GEOVRTY, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 22 242 12 878 10 538 7 113 10 638
2 Neobežný majetok 2 9o8 2 93r x 153
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 118 3 706 3 316
12 Pozemky z egz
13 Stavby n wbt u 1do p 1tp
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí f ggs
33 Obežný majetok en zd5 6 7hv 9 op3 6 yjp mv p5u
34 Zásoby súčet i osj g f0s i2l j vel
35 Materiál 3ht
39 Tovar 0 h5s k qfh a9j
41 Dlhodobé pohľadávky súčet q1e
71 Finančné účty f cgj 8 ngi o vuz 1 suj p h1t
72 Peniaze n 0c0 y wxf o 023 f 3ux 8 4nt
73 Účty v bankách py wzj la
74 Časové rozlíšenie súčet i 82t
76 Náklady budúcich období krátkodobé j q5z
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY bl uuy 02 u5z ml s9c 5 dt0 0g lhz
80 Vlastné imanie 94 61z -0 uca -vb 5ea -my in7 -gp 67c -iz mu3 -rp k6d -7x 3yr
81 Základné imanie súčet d ony l h21 c 5hg k h0s e 9mm o akw 6 yan e 9mg
82 Základné imanie p waf k vt4 a zvq s yn5 s f8j 8 uj4 j 4dd 6 qc0
87 Zákonné rezervné fondy sli ydx gnw v1y 2kx 4zo 36o
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7b7 236 v30 0y1 hzd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov x lbi -1n nrk -i6 j9v -y0 iuf -y4 ged -fj vtp -s9 6l6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v 2y8
99 Neuhradená strata minulých rokov -lr nnt -33 rwe -u0 oty -fs 93d -m6 gg0 -1x pf8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení r y8z -1l lpl -h rcx -s olq -db -qhk 6 jvw
101 Záväzky hv stp br ahx w0 umm vu 1sc pk ozz k7 ntx ev 2l5 q6 yga
102 Dlhodobé záväzky súčet 6x r1
114 Záväzky zo sociálneho fondu kp a1
122 Krátkodobé záväzky súčet b7 s7d ei pqh qb 6l0 bt ysk 0l 4f5 aw 8xq 4z dge n2 bd6
123 Záväzky z obchodného styku súčet c onb j cq0 xfm iia 4 k54
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ai 8s8 9d htk 2e nog nm 1ep v9 c4w
131 Záväzky voči zamestnancom i flc fm9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5or xqc
133 Daňové záväzky a dotácie 7 who nc fm7 m70
135 Iné záväzky hr oa 8f y26 md vwz
139 Bežné bankové úvery a