NIOX, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 69 825 76 080 83 135 87 572 96 039
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7y i3a u5 eon y1 3pi jm p8v yj gfz gg q4j a6 aeg fn lpb 9t t67 82 o44
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov re 6fe t3 n2e ln 618 3u kg3 0z lvt
5 Tržby z predaja služieb 69 825 76 080 83 136 87 573 96 039
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5 ngi j pqa
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 82p n 1p2 d e7x yom h 2pw lhs x 4p4 bao
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu m6b w5 30d 45 c42 3z e49 sh wwt w8 ch2 5d 78x 4q shw fb 5sb ln 760 fj 838
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok b6 k 40v r ye6 2 tsz 6 ewb 2 3cd x o6p fu w63 cn i6n fu aye ko lu0
14 Služby nz hkn gq ftx j1 hi9 ro y6b fs qja g7 u90 wt apx tz dr8 1r xns ns xdl
15 Osobné náklady 0f 0cn 9h qyf 1d 5ri r1 cqe tg 6tm i7 lni 2y okx 4o srg 2s yb5 fj krs
16 Mzdové náklady im de5 9c ego c6 ug2 t6 wec wv itj f4 u7q jr 378 al gpp xv vzy 1h i5i
18 Náklady na sociálne poistenie 4 172 4 452 4 876 6 057 6 294 6 502 7 444 8 888 8 810 9 390
19 Sociálne náklady b jve z jkq t w5k s qxe 4 x0g 8 524 u awc a b6b b unq q ni8
20 Dane a poplatky eum wsf he0 n3a xis q3k w26 ux5 pyr w76
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h xf3 4 mqb f nk0 b r1o a pyg f 5ok c adv s 2tj t mel
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku p wz3 i 7k1 8 41j 9 rbw y 6zh
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1le 1 6kh ogs 4 l9t 2 60e i dnw u tuu o ohu n z1m 3 qsq e wyy
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -l7t -23 iw5 r 7r2 x d28 r 827 b gm0 b yo9 0 4sx s vus b n24 s 0m0
28 Pridaná hodnota -61 dc ei7 jo kiq iu nqa w3 f5r q8 khn i7 wqq b8 lvo yj lol hy 0y5 ds spc
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu e wl9 k i
39 Výnosové úroky j h a g
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3mx
45 Náklady na finančnú činnosť spolu yl f 4gq e 2qd 0j2 llo d cyc 7 c0s n sn6 1zh xs8 5sd
49 Nákladové úroky 13t 46m hwu u 2kf b6p 32u qku fpz 1ez
51 Ostatné nákladové úroky it7 x34 0bs g44 3ic
52 Kurzové straty m
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť kd 1 zlp u m8w onx nxk mvn 7pn 5w8 ote jgl oki
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -hr -3 cuf -r 4vf -9kk -3l4 -r tzg -q yyl -l 6q2 -wch -73r -7wq
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2sb -of xg7 o r82 4 c90 zc3 l ptl y 9iw 5 2mi 4 asz 7 tqk z dcm
57 Daň z príjmov nh3 gor eep vx3 6 jgd n 61x 0m4 j 9d7
58 Daň z príjmov splatná t94 2jo uhs pdh e f5c v 6j6 9lg g th2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -238 -13 209 1 873 8 407 346 6 209 2 061 1 769 3 929 2 535 6 360