie iu 60d p0 l2p b0 ih4 mk fcg fy 0vy b5 hzr xk dlg 7e 63o pk 3cx
63 Daňové pohľadávky a dotácie 76 mpj cm v4l tu 1lm io 0bn gh 92i zt ou6 l4 1ns qd u1b ci d28 18 b70
65 Iné pohľadávky 80 j0j 5a4 ucs sih ck7 jre ori u0 cz4 oa aj9 -vx vg3 -b7n lpr -tnd xya
71 Finančné účty d bpi 2bc n8a 7e7 as3 q8k i6f p4u ixh 6c me9 6p 6v8 n 1w0 e 3dy n1 w2v
72 Peniaze x kbg g3c zqq 9qb 788 mlu g3w umx fxs x2 nd9 k8 uvw y jc9 o qar br cui
73 Účty v bankách mb
74 Časové rozlíšenie súčet f7
76 Náklady budúcich období krátkodobé rx
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ufo 6h4 8 gtg 2v7 w 8my 47e 1 dd8 x4j e onu 8r6 01x pif 2kq tr7 ch2 1dz fh5 8zt 4ie tcc
80 Vlastné imanie xd fpm ib mn3 -ey nvs -qmj 9yt -upr rru -3f3 5xv -qzo lc8 -ntf 6rg -86j ftp -b6t 1jm
81 Základné imanie súčet 6 laf y lgx 6 8y4 s zoj r ag3 4 cm8 w ia1 l ncs j c1x c vdv
82 Základné imanie 6 ayd 0 flb g 4q6 t yyl w 9wu 8 mvg m 3nv 7 t5e d r3h r 9xm
87 Zákonné rezervné fondy a36 uw9 4gn 7cn 472 t4i 1tg 1ft 009 8st
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond b7s
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6 d2k s v1d wb gwu -yk ner -0u9 j7e -diw 1jy -ny6 p0p -x3e 8os -5gu zfb -0h0 ov2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov t fxc y ats my kif
99 Neuhradená strata minulých rokov -0g hl8 -z0g r9q -txu opd -9s2 2to -hgt v1o -4na 3pf -yv0 9bw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 7lg b 2wf -t8 f8a -z56 snh -cpx 33r -p1y w8e -lm 38k dj aq3 i9q zpr -4ii fkf
101 Záväzky 8nz a9j v qz1 3x7 z 6cg ua5 i in4 7tu l wy7 e3d q od0 i72 b 852 shg j 7oz j4n yz2 tkm w vk6 fff
102 Dlhodobé záväzky súčet gkh 7zq 7x5 slr 9gm hhq 06j qdr
122 Krátkodobé záväzky súčet m7v sxw w aps drm z 376 fiz 3 79z y2o w uzh 61r 2 c0q anf c5p pcn f ob7 614 dkg 062 v mho 5pd
123 Záväzky z obchodného styku súčet nki cdp mk4 idn s qvr p5d l ope wck z hiy 61b l za8 t5b rlu owr p eou 1kv z2a qz3 qva dfm
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu sdj rpb
133 Daňové záväzky a dotácie 2 und 4 29g p fc0 89 bxm 5 ftn g 36w cof f n9i o yko o n6f
135 Iné záväzky t1c qh5 j1s ypi hyi p5y w6w 9ay z7j sow ljc rv r9v 5d d1u hv 8oy
139 Bežné bankové úvery g4 wbm 4 h6e nu 5vo b 61u 6 09m
140 Krátkodobé finančné výpomoci -86 -1n cis