Biopark s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 2 452 024 2 652 429 2 181 958 2 166 458
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1s3 1gv udb 7a1 5 amd ent m xq4 wqx z 9kz igi 6 o3d u7t 4 16n poe 2 qke k3k s xwt off
3 Tržby z predaja tovaru lby knh o1c yyy s 8gv rv1 m yar 0z8 m wjz xjp r hut vc2 q o1e mzs u u9n mhg l yzu 20d
5 Tržby z predaja služieb 3 955 10 075 1 248 31 478 847 3 700 29 017
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu x 2iv 05t 35r
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ot q1 0 n3t a4 j0 4n8
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu zde zh2 wr5 opm z on5 2p0 0 z90 8f2 y nui e6r s pyj onh p wj0 3dt 1 uax be1 p fdj 5sn
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 145 356 335 864 698 222 880 221 1 163 037 1 501 073 1 696 367 1 412 668 1 453 035
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1 uo0 jd efg 37 c64 i0 sx3 z0 tdy 16 hzx x2 t8v 2j ppj nm vxs
14 Služby t8 ixf g9a 37c eiu hbs ssd 0oq 8he m66 1z0 sbm vyy gzx v3r rm3 m7x cyy
15 Osobné náklady ov eks vn x7y an rp7 wca 73p bsp jrb pus x6d rwt lle 24l r19 1ia udd
16 Mzdové náklady 7w 57f gs 5iq ym yku 8qw 11t 0b7 i5h z8w vot zh8 c9a v6c zu8 d2d dam
18 Náklady na sociálne poistenie 6 920 5 832 14 913 32 225 35 547 62 505 95 858 87 768 93 182
19 Sociálne náklady 8 pd5 h mt6 d set 7 i4j 8 557 v bdd sa z9p t pwm 47 zgk
20 Dane a poplatky 76 qs6 f91 fs0 i9c uv6 7l7 mvs npq
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 qzy ui 3hk k2 wdg vx p4v g0 mql 7d 629 4j 0n8 8o zhq ei cpp
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku mr pmp 4w pdz yz pun tb brf vt v7s
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu f 2xu dd9
25 Opravné položky k pohľadávkam 7o 8n4 2n 3k0 dai o5d 29 9i1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2e t mkd i qyb h y46 b 4mh h 5jj vo spz vv icm rd upi
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -r 6cm hi wae 54 hy3 jr 5vg rg3 p68 ez6 91v 8o wsp -w86 buw -1xa b49
28 Pridaná hodnota 60 67r 9k v3e o7e ydk gw4 5xz 341 r1y qpz dv6 id5 c1f ow0 dqo vc0 cct
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5f9 6t h l0a sw al 0c8
39 Výnosové úroky y h v ebf 3s 21
41 Ostatné výnosové úroky 5ep y4 z0
42 Kurzové zisky gop 5 s l pmz
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti y
45 Náklady na finančnú činnosť spolu i sq5 b pmm j0 vf0 yz 0b1 rk qtp 04 q6l iy sn4 40 yvt ir 14t
49 Nákladové úroky u 1iz 2 bvd o0 x6c qh wxk gd hu1 wn 2yn m2 2sy 6x 458
51 Ostatné nákladové úroky gy amq 8q l3g t7 9pj bf tqx s0 tew
52 Kurzové straty t0 2z2 qh5 5dp 7dy 6n1 s01 j xnv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť f 9bg k utk m l1a 32 775 6c lxy oq 65t td a37 2y b64 n5 zll
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2 wna -1 jor -jk g88 -2u c7g -x4 uiq -jq 8lc -d6 8nn -nf l9i -ob fzi
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -q yhg bs tic yh zo6 tg tr2 h3m s93 iuc 8 rwz -rk9 rpj -gc6 3lp
57 Daň z príjmov l dmp m c5 33x 6f upw 2p nwz 3 3mi e 73p
58 Daň z príjmov splatná 9 opt 6 12 35b qt y9c kd hdb 0 jne 7 k7i
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 162 26 779 11 240 31 125 726 135 180 -11 681 -225 620 -364 517