GEOZET, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 53 178 41 799 68 063 68 157 74 178 120 348
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ak kf8 g5 y9m b2 m8b b7 bsk 63 d7a tv l31 7mb ep4
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov pr s3p
5 Tržby z predaja služieb 53 178 41 799 68 063 68 157 74 178 120 348
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 3hr
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti y xi8 8 hw4 jdj c bfm
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 7t 9bu 2j 44v af m4o 35 kmb 0j w6i bd 0j7 nfr e8b
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4 mu5 q 6pr x h3i d 7x1 p 5mb mx 8ra an 2d9
14 Služby y1 7kp c2 0sz 2i 6yn hx 055 ch zq0 rf lyu 98 nmy
15 Osobné náklady 6 ag9 o ts3 qb gqs lo pa0 36 b5s a6 bm0
16 Mzdové náklady a vj1 m 5mr 3 a7v iw 50f x tef a cgw
18 Náklady na sociálne poistenie 1 191 1 480 1 635 1 951 1 790 1 837
19 Sociálne náklady pfm wci g wco p l8r 1 tup 9 s32
20 Dane a poplatky msu 508 r39 axz h1y 60d jqa
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 37 pmv jt v2l 6 jm6 3 pps f m30 7 jdf 9i oyb
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku c8 lfl z wc4 w uf9 x bet i l52 l1 908
25 Opravné položky k pohľadávkam nk6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6 g40 l wlb 3rj ztk lwp c a92 g tkm
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ff jfe 5 ta0 wgp t jvq i kzt -vex gxe
28 Pridaná hodnota pt 1aw 6x v6j k2 j2m k7 cgc 4m baw 9a 0ta 48 siw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu gv j d d x
39 Výnosové úroky 0i s k d k
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek j w
41 Ostatné výnosové úroky 2 7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu scn mga xv4 9s5 0kr j6f oh5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 6z1 woo oi6 pn8 htf b91 g7g
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -rjc -uw3 -sih -9hf -jma -43y -3vo
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením th ubg n 5js m58 c 9g3 1 k2k -b6c fkj
57 Daň z príjmov f v3o a kcu wh5 b pra j fdy hxl 1c9
58 Daň z príjmov splatná 6 vzy h p69 z71 o 6bn 8 0h9 1xg lru
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 23 697 6 660 -469 6 461 3 097 -1 384 401