STEKO, s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
20888/P
Dátum vzniku
20.11.2008
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
Základné imanie
350 000,00 €
Predmety činnosti
 • čistiace a upratovacie služby (od 20.12.2018)
 • výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane (od 4.3.2017)
 • vykonávanie kontroly originality (od 25.5.2013)
 • vykonávanie technických kontrol (od 6.1.2012)
 • vykonávanie emisných kontrol (od 6.1.2012)
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 20.11.2008)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 20.11.2008)
 • sprostredkovateľská služba v oblasti obchodu (od 20.11.2008)
 • sprostredkovateľská služba v oblasti služieb (od 20.11.2008)
 • skladovanie (od 20.11.2008)
 • počítačové služby (od 20.11.2008)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 20.11.2008)
 • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od 20.11.2008)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • spol. zmluva
 • zápisnica z VZ
 • dodatok č.1
 • čestné vyhlásenie.asice
 • vyhlásenie štat. orgánu
 • zápisnica z IV. VZ
 • úplné znenie SZ
 • úplné znenie.asice
 • podpis. vzor - P. Lacký, R. Bačík
 • účt. záv. 2008
 • účt. záv. 2011
 • účt. záv. 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • účt. záv. 2010
 • účt. záv. 2009
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • živn. list
 • rozhodnutie OU 3 x
 • rozhodnutie OÚ pre cestnú dopravu
 • úplné znenie
 • vyhl. správcu vkladu
Dátum aktualizácie
29.01.2023
Domény