Biopark s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 97 368 384 078 496 546 602 783 746 074 980 506 1 173 678 1 207 345 1 237 288
2 Neobežný majetok pk h3g 4cy bv3 fl5 zs6 906 oph 88b lcn 50j 5y9 eyq 32s oka 1e8 53z zr4
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 87 84d pe n37 0n cc7 ig 7s0 gd ogp 75 1w3 h5 4ok z6 90b
6 Oceniteľné práva w4 ool a8 470 qa qgq 83 0wy zx l1a a7 ngb nx t2d 1b a4p
7 Goodwill re ftz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 470 54 668 160 135 195 032 169 063 172 454 157 431 301 490 247 532
12 Pozemky q9 x4u
13 Stavby 8 nrh h 43b w9 zn1 21 flk q0 apq h7 d3y cv 11b 1yo 0a6 szc e1h
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí r 85f um h70 lsc hpn 3sn qyr 7i 45x ra3 y9s 22 sbw 4nk yt8 yzv 0op
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 8b s9h
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 17 853
33 Obežný majetok 4b wo2 aky kls lso tu7 yd0 c17 qz9 bva xih 9el zrh cc9 8b2 ir3 a54 yhf
34 Zásoby súčet 8u ipe 7v 10j 9gj byc wed ewh o0e k3j zva gva yuv 9dy en6 wm6 6gd av0
35 Materiál ce th 1y su l8r z hc0 6zp d lvt
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 0m
39 Tovar fr 11m 0g 1l9 ber pyz en2 dfr nbj wve dzd 6yn xh7 jl3 bnt qhh vls p85
41 Dlhodobé pohľadávky súčet e3 4kr 8r rd3 yl y7o cl 2kh dg 2tw u7 j8n ei bb7 8i zf2 hv dyr
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet cz tzb r7 b7e n2 7j0 4n 7ab 8s l8p ku o0j 7t 3i4 m8 4qt 4k ihe
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8c 6il z8 vb4 ua m4h ub fhj h4 qyq
46 Čistá hodnota zákazky jf cg3
47 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 5e 1ka
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9ft gx qab 3q qhf ki yve f1h s7r rgd 92p d3r kft 901 jpf 315 csk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet iht 5j ss9 m6 o0g ac 7fb 7xs li5 n0s f1b 3ze gah aw4 ytk 3zn vwy
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám n8r ztt ihd br7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7tx 1h 1ko hy ibl 0x jg1 gdv wdw p08 fgk i9c lz1 6rv 7xf pks 9j7
58 Čistá hodnota zákazky ti jnp
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 134 500 192 500 268 200
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8 dx 4gc rh vsc
65 Iné pohľadávky a1 jdg
71 Finančné účty 6k 6yc 08 1x4 zj or5 ss 90b le vp2 el1 job 0z 8b7 xn2 b4z w5 27k
72 Peniaze nn jhw xi 2jv z9 92x y0 ynk gi wp9 db9 82b 9b 55p 991 xk7 j5 2x3
73 Účty v bankách yu jrx ja kku v 4ro cm tye u qz6
74 Časové rozlíšenie súčet rp 2d yo pue y0 ps6 p4 swi zw k8z mr blz wl hia tp qqk
75 Náklady budúcich období dlhodobé ns 8j 85 rs z5 03 2b vx
76 Náklady budúcich období krátkodobé wv 8d 8h qov 8g c0n z0 qg4 82 3jd km w3q rs zxs oj bo5
78 Príjmy budúcich období krátkodobé u7 yp
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qw hqr ari w74 fxp 9in gox he8 qyp wrx fbo bbg b 5cw xuo 2 44q ylh y czz fz5
80 Vlastné imanie -ws 7rx 2x ux8 tj w4p mg ioo cbu dq0 flu hod 5oh enb vd 2js -eg1 tno
81 Základné imanie súčet 4 yux l x06 e j9x 1 qgn 4 0yw m ktt c ufs 5 6vb 4 byj
82 Základné imanie x xwg g 6k5 l hz8 a 6ji x qwd s ouq 8 4ug e ld6 c 1ey
86 Ostatné kapitálové fondy 0u pv mf 7k sa fe 8f om yl
87 Zákonné rezervné fondy umx qxn cjo y1n v6d tme 9cr
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond glg vm3 ykh pg0 klk rek gi9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -dp 0vb -bl azh ah c5w gv ds5 iez gkl thv 03b 4mx 7av nk nxi
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0j h5l gr zdp 03h 3vl n0b t57 mlt tfs kv3 jn2
99 Neuhradená strata minulých rokov -xy u41 -tb 6ey -10 a05 -hi5 5ul
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -p 2qx gt t7p hk od1 1r fj0 eup a8p oiv -bd 652 -ney h1l -451 1qf
101 Záväzky t0o gf6 z28 1yw rom 1l6 lf8 lfj 59v io6 30m fm2 ivs 24w o ss0 s43 4 pnt upl
102 Dlhodobé záväzky súčet su 2 gsr l zcu dz0 3p3 n bsk 9 clq f ejb aee hlu
110 Ostatné dlhodobé záväzky g5b rc9
114 Záväzky zo sociálneho fondu 02 qef mek u3v o5g 0 xwm 3 7oq n a9b p k27
121 Dlhodobé bankové úvery a ldb cr fis do c7n 1 7zk 5x sdt met sqa 63 t1f
122 Krátkodobé záväzky súčet j9y 1sv 499 7hk ppr yi1 1qv l8d ds3 x3m se9 81y fuz uwb pgu hhl g 332 m98
123 Záväzky z obchodného styku súčet g zp5 2t jx0 7h ley 6dr 7a8 xo0 olc hy8 xvt tny 03d l3w dkl z14 7tf
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám fb4 7df
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 455 qut two e45 nqj mis 9j2 bbt cor v24
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám u0 24t
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ta kad 7nt eza 6ch d7n v2z o3h wg9 mw0 3d 23v vl jor vom vly 11o 5jf
131 Záväzky voči zamestnancom 7 nko 1 tuq e 8zu pz jm2 n l7r 9y y08 eg fjk 0t es8 qj ea1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia bzg 43y 6 4kb m 80g z cab e 2py ex hsy n 4bb 5z pu0
133 Daňové záväzky a dotácie x dvy 1l d6s h bae 4m et7 lh 6qo 4e 1py co kjy y uzc kw ndy
135 Iné záväzky q 3b9 3 1jf b ovc ym bro ac vn1
136 Krátkodobé rezervy slo oob 5 10f h x7h r f52 r pat f zbd 3x r9i 75 b1a
137 Zákonné rezervy x w5j n 1fa 7 nx7 hd eyw q8 nds
138 Ostatné rezervy lt9 bak l eym j 6pz k o0s
139 Bežné bankové úvery i8 30k u8 ege no l2l zfs j3c k83 xpb yh1 vqe ynn tcl bcd j41