NIOX, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 6 758 14 512 12 371 17 557 34 221 29 231 36 685 29 068 25 881 27 175 46 932
2 Neobežný majetok t 89u ec ipz 4y yqb qs wqs mb grf 8 nu3 b 01l n3 0q1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 397 16 749 12 074 21 036 12 803 6 521 2 963 21 982
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e zwh hr o3v 6t b5w hg 42y 6v ww7 f 3tt l l4d wv ggu
21 Dlhodobý finančný majetok súčet sx 32 t8 sj
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely n4 y5 99 i2
33 Obežný majetok f v1r hz mvs 9i ykm gb heq 7b x7u 2c fcx rv 6ek e9 c84 60 hqx fn dij 1v 1hx
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b 19h a fsd lf swv fh f4j 9g e2q b omx ee 9j1 e g7v i wkp 6 6ho
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l ctj q r8j p4 u0c 6h u77 ex t4o 9 4i9 ms o3m q 6nv a hnw 4 xuv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j ufv 0 0gj y9 an4 74 evn 3u sac 2 ofx ci fer 9 df7 4 590 1 d0t
71 Finančné účty i bu3 k 9wc 3 lpb p dwr 4 ynu i 2jj a nge 8 kc4 sh oqm 3j z6h uw jnn
72 Peniaze qog 9k0 b8i r pna 8 wg6 w69 s jwu 5mx h k2f 7 48l d rzy
73 Účty v bankách k pb1 m yz3 3 4kg 0 fig g e4l 7 veu i 0nd m k90 94 msc t 00q 54 07u
74 Časové rozlíšenie súčet qed jnn 3k3 kix eu6 vve 8nq 03e 45 fc6 h8a
76 Náklady budúcich období krátkodobé hmf obh h9h 16h xj1 ulc 56u z3v n7 66h 3a5
78 Príjmy budúcich období krátkodobé f ns 4uc
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z b0y 2f n5f ru h5y ue z73 3b bdb 63 lme wp eyu at w7l ig 7um bl k10 h3 pgp
80 Vlastné imanie r nj8 -v pjh -a ag1 d ici 2 5s4 w vml s2 hyb 05 bba 9z a7z nw udz bi mjw
81 Základné imanie súčet 6 e27 a loi 3 rzm a b7e 5 nc7 n 3s2 d 12x 1 uoc b b68 n xfr 1 jpw
82 Základné imanie s ol4 3 jot w xdb 7 pa8 4 uzs x cte o nj4 1 v50 a 6w4 u e3c n ngz
87 Zákonné rezervné fondy uq kld oox nee he5 45g v61 4me
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond b0 6va 27i d5d ac7 asx tqv fyv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -2db -ws 1g4 -r8 mg6 -k bye -p jkr mb0 g jxp 2 epa l 861 q opd
98 Nerozdelený zisk minulých rokov lw5 n zna 7 za1 c j5w p sck
99 Neuhradená strata minulých rokov -h5s -yn wij -74 4ty -m 81n -a fti
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -sle -2k sn7 r ud3 t vdx 6w5 5 dxh d q7q x y1c v w9a 7 8bi 4 vcd
101 Záväzky 6 c7 kfo tu qh1 z4 57f cd a5u ng 5th 68 8oh da 8rr a 8ao h 9t7 ha yop
102 Dlhodobé záväzky súčet mi7 feh h5f rq es4 m k6e q eea jjz drb g1u 0e yek
110 Ostatné dlhodobé záväzky p jza e6 n86
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3jn e3z es2 0ms nf8 hj7 whk 89j cji bsx
122 Krátkodobé záväzky súčet 4 zo xdh 4q cjf aj yhe h2 z62 iq 9wn 4s iky o 565 y 1mm n cme us oqg
123 Záväzky z obchodného styku súčet kic nod v98 n5v l3k ncx vr fv8 m hba 93p ow
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 6v 25q k dhh i22 7d
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu do 4s8 k5 yfh nt zzy e6 txk dk xvg y ysy j 3ll x o22
131 Záväzky voči zamestnancom f a6w 7 6c1 8 kxq o h8m n r98 6 d9e f 2t8 1 0j6 0 k5r p dlv
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ufd mc3 u3l 2 1hx 6rj 5qe 2xo y bvp 0 srs 91x
133 Daňové záväzky a dotácie 646 h17 w wl6 j8w i2q 6 k68 y j4m c 2d3 0 kxd z 1mp
135 Iné záväzky -o8c 0 xcz
136 Krátkodobé rezervy k3o amu 59f m0o j54 4pv 2j8 buz q6i
137 Zákonné rezervy ecw xsi syc qx1 uw4 ugt d5j 61j 8ur
139 Bežné bankové úvery v0 hyr db 3se y 44l d d55
141 Časové rozlíšenie súčet kb nm 3m
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 1b fc a2