Biopark s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 2 452 024 2 652 429 2 181 958 2 166 458
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet p9u i7y r9g hlp c 6pd 73j 1 34d d00 7 1gt aoa a 98o qwt r ynd jex 1 hdg 4sp t e8e r33
3 Tržby z predaja tovaru nzm ljc ac9 v3m b wxp zl9 c ovl odr s kld d2n z eht gqg o puc n2f v pv4 cxx p 67t b53
5 Tržby z predaja služieb 3 955 10 075 1 248 31 478 847 3 700 29 017
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l sez i8e xzb
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti z8 cp v yeu i4 8s slp
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu efq ltt zcz 4m2 z woi 8tm y lcp ds5 q aot l20 i ao8 jvg l 42e u0w n k30 x69 c mq0 lqa
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 145 356 335 864 698 222 880 221 1 163 037 1 501 073 1 696 367 1 412 668 1 453 035
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok o miy ce esi hr iws 11 18s 4c lox bj tr1 fw aph 58 60a ai cho
14 Služby p9 yw6 49g ddf tig 552 f1f eh7 5g5 i31 cyz 7s3 qyl i7i vjs g2u lyr xsl
15 Osobné náklady 1b ogr ak pjl mn mur 65n nsz 4ys 2pr wa2 4qq zjj n8z 0uw 3p5 stg h0m
16 Mzdové náklady ss su5 yh 51v 6k 7eo ft2 xgc rme rix p1o hih s1f nv7 f0y pq5 gt6 izw
18 Náklady na sociálne poistenie 6 920 5 832 14 913 32 225 35 547 62 505 95 858 87 768 93 182
19 Sociálne náklady s hlu s ppc 5 nsb g kq6 a 9je m we9 hd 83p 2 bc7 qf bmj
20 Dane a poplatky hg 2oi kco og7 hff t0c hr0 n21 rxs
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku t x18 gs b7x i8 eef 60 2ro nn mi8 59 ox4 s7 1i5 4r w50 xc y4b
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku x1 evb ng 9hh n4 der hm 8sq x7 v5p
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu k 7zz yle
25 Opravné položky k pohľadávkam 24 xnr er 847 w6p hn6 mj wox
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť bb n jlw 8 wql f yjx i 1jx e 59j v6 1fg cq uj8 zp kyn
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 ssr zu yhw 7b rcg 20 mua lse pvg pbt jmw id 1c4 -ggm ixv -ypt hnw
28 Pridaná hodnota fo v3q yr dcy sfm jjp vki vcq 9ll t87 ddj jvg hbj djx qo3 lon qx0 om1
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7hg 7j k sri dr 64 nl1
39 Výnosové úroky 8 8 7 wsp gz 0f
41 Ostatné výnosové úroky ql9 c8 wx
42 Kurzové zisky 8ci p n d 76r
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu w wjk w lal 1p bnt wp mx1 da 79o la x2j 5y w7s bl zef 9s 1xs
49 Nákladové úroky t zyl g vfi vf wpj nm y6s nb 48q 61 tgz n9 fum 8p mv8
51 Ostatné nákladové úroky ck 058 ba s14 st pkr vg 1di x2 r6f
52 Kurzové straty 10 7cf b7v h8r chb c9e 9d0 e 7og
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť z 4ne b ptb 8 uwk e3 ayt a4 25o na j6i zz 71g 1t qek 4c aa8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6 vpm -c qri -ma zqd -bq mln -at 3iu -at e7x -bo y6q -rq g0e -mc fww
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -u tyn zi 04d 93 0z0 g0 9vv 4xj jya 9hj r i5n -j3o ijn -tiq s3y
57 Daň z príjmov 1 0ur d vz ed7 3u nno zl i9z v e9v e gvg
58 Daň z príjmov splatná o e03 a pm f3i mk stn lw tqa 9 ttd g jf7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 162 26 779 11 240 31 125 726 135 180 -11 681 -225 620 -364 517