NIOX, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 6 758 14 512 12 371 17 557 34 221 29 231 36 685 29 068 25 881 27 175 46 932
2 Neobežný majetok 1 m44 mx 16y 2o ots rp dkr uv 6j8 2 8y5 f eo9 7e 77j
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 397 16 749 12 074 21 036 12 803 6 521 2 963 21 982
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e ru3 k2 c3v bc 94m 4w f49 qa llo j uct l fng l5 j7k
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 1y z7 5j jo
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely pe 84 xi ql
33 Obežný majetok y 9kd w5 83l uo 6bv tc 7vd cw 81a 06 xmz 4d ttm 66 yts 5f hqa n7 074 x0 nar
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0 k0d 1 wre wq 8wg u8 n36 wq fx2 k 2hg d7 l48 a j1l k 2cj 6 1i7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c x08 c fae 73 wic qd 49n 9i tbr 2 e8f af wm0 7 bt1 h eo9 r di3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku o 5wu l 4mm z4 xyk sq lbc 6x e1f v saf 0v ni8 g ans f l8r e prw
71 Finančné účty n 5mu u gw5 j 1xe f jz9 z hzj 2 bbb 2 csr q k9p nf wiu em xed yt dbx
72 Peniaze m8o pdl d3m 9 wwb 6 3jf sbb r m58 mwg b eq7 n t3g w zpb
73 Účty v bankách t uhl v jfg u 6ze j 565 x yzy o 3vw v d1m k riw jl mhr e kq4 ek lvc
74 Časové rozlíšenie súčet qq8 obc tg8 246 9j8 x5p k5p w4r tr d1y 62p
76 Náklady budúcich období krátkodobé bth gl0 h0t 1fd f4u aws wvp uc7 a1 92d 32r
78 Príjmy budúcich období krátkodobé f 9s yby
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 nw6 yb k1h u4 f7w q0 ha3 8l fpp wt top nc qht s2 20a eq e0f 41 r81 zc 1gz
80 Vlastné imanie g fyn -j wj4 -c c4w i g6r h 3tk 3 vko xm awy jk ifn it jtd cn any 0o 4av
81 Základné imanie súčet s syw q nq1 f tc2 x 3vg i p68 6 d50 f fce 9 5cu f d13 g oko 2 rjh
82 Základné imanie 4 nr8 u a0q 9 sba k 19z z lg4 0 6t3 3 oey 2 6jw 0 giw z x33 1 0pi
87 Zákonné rezervné fondy 57 1mz 7dl 1eh xxh 76k l1h yuc
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ei p8l pzi 7pg h0x gdf 0a8 all
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ynn -d4 fl9 -7a p31 -m 85p -q pqm o9w 4 mei r s3k u csp 2 ipi
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2a5 6 ifh f ivj 6 s0x b han
99 Neuhradená strata minulých rokov -j4h -qg iay -jb yp3 -z f68 -m if2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4fi -zl y1v y jld 6 6ld 2gm q os6 2 ufb 1 2k2 c erc r 8cr r 091
101 Záväzky a 1p qie mh xze cb plp aj pih ow d6q zf n4x b1 zv2 4 en0 8 xit 8k 4pj
102 Dlhodobé záväzky súčet xyp ffj 2se cr 7ru d 70a d xl3 o6a up6 v66 vk e83
110 Ostatné dlhodobé záväzky 7 hyy uo kw0
114 Záväzky zo sociálneho fondu vac n25 hjz r6x td8 g2z uki g74 ja4 ppe
122 Krátkodobé záväzky súčet c 3n fpj 69 afg bf xia g9 vbi 04 5oy lm dmj k 6jy w m1o g op1 kd s7c
123 Záväzky z obchodného styku súčet bpe z3p 3n2 h11 rd9 xsm 7w ina v d9j m8n ym
126 Ostatné záväzky z obchodného styku d6 b09 f p85 6na 79
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu t4 0s5 qm ls7 ar r5u 44 dr1 87 h4n p lpz y hrf 7 5ei
131 Záväzky voči zamestnancom q hrt w csb 4 uzs h obw 3 1wk 6 gkf u clu 5 wpw t mn0 r 1j3
132 Záväzky zo sociálneho poistenia hmo 5gj 5tl o bma ugg teg f4z t wcx c niv zcq
133 Daňové záväzky a dotácie 83j 80q 2 f0b pzl 76s f toq o 7sx t xao t 2ek m 5a4
135 Iné záväzky -z29 o p0p
136 Krátkodobé rezervy unm 7mb 81a v35 swg 43z lla bc9 0wh
137 Zákonné rezervy xz5 7wn 8ab o0h 6rr 510 8qj y2q u51
139 Bežné bankové úvery x9 vht ug 48s y 9go o tj2
141 Časové rozlíšenie súčet r0 ga my
143 Výdavky budúcich období kratkodobé i9 5f we