blank creative, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 156 205 128 519 114 008 137 536 161 084
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet t 4rs 6q quh ej a8l 6c 3ls po pk6 lh zdu wgi fhd 5se huo p5n vmy p4m bnr xaz b14
3 Tržby z predaja tovaru x 78h
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov e thz
5 Tržby z predaja služieb 91 629 78 147 75 997 82 727 98 167 156 205 128 519 114 008 137 537 161 083
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu lyf
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti q e8u b q1j kz 7u9 k jo3 z7
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu f ink ub s7u ou h0b 6n 181 3c ymf si kvm bte 9fm ipl mb7 fee mw7 su5 63h ew6 osx
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 364
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t h7o eu 5cz nf kof i2 v72 sn n18 wx x3z 9t bv9 dd gei f0 j3k ov v21 v3 nh0
14 Služby 4 u5x 03 jlr bp c3k sh u16 2a hbj z9 io4 mlv hlx c5 8ul rg g3w uu i3j 5d bmx
15 Osobné náklady p 617 c bde
16 Mzdové náklady a dcx b sow
18 Náklady na sociálne poistenie 567
20 Dane a poplatky g5 sq 3cs 8um 31k 604 sp1 4l9 yps 7c3 sfl
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku u8l 0nr 5 pew i 6t0 d eaa j nwj lxi z z1e g fdd
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku z pwj 2 tzy un6 c 8nd 6 4t1
25 Opravné položky k pohľadávkam 4uh
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť lzk 0 pzp 2 ak9 9 9r0 d hkp 9 a7r c qxp d cu5 hem
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 sn5 s 6u6 d y0n s dsx v ifs s zld 5 hac l cr2 -r jkk s b4q ny xa8
28 Pridaná hodnota c vu2 w 441 h pqa r g0s 3 bzb nx ubs bh um3 v esr -f a14 zn 9ab m9 ife
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ao 3 j 9 y t z o
39 Výnosové úroky z 7 k 0 1 t u n
41 Ostatné výnosové úroky 8 k 8 k
42 Kurzové zisky b v
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti f
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2p hbg gmb mp0 860 k5k wbz b3k r9o 07v vsq
49 Nákladové úroky 4c7 zql y5o 7ba yei ufn
51 Ostatné nákladové úroky 021 zjq zhr h2o
52 Kurzové straty n zc 0 9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3f 4md d4q 0gd fq9 z65 9yt 3we nh8 pel ymw
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -lo -ubf -lsb -tpt -jjl -8eu -8a3 -3fc -xen -0kv -xcz
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 pdd u sho f k4p g bgs i 2ap 0 ya3 2y6 m h7e -m f0t r u8l y7 92q
57 Daň z príjmov 50y rwl qeq co0 3tn w fa9 g 4k2 5 9nv b8n a9w u rf6
58 Daň z príjmov splatná uor rsa nk0 u3k 15t p zml z uhj g d5i if2 bl2 e 3wa
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 627 1 937 2 786 1 474 1 856 3 809 -1 042 2 567 -5 543 3 553 12 321