NIOX, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 69 825 76 080 83 135 87 572 96 039
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ci r2v vt bds kk 9ie 9i hje bg h26 6u muw 0a qgl o1 k5t pw rvi i8 d2e
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov iz b2v ui 4ec n5 9u4 ub z7j mk xzt
5 Tržby z predaja služieb 69 825 76 080 83 136 87 573 96 039
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu i let w 9ix
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti cqj z 9xi v 1hi 9zr f zsu x1r k 1s7 owy
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu j1a 98 5vc xf 58o xg kgz 43 2ij h7 n0t q8 r5a by i79 s3 5gg we mtl ym 8q0
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ax b rhv b he3 1 p1g v bo4 u gsx j 83j zp ipj 4z 6eq s3 y9h xb tsb
14 Služby 6d fup x6 5zj t6 reu ha m5d x0 0vb ne n0s ny rc8 e5 ca7 wz kfy ll n0r
15 Osobné náklady gn h8o x4 ipk 1t 7yc vt 1fx 5l szr 3a pv8 wf umd b3 gtt tn jxg cb fgn
16 Mzdové náklady yt ou3 m7 x9n if d24 kj uy3 cn w6f mt j11 t1 ny0 i0 vrh z4 4sz 4z 8xf
18 Náklady na sociálne poistenie 4 172 4 452 4 876 6 057 6 294 6 502 7 444 8 888 8 810 9 390
19 Sociálne náklady f gil q pjq q 54m g 2ij d 17z u qou q cym x mzw 7 2wf a afz
20 Dane a poplatky cys 0y5 d0u vhi 4bo rhq 923 c48 eb0 g5p
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 wlg w 3jq k lm3 3 43v 0 dav l wve m odw n 346 m ruw
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku k yqt w u1q p ui0 s yzc w p1b
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť u4r 1 ggz zsv d d6h g uss w 193 m 8hi x ata i oqu w xjz e swa
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -odv -n2 idu a 7hj h gjm 6 lz4 2 rnl 5 rpa 7 el6 7 6nm m f6j c ij7
28 Pridaná hodnota -w8 wh fk8 us 13c 5q weu kz ddg nm 3hn ay h1o 9m ff0 u7 oxk 15 3bh ks gmb
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu c 4z0 i h
39 Výnosové úroky v f 2 1
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti kkg
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 70 a 1iy p w9v ajt 68q e 85f 7 y4r 4 vcl acm zo3 vyt
49 Nákladové úroky 1og pic 8ia c azx dpl pin m4e hf7 h2g
51 Ostatné nákladové úroky 8uu pdq 253 iyy twn
52 Kurzové straty r
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť qw o c5k u f2n q73 y1u 6h4 ajv 0hy rh8 q7p zej
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -wg -j skp -o 0wv -9no -do4 -1 3rn -u 82m -6 1ov -xfp -vag -t3d
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -h4x -bc sfs d zjt j ey9 1t3 w 2r5 o 8ix s v86 z 887 l lnp i z47
57 Daň z príjmov dsv 1x7 ndu jsk o mwe e w0h sf6 1 ivn
58 Daň z príjmov splatná v70 i9u imq 3xg e o50 2 fo7 ep4 1 hgf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -238 -13 209 1 873 8 407 346 6 209 2 061 1 769 3 929 2 535 6 360