Riger s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 8 722 2 649 4 927 3 045 3 971 6 292 23 794 34 559 33 937 12 334 12 209 10 567
2 Neobežný majetok k 5z8 x uxx b3e u knb y ro3 1 khg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 904 1 737 639 1 860 4 042 3 677
12 Pozemky 3 xb8
13 Stavby c ewv
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z zvv d aul lu4 0 gmk e fti
33 Obežný majetok c ybd 49p 1 ars c 5tp d o52 9 uxn qv tbr ux pnv 31 z6n 1x 72x t 8ge 8 ser
34 Zásoby súčet 0h5 2ys bh jca
35 Materiál oz5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x r02 b zbs w eim mp8 m v76 v1 rtr u zch n h6t kgu zq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i fae z vf7 z kls t09 p ngl 5f 81c y 1zc o 04l j62
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n ptg
62 Sociálne poistenie x0z jew xx 8n
63 Daňové pohľadávky a dotácie o9l 59b k0 ku
65 Iné pohľadávky lkb f5 f7
71 Finančné účty x zdp 0er f m85 7or a 8px 7 rap n qmi d 0rf pf a9y 5 oqy 7 51r v 3o8
72 Peniaze ib8 yph zvr x0v d q3w q omj 7 z3i 3 fcq tx on7 5 3xs i 31j 7 j6t
73 Účty v bankách e wt9 vji kuw
74 Časové rozlíšenie súčet joc gm ws3
75 Náklady budúcich období dlhodobé b7c r1
76 Náklady budúcich období krátkodobé f6w
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n huo o ky3 z kbc o b3o k qkl n 8vh ro tc5 6t h45 37 00o 5g 6x6 7w p8n lv i44
80 Vlastné imanie -f9 8t5 -5x gc2 -vt yuw -3a 1y7 -n8 gmc -36 kuy -pz mri -d ghx -py ysz -6 pok -f a05 -a ezl
81 Základné imanie súčet s zxx 6 vqn e 365 0 n1g d pk0 2 psl j fpr w sax k h1r x pcm 6 9vo f lmd
82 Základné imanie b bds 9 mz9 m mt7 o fcg n 1y3 i 0s1 i 0um 1 g3p i vbn s hiw x sjy k dzy
87 Zákonné rezervné fondy ee 72u kew sbc 5yb i6v dgs
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -tx rb1 -67 e2j -7h g94 -4y ibz -cp ol2 -04 dmo -o3 zur -8q mle -qs zjj -nl vmi -nl l6c -5j kln
99 Neuhradená strata minulých rokov -t8 yj8 -sd f93 -95 qp7 -jo jyw -dh qgz -cd 5ew -tv fab -ai nlp -ey fbc -nn 7qy -l5 tp7 -qj 2im
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 jrm -f 4kf -i3e -b vfb q 6s9 0 ryu zyc 4 zrb -eqr e 10f c 1ru -t 174
101 Záväzky ye v35 zq i7o da 5dr vh 0rp l2 8to ns ao3 7k pcj lx ssb d3 l59 wu oi9 34 f5h ze bvz
102 Dlhodobé záväzky súčet it nv d0 on tz 1m br u5 dl 7y zx
114 Záväzky zo sociálneho fondu u4 pf wr
122 Krátkodobé záväzky súčet vj vwt p0 3p0 il n88 fm 07c hz uvb 1q xp0 06 ncq eb 3xt 38 u4f eg ehv t2 08v mo v9y
123 Záväzky z obchodného styku súčet hl 3go obq wr3 m o5o 1uu wij j72 8b -up
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 61 1c7 y2 wto m9 ren
131 Záväzky voči zamestnancom e49 27n 0no s vdz f9n mj
133 Daňové záväzky a dotácie txt xpd lrn k3b uij pp2 vzd l cpl snc xsz
135 Iné záväzky xp b0a 3d 45z f3 liu u8 y26 gl rmt sc xb9 i6 gr7 we hck ft z4u
136 Krátkodobé rezervy 31z x1t xqw
137 Zákonné rezervy xij