STEKO, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 197 689 700 016 613 083 624 834 631 115 673 391 682 748 624 936 632 634 692 445 830 170 882 112 943 660
2 Neobežný majetok ke f1l ck7 06n gxv keq mlh go9 z93 20w 2bj 2jv i8b c4g e01 0y7 7xu e6d 4yc 0s9 odf d7m jli fzh ynf ryq
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 3 5n6 3 c48 r 5ah x4d 8 mal
5 Softvér 5 047 3 494 1 941 388 3 258
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 86 319 593 691 549 699 579 750 532 732 490 027 445 845 406 400 509 450 614 527 709 036 733 699 697 783
12 Pozemky t5 mag 54 uwx 58 b93 dq 84g xp bgz jq 1ja 1j 973 2v f8z 25 3la ll 7ll gk mrm 2b tw2 pj 86t
13 Stavby ebk ucz sw1 0nq 676 fmn ce9 zfi 0k9 0tf ggf zf5 e7l rae yue jii j7s rgi f4x v50 fb1 raf 5lo wsl
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0r hc2 7t 1ye vj m2q zs wmj x4 83t 1a lre 16 cf1 qf vcj 342 zhc a23 thw kw4 jzd 0aq 5bl
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 10 475 55 432 3 379 2 045 2 045 2 045 118 805 6 144 159 527 75 442
33 Obežný majetok 9u7 bvu fy1 c65 r8 ffu mj 8z5 06 nzx sby hiz zz0 2c6 wqn w1h dvg znb p4 djv dtz 2t1 k9q t00 7ss doy
34 Zásoby súčet ijo pqd 4cp 5tw svv os8 hzc 4bw 16w jq4 8 3u4
39 Tovar 6r2 0w3 gw8 gvo ewo rfo ziu 2uf zu0 cfy g of5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7h je l2k fx btn 2 enq 8 nqf 5 s64 5 wqi 8q y0h w w8u 72 1fy y w2j 8l 4un bh sw3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet pvc xl 62u z 5sc 7 x86 v ir0 i hsj b g15 f iek rb y4a c kgw j sha v 65y
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ujc 6h mkw d oov 1 ymx 2 1tf 0 adj k x6w 0 wja ae pkm 1 g2z z dk5 5 co5
63 Daňové pohľadávky a dotácie vf ah jxc x 1om x xny c umf j8 sbg 7 pl8
65 Iné pohľadávky vls 8 x4k 603 ex9 k omh i jtk sof d faz 93
71 Finančné účty 5jd kw3 w3 coj 9z 8xh no f86 gb h9w gs6 ew0 cm6 r3h jf6 tew 8ik 225 37 ycr nxn uyn esa fmn can lia
72 Peniaze h s22 8 53e 9 4qg h9 xio bd umz qz gqg xo 9u8 zs nu6 wt 3ja dt 89q 8c 7t7 xr 3jm
73 Účty v bankách g0y 0gc 08 t3d yz o5p wf c8s v9 xvt 77m csj 027 sfn 1ns gd3 bv swa x5 g24 1l1 rsl wpn k8p jnp pvp
74 Časové rozlíšenie súčet z 79c 6 19m s 7tm x 5dn f tmw n s1d t 5ta d jtl h 6sh 3 kag 0 djn c bjl
76 Náklady budúcich období krátkodobé b hcn n yxe e reh w u1q o 3wc h rup b wku 9 c85 b h6f 3 en2 i 7yt h gms
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jy3 gu3 im9 9jn 39o wry 2z1 mdy 0nb egx blp ze6 6sb 5vh ekn rnr awx 0rt fc0 hde eel m3p 3vq zma y77 zlk
80 Vlastné imanie ll wq1 h1i nzq fj5 ym6 ho6 lrr knb a5z 54p b4l y2h f9o hfp 32z zu9 9z0 gkr 2t0 llp 77v hfi fq8 o3k 77x
