Biopark s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
75752/B
Dátum vzniku
21.11.2008
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne; písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
5 000,00 €
Predmety činnosti
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 20.12.2016)
 • prevádzkovanie výdajne stravy (od 20.12.2016)
 • poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach (od 20.12.2016)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobcbod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 21.11.2008)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 21.11.2008)
 • reklamné a marketingové služby (od 21.11.2008)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 21.11.2008)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 21.11.2008)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 21.11.2008)
 • administratívne služby (od 21.11.2008)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.11.2016.
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti dňa 03.03.2009 - prevod obchodných podielov. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.03.2009 - zmena štatutárneho orgánu.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.10.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Uložené listiny
 • živnostenské listy č. OŽP-A/2008/48937-2,3,4,5,7,8 zo dňa 12.11.2008
 • podpisové vzory- Peter Laurenčík, Matej Hrubý zo dňa 03.11.2008
 • vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 03.11.2008
 • zakladateľská listina zo dňa 03.03.2009
 • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa03.03.2009
 • rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.03.2009
 • Účtovná závierka 2008
 • účtovná závierka 2009 + poznámky
 • podpisový vzor T. Kubala
 • rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16/8/2011
 • zakladateľská listina zo dňa 16/8/2011
 • účtovná závierka za rok 2010
 • účtovná závierka za rok 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • účtovná závierka 2011
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 29.11.2016
 • Zakladateľská listina z 29.11.2016
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 30.11.2016
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zakladateľská listina zo dňa 18.10.2018
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.10.2018
 • spoločenská zmluva zo dňa 31.10.2008
 • Zakladatelska listina .zep
 • rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum aktualizácie
02.12.2019
Domény