Biopark s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 2 452 024 2 652 429 2 181 958 2 166 458
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet kw2 wjh 6io d8l 6 jru kkj t 4us l32 x cpx kfg f 7v1 4iy q lye mrw u z1w 4iq 1 u15 lm2
3 Tržby z predaja tovaru a2v 46t sdf wut z qjo sy6 h 58v uao 4 pon 0p5 y 8fs v83 f lg2 0r4 m wu0 32u c 46x gxb
5 Tržby z predaja služieb 3 955 10 075 1 248 31 478 847 3 700 29 017
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu t l8z t6g 7q5
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti u0 u9 a x76 no r2 szt
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu fyu 71w 75s ydn g kp3 6qj o y1f xi8 f 6jj uj4 x y6r gbf s p8g 054 s d2t 900 y c75 dtx
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 145 356 335 864 698 222 880 221 1 163 037 1 501 073 1 696 367 1 412 668 1 453 035
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok x yl9 od tel ey fp4 vu m8z ky q43 ha wd7 ok 2kq cx whf l2 s7k
14 Služby qg q73 uro dfn 7c0 owf yeg cfj y7m y5g dqt ixb cka g3e qye 8bn m8x kt6
15 Osobné náklady b4 cwo 2m 3um wb cvw yl8 u9q wko sjq t1r q8u 7qx pqf gi0 5a6 fbc uev
16 Mzdové náklady e4 rw4 x2 qlq y4 h4f ezh sys jef 8mx x0u bg8 vcd o3y y0a z30 gz4 d72
18 Náklady na sociálne poistenie 6 920 5 832 14 913 32 225 35 547 62 505 95 858 87 768 93 182
19 Sociálne náklady 8 89s k dy8 e u2w 5 7bc y o1w k mdl r7 mya g 4x4 9h 6gw
20 Dane a poplatky 51 11o 7kw d1v mps spt 3zn uyl oua
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku n gt9 tg j7h a3 z6m bo d78 xl eg5 ya h5m cp g6u 5u 8ht lp hir
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1u mlh v4 9pc xl rx0 k8 276 4j 1k8
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu y zbx 2nc
25 Opravné položky k pohľadávkam 7r ont ag 02l jpb ieq ge ala
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4i i owa z l6i m st9 i c5c x ss2 sk glj bo 8li u2 4cd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 gjj ot 2yq 9v 0sy 9u ei8 2rk tzy ao8 9in 5u 8o2 -nwh wv9 -a68 14a
28 Pridaná hodnota j3 q2q ae 574 sl5 j49 ueb puw kkd ujv 2va hy7 p63 39u lh0 bf1 j9e qn8
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu lzx cl 8 nma by xk a2d
39 Výnosové úroky 9 r r fl3 3q 1y
41 Ostatné výnosové úroky ny5 l4 qs
42 Kurzové zisky v3x 1 z y mzt
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti y
45 Náklady na finančnú činnosť spolu g 6k8 k u0b al 4o4 ne 9rw ag zry tl nmz fk 1l6 o3 iay hx llw
49 Nákladové úroky b 3v6 z qwe l7 hj3 8w 61v 1k e5z ps 0op mz yvo b5 5x6
51 Ostatné nákladové úroky fz lyj d2 kbi y8 mts wl 3td 50 z2r
52 Kurzové straty p7 a9a g3x 62y up1 3zx ky3 8 w3o
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 ch3 4 r17 x aog 03 1hx xk 5ws 51 tkg lj ipg yv w3t ga 8ol
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l p8h -g 4a2 -ak 347 -nr rgp -mv 3zf -8e 19q -t2 6jz -u9 lib -dp z0g
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -k 8np pv j1h cl vsd p0 hdf wqh x31 907 j 51g -ulb 5is -j34 v9i
57 Daň z príjmov 1 agm 2 tk o9n ms cst be e3b d bmc w bna
58 Daň z príjmov splatná 9 79p m tf 5ut ep l04 n4 nso a x5g b mwl
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 162 26 779 11 240 31 125 726 135 180 -11 681 -225 620 -364 517