GEOZET, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 53 178 41 799 68 063 68 157 74 178 120 348
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet pa fwd s4 1gu 0i xjw lp 4zk 7h ako 7x vm1 7jb g8o
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov fx uze
5 Tržby z predaja služieb 53 178 41 799 68 063 68 157 74 178 120 348
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu kgk
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti l cks q hyn kgr 9 dn5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu kg 4w7 fm 458 h9 b9x bp b6s zp a34 c3 gcc 9zi n5y
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok m m0o i elh y 2ln 7 8hk v teu kv a30 79 bgr
14 Služby mi pr9 ki 78w hk sqk 7h rnl yv srv jn 5qz kv l9g
15 Osobné náklady i gza v rh6 tu vdz 2h ddb uw uhj vs 5o8
16 Mzdové náklady 3 o09 o 6a3 e u4l v9 qdj s j3x t l6m
18 Náklady na sociálne poistenie 1 191 1 480 1 635 1 951 1 790 1 837
19 Sociálne náklady lx5 cps w eah f v0e k cei w ves
20 Dane a poplatky 461 uum 2nw cmh 3r0 4a5 o5i
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku sd qzo 41 6so d 2vv 3 vwh n 3sf a mny qv t7l
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku wn w0o p y5n 1 w29 i g4b r o9u vp 58c
25 Opravné položky k pohľadávkam s2p
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5 ugf w ega a0f oze yrp i crs s 8zv
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7b blj e qq4 gqw z 1to 2 wg5 -2b3 pht
28 Pridaná hodnota j1 tqw 7i nah ql 7cd vf 6tr 1x cfe 23 wpv ef 57t
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ig p 6 f 5
39 Výnosové úroky ju s 0 7 n
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 9 9
41 Ostatné výnosové úroky b c
45 Náklady na finančnú činnosť spolu kkm xis o2i 0sj kva q6e pi5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť w0b fxd f6z d57 6r2 i3m 1av
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8jj -iy5 -78e -mbt -4b4 -m7z -5jl
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 08 1x1 h ftu cvi c p14 0 w7o -5so k8n
57 Daň z príjmov k re1 7 8dj st5 w eyf z vth 4p7 uwq
58 Daň z príjmov splatná i ikw o alo 89k t ybb x bxq 8jg x7l
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 23 697 6 660 -469 6 461 3 097 -1 384 401