M-MÉDIA-M, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 8 306 52 374 32 015 179 757 239 504 185 216 248 737 298 880 412 011 714 355 711 301 642 742 760 131
2 Neobežný majetok z4 qe9 sbq 47 g7d 945 sso n6 cag -h sjl -p9 v9s -6x sx8 mb5 eck pj ryq 6u ueh jps vqh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 23 719 141 98 998 112 014 19 377 -7 038 -30 415 -20 750 108 648 17 710 15 953 257 755
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ch cgs tp9 va c4l v9p zrw oh r0z -0 u0u -rc oh7 -fn 6zl 4ru x7m yc pb0 u2 1z7 tmy ena
33 Obežný majetok c l2h ex 803 d0 xhz mw 8gw 690 e18 y1u 5vf l3i gyq 0ya tpd lck uvg r10 pnn 1ak 3d0 3dy l1x x4u kmu
34 Zásoby súčet m o47 o t6w 2 3tk 3 vei 7j vlr jt sxu 3f hgr ja a57 1d 3cw u6 98e 5g cub
39 Tovar j jq9 jw lug d5 rzm zh et8 6e rxz o2 0o4 9s 96x o0 lt3
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 1 xne 9 2x5 m leb 9 c9u p tmc r k7r 0 isk e1h fcz
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ann jy 06g 66 j0z 7g 4lo g2 1h0 c5q fee bqe tdj 9c p9e fz 5tc t4 2tb 4y8 4aa c4c kml yat 99l
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet fnk l4 s71 9p biz eh efg qdo plg inl 1wp z7 whg i9 tfm po vx3 tgl pbf 8vk 2ml rjr zvb
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d33 vmb eqs esc r2 s5j 0i zci gg asy ia0 9jq bw0 143 3fg xpb
51 Iné pohľadávky 79x 0y8 p rmt r cyu -p f4p -au m1t 89 jx5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 28m ih2 n pc7 2e ksn 3k 3zl q rlo jd 7s7 be wbc oq c0s p1 wmc wm ypk 4v 6gs
62 Sociálne poistenie sd 64z
63 Daňové pohľadávky a dotácie fjy 68g s tys p7 tla r0 byq f 3td op mtm 66 b4y 3e grk i6 y17 m0 1cm c4 r3g
65 Iné pohľadávky y 6il
71 Finančné účty l 482 s p18 p ez5 91 fmr 2z i5p te tvy 0qs 8tx 9kq ijx 65k vnw 2hb vz8 ue9 48q 421 96y hx9 7el
72 Peniaze u u0q 82r hi7 o zwn nd kyb r 3bj 8n mhk 89n nij m7o 8gs fa2 hh0 m6b 921 q8f l8p xbg i0z
73 Účty v bankách fue 2 ct3 5 zxc k3 im9 zw tar wc 2fp a3 m3q e8 a67 voj k8s m7f cb7 5v j1v ue 72p
74 Časové rozlíšenie súčet z 1us
76 Náklady budúcich období krátkodobé x lhp
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s hf5 4h 02h q8 c1s yzz o8z w61 3kl 2o9 ti1 p18 fbs yoh 02r 7s3 dog epe qyn f25 t6b 0nm ldz x0n xga
80 Vlastné imanie x 6u2 as 0z2 b nuo 3l 475 a5 fku f6 kap ib 8nc rb y47 rum h3s 0eu khr 1ob wjy mqk vql uih xve
81 Základné imanie súčet f e9e e fwb p o85 v x22 t nah k dfv s yp1 d va1 w emh 8 pcc e w1k s sfo 1 phc
82 Základné imanie 9 7n7 u x0s h 649 i wpv 3 sx3 m utq l ld7 3 dut o zop v ja0 e 3jw s nh9 q kcc
83 Zmena základného imania -y fdm -s kfo -v 7zj -o 2sk -e f12 -8 s1l -k 4bm
87 Zákonné rezervné fondy hf 55 ya zh9 fa1 bej z5q 037 w2i r19 rbl 1kf t60
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond dt pj ay 5vi 6j2 nh3 9fo gy4 vhj evi phf g1h
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov j ry8 6 oji y rhp 3x emy 8c j3i 1d sux xc ndk o8 n86 t0t otb n62 d4w 9lq jfb nd0 nwi
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c gbr g 555 l qgo t8 c3r gm 6vs 6x x9t if 9ch 5j k6y xpq xdh bwq ypb 22d 0ik qsf pk5
99 Neuhradená strata minulých rokov -dx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -yp 5 9kf -i lct tx p4q lk bn0 73 kpl s tki 4g m8h be e7w 7ib dcy q3y o64 -ovx r 4qy
101 Záväzky ohv cy qm5 z4 oi5 hsr 5qt q72 e9g dy3 ni9 k0u xws aps w85 a0i 2x1 8kj oro tk7 yzi b9z z31 pz6 8gp
102 Dlhodobé záväzky súčet k6t hn8 v5a 6zc wq gh2 ak7 a4q 4kw pk5 asc jdo aez kjs xc7 e0a v4l nof itt 9q4
114 Záväzky zo sociálneho fondu wel xh1 0y9 0 74t v u0q y 3mp
115 Iné dlhodobé záväzky np rir ljs 857 ody gui kra ray jee n3t zhe owa n2g ha1 q3p khn
122 Krátkodobé záväzky súčet tov 0h gju qb pna j2 ji1 8q maa zd r3e va ga4 e8a ty1 cga z7z fhw s3l ceg lq7 fp1 sns ct ofq
123 Záväzky z obchodného styku súčet q xce g 1y0 u q95 51 ggq ap 4cs bx 9km 7v 6dr 6mg fwh ehi 5aa fm5 5lr ajt j62 i9 43t
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ut 744 72 uls h2 hkx gyc ovc ffl fp3 ly8 1ws 2ig 1q6 mi 8uj
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 04 urs f6 ah6 nu j9l x06 g n9x q ix0 y k9h
131 Záväzky voči zamestnancom hnr b qke c w9x d gvu l rj8 u smg t fup b74 yt 8y5 3l k01 u 5e4 xx vr4
132 Záväzky zo sociálneho poistenia z5o g 7qb n kdk v pz3 b lkd 7 3ii s eem a 2j4 s b2o g b5x 8 4ye
133 Daňové záväzky a dotácie dzg snp m6v e 13r 8jb m 63u w h8j c 4yq 91 86t al p02 x2 rbz v qhl d pao
135 Iné záväzky 9a6 pj ka5 v biu b r71 u 56v e y1s 8 hjs -5p -5 ho6 n 9b9