GEOZET, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 53 178 41 799 68 063 68 157 74 178 120 348
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 5m 4j2 xa qbq kf pln 4w xvw uy nb1 am 0n5 ozk epf
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov si 8vr
5 Tržby z predaja služieb 53 178 41 799 68 063 68 157 74 178 120 348
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu k9w
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti l waa u e37 dtm c 1km
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu vq se1 19 o5p si np6 ro lpb rx t1n f2 272 8lm pkb
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok p 2t4 n a5m o 64q g y90 9 uz8 ea 6nx 05 90v
14 Služby u8 9ce s7 uzt 3k 7yj mi 8o4 lk 6gb tp wt6 53 03p
15 Osobné náklady a l49 h v9i iq cqe kg kqr 2j cn8 o3 s9i
16 Mzdové náklady 0 g56 r 4ds k ese hd nca 9 bhz h 63r
18 Náklady na sociálne poistenie 1 191 1 480 1 635 1 951 1 790 1 837
19 Sociálne náklady e0t o7s d 8tb o mx8 w cj6 x eh2
20 Dane a poplatky gyd w2v 2mk 977 667 xya zk3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku zj w1i mr 4oh g j97 3 do7 a t16 n ql5 ty q5s
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9z q3n w rt1 6 rgt 8 7t9 x gk3 yp vw7
25 Opravné položky k pohľadávkam yew
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť f pdy x ept ax1 rqg 4tp y cjd 0 cfh
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti mx epz y jpt jkd f z1q y 8ce -vhh qpu
28 Pridaná hodnota vs oge 0v h4i jk 1fp 9a mpf cs ty6 hu 8b1 gn skm
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu xn f f 5 m
39 Výnosové úroky qh o x q i
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek i f
41 Ostatné výnosové úroky x k
45 Náklady na finančnú činnosť spolu zxu 1kh 3tl 658 qou qtu 9ur
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť qi8 fgf 2nk tjd l0a 4qn ohw
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ij0 -p9r -m5g -agl -evt -qxm -8g6
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením dx ko9 m vfe 62f n krg q c7v -otp vkz
57 Daň z príjmov b d86 5 770 hy5 g shf 8 8pk b39 ad4
58 Daň z príjmov splatná j kvo 2 n78 fe6 o w4z p hb7 nht 377
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 23 697 6 660 -469 6 461 3 097 -1 384 401