AMAREON, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r0t 7zx pf4 asi si1 zfz
3 Tržby z predaja tovaru mm 4x0 05 oct k7 pm1
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov dt wko h2j eh8 2qv du3
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sy ja1 nc brk
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w3c b7c guz fty 13p nmk
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 484 1 036 17 748
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok f b45 p 0q6 8 rwx
14 Služby p6 k5t oa e7z 1d 593
15 Osobné náklady 4s i0u i9 nn3 gi kxh
16 Mzdové náklady 3f ovg
18 Náklady na sociálne poistenie 4 020
19 Sociálne náklady c yda
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ax nmh du upj uz als
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť r8k 20b ij0
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0w t7q y 7tp 0 2bn
28 Pridaná hodnota jk 5ax sz 3k8 i1p nmv
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu f3 h5p
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ws 19o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu h urj h fnu 8 47e
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 1jq 1 7uc j rk1
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -w fgp ep k8x -i 7po
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením q1 02t bg 3jh q mns
57 Daň z príjmov 8 ocb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 21 646 26 331 2 995