Biopark s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 2 452 024 2 652 429 2 181 958 2 166 458
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qi2 eaz t91 n2y 4 6r7 k7t u k4g b4u x pde yy9 1 h9g lzr s egt 1xh t yxx r9p u k1b 760
3 Tržby z predaja tovaru iif kod pwa 7ni x xi7 r1q w 4n7 xkl 1 d68 9ug 2 q8t f3w g 8pd j4s h l47 whe t alu h18
5 Tržby z predaja služieb 3 955 10 075 1 248 31 478 847 3 700 29 017
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l ut0 6f9 qls
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti hr 8v w 3m9 9x ap dgv
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5ee 20n 5r6 eq1 2 vqr 7om 5 i6a oks 2 ktq w1h x ql2 5lb i 451 b46 r 39r oqx 5 img 7sm
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 145 356 335 864 698 222 880 221 1 163 037 1 501 073 1 696 367 1 412 668 1 453 035
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok z xkh 0b a16 e4 keg 52 224 8p j9v ud ugz pz nho 4t j5m 5g it1
14 Služby sm uc9 1eb 0wj q21 nxp 6o5 wvk qgt 9xg wxm c3v js7 x06 323 ro9 nmc nj1
15 Osobné náklady q4 t25 8d 3mt n2 ok6 jk4 8ha kvs sil eq6 aub wpj dk2 qda llv pw8 6kd
16 Mzdové náklady sm w20 gj 6pm 88 gz4 zc3 oqq hgu hyr 55m xpb w8v 49p dbk h2x pco bk2
18 Náklady na sociálne poistenie 6 920 5 832 14 913 32 225 35 547 62 505 95 858 87 768 93 182
19 Sociálne náklady d mk5 6 ju6 t v2n m 2nf 4 g5d 4 qxy l5 61a 0 xg5 8u wer
20 Dane a poplatky cr wgp w4s qc1 jie rdz f7u la0 irj
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku z lvt wq zkg ya 0wb yd gpt y3 md2 a5 un2 dq yqh f5 enc 5r 8if
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku xq k7z sv 5mu g2 brf 9j 3mt cs pa3
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 5r8 d0z
25 Opravné položky k pohľadávkam 53 ywu lw n3u zzn p02 sl kwm
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0c k 8xi d 0mf y q9c h 0ca m l68 ik b68 gs yhp 3l m2n
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 1ya 4x uk8 38 1g2 kh f7u 61r gjd jp7 hf6 mr fdv -0ql 5er -7ww 2jz
28 Pridaná hodnota vf 6ra op nwz 4d6 99d lru b5h 3jx u34 nqf uim tg0 quj 3fa tg3 qih 2a6
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu jwr dv 5 1pu 1w up x2w
39 Výnosové úroky 6 5 7 p6q ym ih
41 Ostatné výnosové úroky si9 m8 3n
42 Kurzové zisky 2ka x x b 5di
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti j
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2 1u8 8 kfb h4 53p 2b ta0 zb fnk hx zgc bx h7r 87 tcq v7 7j6
49 Nákladové úroky f 02j 6 rgp 2u 6qj x9 9nn w2 xdy 9j mta mu 52p wt xv4
51 Ostatné nákladové úroky vl vz4 yg ckx 2g p5h ap ce4 bh orl
52 Kurzové straty d7 4xu 6fz zl0 bdp 6fu x41 v 8nj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť g znp k nky p 50m ov bzu d4 b62 ph tc8 07 lyo gz xvt cv pr5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -n kpa -6 bo7 -vn x8e -uw ytv -pd zml -ff jfg -j0 deb -se vqf -ya 9xo
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -l vzf be 486 43 ay5 13 cq4 xu5 z4g jfp n 834 -q62 x07 -rq7 dw8
57 Daň z príjmov h l9u 5 k9 ah1 y3 7bo bh 34c 9 vl4 h nl9
58 Daň z príjmov splatná p gsf h kt 8eq 9u ylf an lvf 6 tqd 2 496
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 162 26 779 11 240 31 125 726 135 180 -11 681 -225 620 -364 517