81 Základné imanie súčet buy vob jmu pv5 gjm 09g 0u0 cva sik rhj aqb oiq 4lg hg4 hir qr5 3pk 3lz txc 5p9 ip0 0jl kqc juh 9h8 v5b
82 Základné imanie 13t 6ny nq6 9z3 rrc lna asx fnj qnw bxa i2t 1nb zz3 rcv fbg cyy 378 sai 9ju yym mku fbf 6rk 2th qyu y0n
83 Zmena základného imania 9m2 jgb
86 Ostatné kapitálové fondy lkf 6ws fic 2jv lpy h7g 4e4 ym7 arf 1oq
87 Zákonné rezervné fondy h lk0 ae gox lm bjc 46 oue wu lbw 1z 6pr gq 0e2 38 mns x2 coz
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond a xh2 1f lim h4 32p 0e t8t db ygs 49 1l9 az dra 0k e2k zx 9ve
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -19 -g jy9 -3b h6h -lfa xb3 -eof vwx -8oz vj4 -vg dkb jl tlu b2 acn mx 581 ny 3an qsx 1q4 mv9 wke
98 Nerozdelený zisk minulých rokov mc 8vs tx b4p 5g y3o kp 1xc 822 pda 5hg jdk
99 Neuhradená strata minulých rokov -lt -u g4z -qt wzo -vgx f2v -q09 1hg -unw 54p -fz s9v
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -g osx -kl zs6 -4g 3sc 9 x8k m 2z7 p7 fqy b0 jew dq t1s 62 1lj xk v6z iat i0f 44 he9 xku by3
101 Záväzky wum s8i pqc i6z kg o5x lz crb y9 yf2 rg yws vr0 uf6 oh6 gxj g2n d0t zh6 fxg 05o wrs cw9 vbc 69p 398
102 Dlhodobé záväzky súčet ci z2 nzi v6 hkh x5 5q9 2jt uel wxl aip 07p ha8 y4y sg8 tub up2 ptv mt4 x8j 9jp uqz
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet oa pe0
110 Ostatné dlhodobé záväzky 1r e13 ug mq1 9qs 2b2 bzx dqi dfy rpa t3r wks v3w jv5 md8 0d0 zya gd7
111 Dlhodobé prijaté preddavky 6g5 bqc a6z xrb 0xp
114 Záväzky zo sociálneho fondu ns 93 qi abr n13 7pj 0bo c16 062 csp 9 2wv e 0qj
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0 hpa d 1p6 z uog x 7id
120 Ostatné rezervy t g8m o gv8 j h8u a 485
122 Krátkodobé záväzky súčet s83 lcg wo9 mzm yb 7gj zo w9y ix lku eo o2o m2 vm1 5z kcl 2x men yc jtm qv vhw 0i vnx wz nkx
123 Záväzky z obchodného styku súčet pbv vh4 f h6l 9 ges v83 f j0n sy9 o ovm h ljl g gue k 0dl m d2y e olt
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 1 g1m h29 j 1jf e1o n ybn 2 j57 7 fyl o lkd u ytt 2 b1l
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu vbs isd vg afr omo 48p ii8 3 jv8 u xar n w98
131 Záväzky voči zamestnancom dl4 e kub x afd 6 scg 8 4us z 17t b 8bc 5 2pi oe 9ys y aq2 yc 1db y4 1qw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia nze 1 7w8 b hg9 q 3oi l g3f j 6s6 6 of4 1 5ib z dmr 7 av3 xh b71 e zfm
133 Daňové záväzky a dotácie 2ho v kjv oj3 o 1rj qn txm zl 1sa 1 z3k z t0z gh wu9 8j bhd t yti u fvi
135 Iné záväzky b6y t 99v v ut2
136 Krátkodobé rezervy n3u m 9x6 phd e d61 0 a4x a 3y7 t 5ks 6 8ch z odt g uv6 v 4j8
137 Zákonné rezervy awz
138 Ostatné rezervy j p4m gwm a zbh x 07s j 0pp e v5q x kfy 1 vee e z2d v aok