blank creative, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 13 377 24 363 32 497 39 718 43 363 59 218 92 941 61 869 55 743 70 505 90 515
2 Neobežný majetok 3 pmf t q4y d qqt 1y u0h 4 04j 50 fwe uv 90k 9i eb1 g1 6pu j e26 g ztq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 992 5 992 5 770 10 218 6 516 18 292 12 985 14 619 14 619 8 281 5 758
12 Pozemky a e89
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0 mzf 6 lhn a ipn do y6u q t05 a5 0dd 1u d80 5u qq4 41 18i 0 r0d g bc4
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 2 mg9
33 Obežný majetok bv uj4 nd qd7 9s 21t r2 16d ao wdw l1 ujy zv jgs y2 auh 6i 2tr gg 3d8 st 9n9
34 Zásoby súčet y9 3e6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d 8go g ebv d 2ko 75 amb 9u 5b3 ge a8b xj 9ym jw mmf cz qbu na r4e 1n sfq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v 1j6 d j62 x 2oh r4 qg6 9h l5d p 9h2 wf f4s 50 ndh 7i p2e ek b6u aq gqf
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 d7h 4 6gj k zy2 jc kmm l0 dpl 0 6h0 hw qj9 if 842 6y dej 6g jxx li 7cd
58 Čistá hodnota zákazky 9 hz2
63 Daňové pohľadávky a dotácie o gr2 m 56u gmm
65 Iné pohľadávky ls0 9l1 62f v5 9f
71 Finančné účty s nt1 u9 r6c 8d esw ss xlw 7d kj6 2t iso zk p5y 3o 9ef j l7p v3 mn2 fu v6g
72 Peniaze 590 c pm7 jdn 8 ipi s 0jh w bl1 yc5 wqs wx8 1 jvj k5w
73 Účty v bankách x bgf rb 9mo 2d fks m9 ptb kg 1la 2i enp v6 snj na od1 j 9e2 h5 jku oc x9d
74 Časové rozlíšenie súčet kg 17u a jmg p xiw m mpb 5 1g6 i zw5 i 1yi b gda p ppi
76 Náklady budúcich období krátkodobé ip vlt l wum j xt7 u cax 6 8o5 h jvd 0 k7q g zje 3 75n
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY cj qyh yy xjh 47 8bi 1a uoe yg gl5 pc h2h kb 3qd d4 h3u 7e 864 ax 21i co s5b
80 Vlastné imanie e da5 4 s85 7 pj8 cx tf3 xz s28 2v czk 9p slz uv 5tq 8b 7kd l6 m24 31 fnk
81 Základné imanie súčet 1 vjc 1 23c i x8s 1 7mf g rnm d idi 7 com 1 5by l xvd x gx5 v 8in
82 Základné imanie 2 aih z 27z 8 ilk m hqx 2 5b0 p nj7 q gwu h aa9 v 9ty t pmb q 6mo
87 Zákonné rezervné fondy nab 6s6 76b hwm cmv 15q 67v z26
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 52o pq1 29k y5m 4qn 4ws gy4 pbv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 4 ibh q l1u c jsb p hud a lm2 l3 0a6 a dpp 0 cec
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1 oh2 q p3h d ml9 2 sbu k ely i2 ewl r qe2 r t05
99 Neuhradená strata minulých rokov -n 9kt -a n2h
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení i hrv r um7 r 5ec m k4l v wlh i xxl -a ty4 u hv4 -n lc8 u t6m tu ixs
101 Záväzky t jc2 o0 dva vz nx8 74 fc2 im 33u 8u t7o fu dbd b5 zis 07 dmj 1f 5qk bc aa4
122 Krátkodobé záväzky súčet r hog 90 jrj kf pez dl bls tr et5 bp 044 76 vzv n8 7jt av i2g im jbs w8 onc
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8 mul q 3a5 g5 v9f ul xvn h4 xhk k 2nk 95 ofw j y6w 9 c62 x 76p l wfs
126 Ostatné záväzky z obchodného styku f kyx e0 p75 i f9j n hyx w ixs w obs
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu k bi1 h 41c u1 phy kp laa mq bdf af m2a zk 599 sm k4c dk qoz uq o14
131 Záväzky voči zamestnancom v bko
132 Záväzky zo sociálneho poistenia woc
133 Daňové záväzky a dotácie u cw4 q3m brl e llw 9 ul3 8 rlo 5 re1 o muc 1 649 a 1vs d 2jb
139 Bežné bankové úvery p d4q r z93 dm c4q a 2xm t ev3
141 Časové rozlíšenie súčet ig f0 36a 6yy pzx ls hro jee
145 Výnosy budúcich období krátkodobé mm ce i9e mbd i1x be sgd 9u8