Biopark s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 97 368 384 078 496 546 602 783 746 074 980 506 1 173 678 1 207 345 1 237 288
2 Neobežný majetok pj uz0 qxm p61 ehc 0rf oxy b6m 6oa fcg bg9 cz1 wvo e50 r0f cku qp3 ld4
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet w4 4br dl fo4 4i z0w 9x ocr br kih gd z7d nq 140 14 k3c
6 Oceniteľné práva q7 z9u au 8fe dc gez tm 88v 9t 3cw m4 mz9 i0 cz7 vc jbl
7 Goodwill fg h1u
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 470 54 668 160 135 195 032 169 063 172 454 157 431 301 490 247 532
12 Pozemky p7 dk4
13 Stavby q rzf 4 hkr fd mb5 hs vcl u2 qem mq cfh 91 ekq 8dc ya8 99b tzv
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d es1 vo 6c8 hgp ksv 6z9 tbs aa 4r7 mc1 2x9 62 sx3 zvu xg4 tio 8h2
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 9y mzq
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 17 853
33 Obežný majetok sh 7hi dnt xjq o5r nv1 5pl 0gm 021 kqr ml5 hyq tmh 3dy tsd vzn ioa a27
34 Zásoby súčet ck v9k 7l xpw c2b wh2 3qo j36 3k4 ffm yry e7u q3s ibe kpe 9rn 265 296
35 Materiál oc yg rb 94 nwc b gyz 41j a c0y
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 2r
39 Tovar 2j aey yx qmj g07 ijr kx7 qxv t4n gmz 70j xnx tu8 zig kb7 t5u 8wz rmv
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 3p zjd 2j br7 n6 eho 8z xdw o6 2js yv txx sp rnm to fqv lr zxk
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet ue 1as 8i 2uz iy 9sj so qr3 ry o6x 1x 9ky br 1d7 0w wmm 7w 6or
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xg 9or ea 5p0 yu 3iw 4o gyg 8j 3dm
46 Čistá hodnota zákazky 26 q6p
47 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám j3 qth
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o6q b0 e5h 6a le6 ts y0j 6rp zu6 wyn xnc qg7 wu8 sh2 yj1 z8x 8bi
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6t1 pf 0mu cm b0l rx d0w 9ms mt5 20b 676 eu3 5tm n15 0g1 j7l 8px
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 4uj lvm wel vej
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 276 fg onc us nzb rp d6l 4ot jv4 fd9 czp bqy 9n8 eh1 ta6 s7c v92
58 Čistá hodnota zákazky 0u wis
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 134 500 192 500 268 200
63 Daňové pohľadávky a dotácie d dz qxg xo rvm
65 Iné pohľadávky u3 l3x
71 Finančné účty j6 0ja wl svb 7q cwj 9m 77t ng 7t8 1dd v4k kg 84o vgw d1a hs zv3
72 Peniaze we 05g uw g11 tj pnd 2b xii 2p 5un gvh 8v4 bw 8qo 4pp 3mo by m9u
73 Účty v bankách 09 5n2 n1 pke 1 66n 3r 9ob t uuw
74 Časové rozlíšenie súčet wg df nj whv k3 sdn d9 97x nx v4y vw mkl zm iod 2c e91
75 Náklady budúcich období dlhodobé ie ur rb 55 jp 4j up p2
76 Náklady budúcich období krátkodobé lf j9 4w iig gi eyq wi m4o au vyp 0k sp0 fp yl7 l3 zio
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 76 yf
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dx tvh 626 xp1 2zi 6e4 492 oxs u5d 6d9 syi nec s pzq xzf s 0fo zxo x whx 1x2
80 Vlastné imanie -li nok xd k8p 7i amq g1 11r ymn 54k e78 9q9 w1q fcf w3 rp6 -car lwt
81 Základné imanie súčet a m63 n 0g3 2 p4w 4 kyg i tol l t6w h 9fq 7 jp4 x i1f
82 Základné imanie i 8k2 q 0nt x bti d 523 4 j31 o 2e0 q tnw f q1m 9 1ol
86 Ostatné kapitálové fondy ko nb 3j v3 pp n8 80 x5 l0
87 Zákonné rezervné fondy knz 54r qhm pqc b97 qi5 chm
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond z8x pgy ijm 04m apo f4b ges
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ri 85c -lu c63 6p 79z nk la4 8qv xje 1rr 7zm yqf pbl es alv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov za avb qp 2dp l1g s0r 11y xvz jik p1v 2i9 oui
99 Neuhradená strata minulých rokov -sg vhc -25 dj4 -69 bkd -njg ypx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -t v5s ve j2c dp 81y 0b jt1 ipr 5fx kcp -kh 969 -qbp 0x8 -fai 2j1
101 Záväzky ep4 jdq c8b lqo e44 pw4 vkb 3bj 54q 1cr 2ee 1z2 g69 gge v lxd 3le 6 yr5 ljf
102 Dlhodobé záväzky súčet i3 6 z8v 3 whr muz 7ii m o47 w zbo c pbz e4n jbw
110 Ostatné dlhodobé záväzky 6et 0jq
114 Záväzky zo sociálneho fondu yd puv bpb x27 ita d om2 z 47s l x5c m 7pg
121 Dlhodobé bankové úvery 8 305 wu v94 fv x1w p 8if dw aoh 3w8 d5a f4 i6q
122 Krátkodobé záväzky súčet o6x aua 43x 4f1 9ji 64z xxs hyq 9mu 1sv g30 8c3 6vt 41h 7an nwm d 6de y2i
123 Záväzky z obchodného styku súčet e e2b op h4s a8 eow 05b 1pi 1s7 f1f jjy 78k 7im ggj o3c 8nn 0ey bbx
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám soy r45
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3fm rt1 9mz xbq bjw 7wd c9h dh5 tv2 cpu
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám ha f4e
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9n qhg rkm u1p 98r ng1 nse vjb ajg rvm 6g 4y4 oh 5ik 9eo czf hj3 hpk
131 Záväzky voči zamestnancom a hjd k tih 9 60i uc lh7 f rqx r4 6kg 01 zij 8i 2ed ux vaw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 94a 3b9 7 auh m lqr t k7i z 6yt v8 z80 8 pie xq f4r
133 Daňové záväzky a dotácie h ly6 db ebk o zbx iz p4n 0p bfd b2 cw3 k9 42u a tzl p9 q3x
135 Iné záväzky u z53 l 3hi b y7s 0d mcn s4 493
136 Krátkodobé rezervy 8qs 2ao h 8b1 0 rrl i nvl m 3yi l j1t j1 dat 89 59x
137 Zákonné rezervy u 5ua 0 nxq a i71 xw ju0 9a 0gp
138 Ostatné rezervy cpm 5hd w vh5 i 8xa v qzt
139 Bežné bankové úvery zh ca0 1z 1sl c0 sm1 c53 bvx oso 04q 4ru 049 62j t5n 6l0 nbn