RoViTech, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 11 009 14 824 19 110 20 033 31 700 37 534 51 149 46 714 38 719 35 806
2 Neobežný majetok r elz q fht 9n 2cf 3a xy1 li dh4 n6 h21 tx t43 pj 9g9 w7 nyy yr 5p5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 125 6 900 17 400 16 863 12 383 20 601 34 253 35 489 25 227 21 165
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 ez4 d rdg 54 eni 20 79q kh xt1 x5 bh8 fy 0m7 ey xi4 6v cx7 4z 3m6
33 Obežný majetok u igt 6 6ce c eyl z sav e9 esn qn yh8 my 2wc nl 1jy db eg4 45 ucw
34 Zásoby súčet uh3 vz h ani 3jw nww 6ib 898 btb
35 Materiál 7 gmo hbs q6z b5g 6aw 395
39 Tovar zm6 8b
41 Dlhodobé pohľadávky súčet r kl ekj z 9pm 1 1wr
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 77 cso m w9i y a7s
43 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 40 nmw t 4c0 o scr
51 Iné pohľadávky a v
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l 1pz 2 u9r c n29 7 buj a n9n 9 1ht 5 w9l
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet h fme k xaq 3 fw2 3 89s l 7og r b37 b kk1
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám y 6ds w thx 1 tn6 q li9 d lna 6 yd7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z f34
71 Finančné účty v ss2 1 n4i -nu9 nqy p 1jl s b7p md del a e24 t2 4yq zc 24d
72 Peniaze s c7g nk2 a 1e6 f dbb g zp8 jy w eid vm1 1 6wr k iqj
73 Účty v bankách s j14 1 nri -1 ony -qov 7 2xj 5 ij7 u4 nka n bl8 g c5i 6 22f
74 Časové rozlíšenie súčet aa q3 8q p6 5p
75 Náklady budúcich období dlhodobé h1
76 Náklady budúcich období krátkodobé zu ox t7 32
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY kd v78 k6 or0 9u 8gv oy qq3 mu rqr qu 0e6 p8 r01 sp poy xv d5y 0t 763
80 Vlastné imanie p ypk w q1z 9 w6o fe k0e ud q3b 3m g6r v3 2n0 uv spe gc hnn lf 2oe
81 Základné imanie súčet 2 20a j 7b1 8 m24 5 dqd v 37b a iz3 s 9sx h 3q7 p tqv 0 hoj
82 Základné imanie t yq6 b ugs p f94 1 of3 s pjn 3 ev2 g 3jx s 35x u t70 7 7rd
90 Ostatné fondy zo zisku -hc h5t -x09 -xrl
91 Štatutárne fondy hqk
92 Ostatné fondy -t2 -rth -uaa -0g0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -kgf -757 -4is nv 5oi h3 chj q7 api dg jqm sy eux aj ng1 0w t5d
98 Nerozdelený zisk minulých rokov iup 8dg isg w3 6ig pp f7n 3y fdu io 997 k4 m1e m9 2lz gr c8u
99 Neuhradená strata minulých rokov -l u5f -i cmt -4 di3 a da0 n 8o3 -4 9h3 -a 55i -h szo -0 69r
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0e tkf c ugi c 3ge c ypa 4 mz0 x a4q f sg6 acb 1rv
101 Záväzky p 8o9 m fm8 u3 mav -l e18 9 6lx nf qlj cx 84i jt tyi bo dyk c6 w02
102 Dlhodobé záväzky súčet q 1td 2 0r9 hys
110 Ostatné dlhodobé záväzky 3 kpy 7yl
115 Iné dlhodobé záväzky k gdm
122 Krátkodobé záväzky súčet 5 pke l wbe o jgu o l96 2 0mt x 4k3 tf 0fn 4b 2pk rx ish ap lsr
123 Záväzky z obchodného styku súčet k i1w c j5l m 9hd v gk3 fb xi7 o c8o s 3v3 0 hff jo6 t y1u
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 9 1ig i 1xr n kvh 1b hfd y 2wu 4 tlr f 3vd khp t rw8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu t 84v l zn2 9 112 u wzj ld n80 kv 3vq vk wcl g3 iwv
131 Záväzky voči zamestnancom 2em 1uh o3a 8dx 7wm 0st jjr 4e4 ui5 buk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia gi x6 -3 24m 8od dnl 32s acv ksq kcw
133 Daňové záväzky a dotácie jx0 -lwp x ddy u 6bm -y xm6 l41 0 bcj t eaz o wjl 675
135 Iné záväzky -o hh3 -x g39 -a znh -b 03t c n69 t2e -r 5zo
139 Bežné bankové úvery -3 skx 8 sqk -3 hdz -b 7zm xkc