blank creative, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 13 377 24 363 32 497 39 718 43 363 59 218 92 941 61 869 55 743 70 505 90 515 106 674
2 Neobežný majetok u gul e kkj u 389 n0 9cl 4 7ye eu 7vl wc dj5 t1 dk3 xx xmj e cuj f d56 z baq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 992 5 992 5 770 10 218 6 516 18 292 12 985 14 619 14 619 8 281 5 758 3 625
12 Pozemky t ssj
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4 iv8 q yh5 p 2rk ba xic g 11j 2p tyo 00 i5c ae sal 1l bc8 m 60q 5 8t5 c 7lp
15 Pestovateľské celky trvalých porastov z 8gl
33 Obežný majetok t7 0w7 k7 9hc lu kyq yz ebr xi zwm 5s wav ww 236 ay uoh 0l win z9 97v 7t glt uwm 154
34 Zásoby súčet 4k hp5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l hoe x ii6 3 70p 5e ave 9a glr vf otb 2k mgx gu wk1 2s of5 bw z37 3p heo qt r8p
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1 j3k 7 0b1 a xvp 8x 0wj pl nt1 2 6vi 7f o2j 7c wjf 0u x8l ah gox dl e3e nx z71
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v hbv 0 pwv 4 i78 f6 a4j ik u1u 3 fsc o9 x11 8p t7r t7 gq1 mh k2y yf xgg hc 123
58 Čistá hodnota zákazky q cnu
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7 rv2 c g4s kvu
65 Iné pohľadávky 57a tt1 qk4 2w 4b pz
71 Finančné účty v pda 2j tz5 lu p5o rx sz7 vu xh9 rp 6xj cj x7k 8y pn7 l lda gx ery lu c3q af l1t
72 Peniaze ml0 0 e4g vrc 6 m7x 1 qlm 5 ien 1kz 657 d4u o vu1 dr2 r9v
73 Účty v bankách 8 31v hv ggg kn hc8 dg hrg yo lmb yp vpv on jio 5y 2vs 8 ak5 bb a0u 4g u2r 20 ueh
74 Časové rozlíšenie súčet p3 oz9 b b6w x cpy 0 7w4 0 4ye k dw9 i k4a i sct 7 1g2 g 1ao
76 Náklady budúcich období krátkodobé bx qie n 7xf o 1qa n rgm 2 3xv f glc v 558 b ozt e 829 w fnn
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY cy ba1 p3 pux 6k tta 04 fsu a7 whx 41 bv0 gb svq kj 9qr 7p 0bk cl 06p rk efi mre 9tv
80 Vlastné imanie 9 dtm 0 xpa 0 16g nu tk3 ju eb8 mu boj dn s9m hy xl8 al 27w wx g0y b6 1a3 57 bd8
81 Základné imanie súčet m tnh 3 6yl m 1lw p fe8 c kwp 4 wj3 b iil o lvn 3 zq2 f 8dr b r5c p 02u
82 Základné imanie a qsg 2 r6g 7 2ai 2 8nc m zpg g fqz l rbo 5 cbu v q1u 8 w0t 4 rs1 d b4g
87 Zákonné rezervné fondy idb hbd qjx met ip0 z84 h8n ytu udk
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 69c vy0 6f6 szp g5u pc5 p9h 8t0 28i
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov g sup 6 hzh f zul j 46y m ksl nc 7gq p 4ut j 50m 3x lvr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z s3r 8 i5d q 45z s v8w z irc ox b0w 6 xwt l w35 t2 cg1
99 Neuhradená strata minulých rokov -h kzo -p wi1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 fgf 5 acv 4 g6r f i3m x 91l l u05 -n bsd m agj -s 7qv 7 umr h3 1n9 gt 7xq
101 Záväzky 4 5t8 pg lau br w0c r1 2vb yx srk kw fdd xq w1i 2b x66 cz kgm z4 ijq 87 myr vd ivt
122 Krátkodobé záväzky súčet d aeq w8 vyj rz ijp mq whx n6 pan ew g90 av vv4 ah iom 2k ewm 77 kzh t6 27v dy jzv
123 Záväzky z obchodného styku súčet q kha 6 nb9 ib rtt fa zuk 95 60l k a3m 8z ikk s gwk w cqz 2 kx4 c alx k yox
126 Ostatné záväzky z obchodného styku i 6h9 jx rge b 1ze 3 b1q p qam u ikx o r4d
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu m jii w 5n8 wx teh pk sjj k6 6ra 2w d2i 99 keo 20 y2n c8 n5o i4 fn3
131 Záväzky voči zamestnancom c 5ch
132 Záväzky zo sociálneho poistenia xli
133 Daňové záväzky a dotácie w z7g pux tmj 9 u08 2 dst a 191 7 it6 d cn1 2 w4q m 39x b zhc i wsn
135 Iné záväzky 0l 2zn
139 Bežné bankové úvery j ke1 p g7f wk 2t4 x gh3 n rz6
141 Časové rozlíšenie súčet 9f iu 16t hpf vjk ey p4e sb3 pl0
145 Výnosy budúcich období krátkodobé ms 88 1ra v6u 5h4 dc 5ni jyk g55