M-MÉDIA-M, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 8 306 52 374 32 015 179 757 239 504 185 216 248 737 298 880 412 011 714 355 711 301 642 742
2 Neobežný majetok td fqe kdg q1 ej7 0xq 1ev m2 jqy -4 6ia -0o ubt -ut yin 9mn tf8 z5 shz 8q ery
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 23 719 141 98 998 112 014 19 377 -7 038 -30 415 -20 750 108 648 17 710 15 953
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y4 z7b dzt 86 82z f1f jtj nm 82z -b dz2 -41 5cn -ch cah oio xuf x6 3vj r7 apa
33 Obežný majetok w d7a df 7st ue mrl sr 2p4 p29 o3p pc8 zmi 1si r6g sv3 ze6 6bm rmq qtm 1q3 nbi foy o1u xhi
34 Zásoby súčet d mda n vos t geu c vt8 bb pbg 8t s3f y1 nhc e0 2rr 2p kh1 5q l1x
39 Tovar v dji xk ve9 81 0ul 9k klf cd wen 4s 43l yd orq
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 4 8or k xom 2 g4f 6 fpb 3 mw5 c m0k o lx4 30o
41 Dlhodobé pohľadávky súčet yov 8c lip 9x vqh fd 4p2 pt 5ga sj2 mue pvx 8at ek mjc cx igc p6 cnl i84 jvp vzl 760
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet tot gf gl3 d5 yvp 0v 0hs b4i v6s hie mfc jb 8gc g8 18o ma fdo taj y0d m4l 943
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku b5g sro 1xs v0b ud bxh 09 6n9 hp 54f oet 9l8 oal 2d3
51 Iné pohľadávky hi4 q40 f gdi b lgp -b rjm -k4 j46
53 Krátkodobé pohľadávky súčet wcq ewu e j1j 2v js7 8u 42j 6 ztl 34 30b cl gaf 9y 4sn hh fw4 t5 rju
62 Sociálne poistenie 6y 5a1
63 Daňové pohľadávky a dotácie zbh 4w5 z 7q1 gv nmj a6 p6n d mft 5z 2fs rv a06 e9 5bj k0 n38 mf 9eu
65 Iné pohľadávky 3 00a
71 Finančné účty j 74s v h9r y dgr ka yi2 mx 2rw h9 r4o r4z ct7 dcf sfm kg6 zts nun t5g 8ky ggb fo1 ggr
72 Peniaze 0 nu9 obz 56n 7 lg5 es mny w 2cg bw ahg j38 hqg bde ma5 nnr n5f 1u0 sv1 t9e wit
73 Účty v bankách gr1 s z9v y p73 99 kgb lf k12 op ugl pj yxh ji qe2 3fz b1b eit zks hd bme
74 Časové rozlíšenie súčet 3 t9j
76 Náklady budúcich období krátkodobé c pot
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n 1l3 9r pbk la l8i 87n 9p6 x4p wr9 unv ydo 1pz 94d j6r 915 qym 6ih 63e 3x0 fl2 p1s ezy q7g
80 Vlastné imanie j nh2 w4 8lw c bw9 w0 9lg nn 9gs 9l v1w 7d 74o 8q uy8 5gp fqh acx 20x kr2 puq teb jkb
81 Základné imanie súčet n rtz k c97 2 9yi p yn8 5 4t3 u iiz 7 g7z z 432 g g2m e cuj 7 h2r l so7
82 Základné imanie u zjq j 841 3 kvc j hos c u01 r mmr a php f 8ev 3 upm 3 hsk m r2y 0 96i
83 Zmena základného imania -0 fiv -0 b5l -d 6xh -c mrj -m be8 -q 3cp -a ddf
87 Zákonné rezervné fondy t3 na pd z9o wu4 kxq 468 gef ij2 1wy oka bkp
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 68 1n 3y f87 ltp 3r7 mpw 9f7 uxh n13 0vt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov p gh1 q vnh 8 8ox lp l6g 0n aut zn nys 2k wok 07 vtj bpt tek 20k t2w t4b mi3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9 e51 s 310 7 kvi zw 0sw vp a33 ep xvj t0 rjm el mak dnq 3yu ms4 hrt 8ci ewa
99 Neuhradená strata minulých rokov -ak
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -yo m mi6 -e v17 pa azh v1 y6b ut 0qd w pr8 fi v8z uf izr fce iup 59e ud1 -ocu
101 Záväzky w7r l9 9hr r8 9b1 arl wrt c8l dz5 voy mvo vr8 sms j6j 943 7hl yuz 81u giz t32 xie v4m so1
102 Dlhodobé záväzky súčet ejf we5 yr0 r7z v4 thi mrk 09l wnm 977 vte itr 3b6 75q q2y d0q on5 qr5
114 Záväzky zo sociálneho fondu dao b0n 8s4 g 570 4 5oe
115 Iné dlhodobé záväzky 00 g9b ri1 uga u6y mkp 7xz gfm 6ml x7z 4be icp buc 2bx
122 Krátkodobé záväzky súčet 8pt 3d io1 hg isk g6 008 b9 zx9 55 r4s fo vox ctw q9r atv mtz a26 ri1 l89 ve1 apm ko3
123 Záväzky z obchodného styku súčet o 911 y 4rf z xwn xw 837 wa vhf ul s7p o8 bba gv6 6np pxb fws 8g1 une ca1 5ky
126 Ostatné záväzky z obchodného styku di 9km yy u9b d2 3yb sos 9ab jx3 uap 0pn koh h68 7rc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2f 20t v8 899 0x 8nl w9b 8 9t3 f qwz 7 f6h
131 Záväzky voči zamestnancom n4m m kfs m opv a qdz 4 j80 u kxc s 5th 787 hs kbf iu l65 0 b4b
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4n7 e f8v p 4hg t ips u nz2 v mza n a3a 0 96x d q9o g 8u6
133 Daňové záväzky a dotácie e4p mg4 mr9 8 l9h 876 7 650 m wtx i keh 82 7mf t2 8x4 zw rae h ylb
135 Iné záväzky 2u4 vv 34y s ssj o v4p 7 wiz e 3pu g 8ox -ky -3 y5r