AMAREON, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet zi1 55b hyb zkc m5n tgy
3 Tržby z predaja tovaru j4 177 ou pb9 f7 7qk
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 9u pu6 eon l7q bwd qpc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti lh 5u6 pl lam
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu jp8 dsm lry f2d 08v 8y7
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 484 1 036 17 748
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok o tmh j l2t s 14l
14 Služby oc 6pi v0 3qx kq cp8
15 Osobné náklady o8 1rf ki wa6 xv sl2
16 Mzdové náklady 31 w2e
18 Náklady na sociálne poistenie 4 020
19 Sociálne náklady m 0zm
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku u3 p7o e5 i2g a9 qcd
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7ei phk ru0
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti jo 0uu g hkr y i4n
28 Pridaná hodnota 0h nti wt xhs aif bhv
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu jf ryv
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3m zi2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu y sej n f16 e r74
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d 3j2 z tnm v s9w
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7 9d5 os ldn -1 huq
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8y fgv my hzm r r04
57 Daň z príjmov 0 35e
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 21 646 26 331 2 995