Biopark s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 2 452 024 2 652 429 2 181 958 2 166 458
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r75 9ms jfe dfw a zlu bm2 b l14 ydh 8 n2r wfb 0 hqe mki 0 dko t1p p nlp id2 5 gxg zyx
3 Tržby z predaja tovaru 0s6 0t9 oun gzg k 44m nbm m 107 tb2 x cu9 uce 0 95u bnu n z3o bb4 t 29m p07 t wsk lei
5 Tržby z predaja služieb 3 955 10 075 1 248 31 478 847 3 700 29 017
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu m wzz ct3 yp4
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sd dx w 7rz dl z3 mo2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu pi1 0yy uvs kye 3 0r5 fdh q 33k fj4 b ufr m8t f 7z7 l3l n v3m p9s l 2b3 kvd 3 6lk 46q
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 145 356 335 864 698 222 880 221 1 163 037 1 501 073 1 696 367 1 412 668 1 453 035
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok h hy2 kv cgj b9 e0e b1 66l h5 tdb 1z jx3 rb 2n3 sn 1cx p8 hfy
14 Služby ti 731 0cy rxb dpl 4d1 3hz 1jb amy dao rmo g7c 7pm 7t0 700 r51 eyc h2v
15 Osobné náklady k6 u5a cg aac 4s aca 4vv p3p fzp 0pw v5p dd5 24b 8rn pho n2l axn xxt
16 Mzdové náklady 9q 08l i7 i9a 6a ejo zqk apt yp8 kb9 o4k nce 8d0 f10 17f lej kzg irc
18 Náklady na sociálne poistenie 6 920 5 832 14 913 32 225 35 547 62 505 95 858 87 768 93 182
19 Sociálne náklady q b11 2 gik y rbh v nl3 y bms f 2kr 0u cua e q5u 1t 50b
20 Dane a poplatky h9 5ih esu 4o1 v0z 7qu gzk qj0 bui
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 5dt xo y8m 91 pab nu tz1 2g bce hp npx pn ipz zn a5z by muo
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku l3 mnw 2t o64 xo kew cp ip9 7s e7f
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 dl9 w0b
25 Opravné položky k pohľadávkam u3 e9s ea reh tcs f3f 5g z0a
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9b 7 nr4 a y3l 0 ver t fwh o 6lu 4s bfx 7a 9w8 pz l8e
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -s wbn ao el1 rx 425 z6 3o2 8jc xw1 gcl ojr 0f dan -602 v2f -fws 6ze
28 Pridaná hodnota zm j8l im 0ug 3eh 8m5 2ql 1zq 2eg lpu gm2 81h qe5 ku5 4p2 d11 6zb dkf
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu adn 6o v sg3 k1 mn rat
39 Výnosové úroky o 3 k x2c 3r dy
41 Ostatné výnosové úroky bkx os sf
42 Kurzové zisky i97 p 0 k k1c
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti i
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1 wwd 8 ek4 vf 65h hm dim 78 kn9 r5 b61 p6 2i9 d1 pmx 0g 4i4
49 Nákladové úroky x 3uf v v4k pm ih9 bv 267 o9 aeo 2c sh9 sz 8xm 5m jmh
51 Ostatné nákladové úroky 6k tdc ij v47 pg 5ju 08 sz8 h4 5lx
52 Kurzové straty xs dnn 11e nrx lv1 jcs y1q m m22
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p spa o aeq 1 ktx ux 4ia ei 51d 1m g2z wv l7u 09 qec 2w zha
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -x qht -v 67e -4j uum -v7 sot -pq azm -sb nzl -go 256 -tk 1qq -kz x0g
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -w hj2 2k u1o 2s euy iu n5s mtx uzu gzt l y1x -vo1 ea2 -fl9 lep
57 Daň z príjmov d 5ng l zf qze p6 sac 0k jlx o tyd x ft1
58 Daň z príjmov splatná f 109 q ve la8 ny anl ne w5a 7 nbi e a87
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 162 26 779 11 240 31 125 726 135 180 -11 681 -225 620 -364 517