inter línia, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 875 1 018 17 684 16 970 18 898 56 687 41 250
2 Neobežný majetok 9 4ww 0 cb9 a 3d1 4y 2pk x5 50o
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 283 6 962 4 642 22 074 14 904
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -osk -aqe m 65i r trg n d39 bb dz6 m7 nlu
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 607 607
33 Obežný majetok l 4r2 z b61 b ovj p2 m0z ex q5q si 8mr o0 trb
34 Zásoby súčet ves xtj kim
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ezy jhj r8 z 7j1 9p uuz 9a 489
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2 r7t r l9l e1 row
62 Sociálne poistenie uv 6 vrh k 5ih i bpi
63 Daňové pohľadávky a dotácie aez ncb ac e 1k7 c nma i w0h
65 Iné pohľadávky 7l
71 Finančné účty j r9x blg h 31f vx 6gu 0 pe0 ut sag 3u i5k
72 Peniaze q m48 624 8 hwp r7 51z l wju 8t pqb xa vz5
73 Účty v bankách 0b sv
74 Časové rozlíšenie súčet v9
76 Náklady budúcich období krátkodobé d1
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l 8f1 3 x6p gl isr 0n c2r jr 2v8 7y pb2 go 210
80 Vlastné imanie -f vok -4i fsk -k 8w9 z 9k2 b qlj m 9vj e2 srk
81 Základné imanie súčet b k3u k akt i 51v t s40 h tqy i 8nn a 9up
82 Základné imanie o 59m 7 fnl z 4yj 8 98u m tx7 8 9vl 6 bj1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -t5 xhr -9t ic1 -m4 db3 -w 79i -u pgg q6l p irc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x4z v 7ud
99 Neuhradená strata minulých rokov -z8 9cd -nz ubv -xo ycd -9 mmc -i a2k
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 h5o -j pds r o91 n ydp v adi 9 hb3 t no3
101 Záväzky bx 7vf 3l xl3 5t 0qd 5n 6pv cz 2c5 hx s2o fz dx6
102 Dlhodobé záväzky súčet -w 0ob
122 Krátkodobé záväzky súčet 0k w1p w1 5zc 8z cfe 7 fw7 i u3v mt hwu kx qll
123 Záväzky z obchodného styku súčet g 574 5ls m3q ly 3u1 v 6st
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu vk 740 3h 8j7
131 Záväzky voči zamestnancom by yye 8pf 5m3 4jp
133 Daňové záväzky a dotácie jl9 8ks 9 p8s t tn6 c wau j 008 8 njx
135 Iné záväzky z zzk b yyj 7 iyu pw ko3 3 cnf
139 Bežné bankové úvery c 24h d dd3 1 wi4 f6 245
140 Krátkodobé finančné výpomoci -g oxc