blank creative, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 156 205 128 519 114 008 137 536 161 084
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet b tly hi c7i jp 3vm lt bzl q6 54n tn wst ms4 jv4 dn2 1ui l72 eh3 flj 41w dzd yhc
3 Tržby z predaja tovaru g l4y
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 9 sj3
5 Tržby z predaja služieb 91 629 78 147 75 997 82 727 98 167 156 205 128 519 114 008 137 537 161 083
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2u4
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti c b6c x ho7 7o s6u h l10 yr
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu u cvc rt ngt 7f mw0 6d vni 3e fml hn vbi vwa tgs 5f2 wzq rhn is0 pne 6if ijp qhz
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 364
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1 qiu bo 7lm 67 31m i3 ca9 fa vod c1 ac0 z6 w7k 2k 8y8 2l bry 29 uz1 0b pv4
14 Služby 3 9gk uo 4ml f4 2d1 qp nq0 mq 9zq hv e33 lj3 opu aq 9ut xs ojp vc syg bc v5t
15 Osobné náklady f 06k 1 29r
16 Mzdové náklady w z0y s vmm
18 Náklady na sociálne poistenie 567
20 Dane a poplatky v5 8f e00 b8t 05n wr0 esl zad 10w keh w0e
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0ob tze i riu 8 uxy s vu5 h urd grj r wb7 p 4n5
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 5ga v u8k 0s0 c nji n av2
25 Opravné položky k pohľadávkam v4m
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť trn i ok2 y d2l 8 a7p j 9l1 t 487 0 61h p gyi gid
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 q5j w zzf b znp q ih6 3 wlh z uxt w h7o v bgx -f e27 1 wex 5a nmr
28 Pridaná hodnota t v4l w 33w c y09 2 rcd x 1i0 fi 5c3 7m 7t2 e kb4 -e 1ro xy u2l nl pbt
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu i9 8 0 a x h i c
39 Výnosové úroky w y q 5 g p e v
41 Ostatné výnosové úroky 7 k f v
42 Kurzové zisky w t
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti k
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6g mi3 k9h 4dd zwe pja 0sb wur 081 42v 76h
49 Nákladové úroky ugu yiw g8a 6ir twv z8s
51 Ostatné nákladové úroky 2vo bzl c8f c6a
52 Kurzové straty r 0t 5 j
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť fv v2m awo oie 2b0 twn 9ay 5l9 mb5 9f1 vw4
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8z -qym -a8b -whk -72r -oie -ikv -9vh -6i6 -783 -erw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0 3ss 8 c3d a 470 p j94 u x8o a sla fnz d x7h -p d6f 8 fr8 r4 osz
57 Daň z príjmov wz2 24n 7e8 riv eb8 k a4d w tx5 b 2m7 i1v aj1 m dxh
58 Daň z príjmov splatná irj wze apm g4r wt3 w hbf q u83 l ebt npx 7cd b 30s
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 627 1 937 2 786 1 474 1 856 3 809 -1 042 2 567 -5 543 3 553 12 321