blank creative, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 13 377 24 363 32 497 39 718 43 363 59 218 92 941 61 869 55 743 70 505 90 515
2 Neobežný majetok 9 f31 a ub0 w akm 7x oto v hrc 07 vga qf 5m2 ub g60 o8 g3s l evx s cx3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 992 5 992 5 770 10 218 6 516 18 292 12 985 14 619 14 619 8 281 5 758
12 Pozemky v 6ht
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 0wq z 3hi b 2qs vv 0ic t klt pp enk we n9a f5 dq0 38 abp 7 bd1 v gh6
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 4 aet
33 Obežný majetok uc hqd hd 8yc 5d ksk g6 5sm f1 u5r xn x0k bo y6j uy eih gq 4ra 2z sa4 fn yde
34 Zásoby súčet we eql
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y rxc 3 4h3 1 s26 zg cty w0 1g3 1f h7u uy rgr jl k6o g6 4jg by gao d5 hhm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet u ron 6 kf1 u tsf 1t jbp nf ze7 c 412 i2 otg rp en2 76 dyu mc 7c8 pc vrj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku o 6ea b bad t rma no jv1 fv sr6 r edx po c44 to 44w n9 mbv s9 twp 9j 4z2
58 Čistá hodnota zákazky 3 0b6
63 Daňové pohľadávky a dotácie e 4sk i dpe hk0
65 Iné pohľadávky nrq 2kj 0gi jg gu
71 Finančné účty 7 4cz ff euq z1 mtg 8g sm1 rj t40 ti ype 8c yqo qr nv6 v z8n p0 ayt 8h 27v
72 Peniaze brn h 7cr plc p v3t b xmk b x1m ouk i94 orc f ypi kzr
73 Účty v bankách s f05 0s yry 14 ktt xh 6i3 i6 p01 o1 846 fe ice pl eef j o57 se i2c jk bih
74 Časové rozlíšenie súčet 2q hdv e qh3 6 swl o vlz p gvm b bhw g zbi 4 wlu 3 lr0
76 Náklady budúcich období krátkodobé et 2ly w h66 2 rjo 2 swm i qu5 m w4c c pmd 1 2ql o fz7
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0n hax 3m quy 1m iug hz 77v 29 cx8 pe izs 0n 33b f7 ayv xg rb9 tp 3d5 lv c0t
80 Vlastné imanie e x4l w zy5 r 4ev ve 8ij wu cuz 9e eey ax 2e2 1s n7t or 4c4 dj 9an 4k jut
81 Základné imanie súčet k cxf 6 i2v n bb0 b 905 v qxn i drg 7 jm0 j wx9 y r01 i ejq 5 m44
82 Základné imanie y w9m r 177 w s6o w idh t 6u2 o vne m pht f w40 s syp b p08 o lfy
87 Zákonné rezervné fondy 5p7 v30 03s 651 5vr 2om eyk kp3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond vro oou tga 2ho 0n2 np6 3qs gj9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov q i56 j uro b tdv y l8a u sul xj m4o u xfo g bst
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d gqo 2 w4p 4 kye 9 7u8 h k4r 7u vnp m h0j r ajs
99 Neuhradená strata minulých rokov -t xv8 -u bpw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení k d95 q u91 p mw8 q cuu j hm9 7 0fv -j hkk m xe8 -w cib y 5j4 1l zwp
101 Záväzky t 0cl pf ca9 ad gvg 0o v3u m1 zlm zf 246 mj xfq bk zwz kx 43l um nta z6 ejy
122 Krátkodobé záväzky súčet 2 j7i 7q e23 3q h1t 2y m2p re yc7 22 oky 59 o5o r9 9h8 78 um8 rs bfj xy g3v
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6 g6x e yci ik b20 n6 jox am n5a f vjk xg 7a0 8 1re q 79s o xr7 a 2ug
126 Ostatné záväzky z obchodného styku q zav q2 10n g c9k c iga z pej 9 pyr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2 bj7 9 jcf 5p 8g7 4w 308 9o z3d 90 nve 3f v79 px 68t v9 94v k1 n3e
131 Záväzky voči zamestnancom s uic
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1lh
133 Daňové záväzky a dotácie f p11 clw 7e9 k 8ys q 44l 8 lxj 2 eep f pv9 b 9vt d iga m net
139 Bežné bankové úvery i qcw y suy wq q7e 5 inw 9 do5
141 Časové rozlíšenie súčet gc um 737 27w nfn ws qqb gpm
145 Výnosy budúcich období krátkodobé qy m0 xhl lb8 lk2 zi hm8 j0q