Praktik Textil s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
22897/T
Dátum vzniku
14.11.2008
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná za spoločnosť samostatne.
Základné imanie
10 000,00 €
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 14.11.2008)
 • krajčírske služby (od 14.11.2008)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Uložené listiny
 • Zakladateľská listina z 30.10.2008
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 12.12.2008
 • Zakladateľská listina - úplné znenie z 15.12.2008
 • Podpisový vzor konateľa Miroslava Šípošová
 • Podpisový vzor konateľa - Ing. Drahomír Migra
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Výročná správa za rok 2010
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Výročná správa za rok 2011
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Správa o overení súladu
 • Výročná správa za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Notárska zápisnica N 981/2012, NZ 42451/2012, NCRls 43255/2012
 • Zápisnica z MVZ z 15.05.2015
 • Vyhlásenie
 • Čestné prehlásenie z 30.10.2008
 • Zápisnica z MVZ z 16.11.2012 + Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Zápisnica z MVZ z 16.11.2012
 • Živnostenské listy
 • Čestné prehlásenie správcu vkladu z 30.10.2008
Dátum aktualizácie
20.11.2022
Domény