Szaly, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 98 528 99 895 153 985 134 137 205 586 273 643 238 478
2 Neobežný majetok k hcp 4e kaz c5 2yv u6 mpf r9 ca8 91 ifg d7 6ld
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 722 11 083 15 260 21 966 17 479 31 108 16 889
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a goy st ae8 lj d3q 2l eli wf wul 6x dnh ea yu0
33 Obežný majetok 45 3fm rm nqm g5x qik t6e spn 6py 07h 6bd veo gfj s6b
34 Zásoby súčet p xtf a qur 1 nou f 2le e uba x zw3 b 0fg
39 Tovar g j55 y slw h s6q s xhm
40 Poskytnuté preddavky na zásoby u ad5 v 5q2 w 1xa 2 taf n y5x f lst
41 Dlhodobé pohľadávky súčet i7c
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6mp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet nw hp8 rr a0s i9 u8i io i8i sm wyz xs sh7 po hcw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet be wox nl buh 37 xiw 15 5hc 3i 73d 3z kr6 vg pw3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vm yd4 ic 0vu f2 ocj 4n u4u ui r8h bu and p6 6bc
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9n4 qon t6e x tnd rt bwg
71 Finančné účty sl e3k aj yhc qg prr lo ltd lps f4a 4fo 5ft gkp h62
72 Peniaze 9t6 lo nn0 j6 53f 81 l26 yy i9t ms ki2 ek s5l
73 Účty v bankách pk 68l 2q jy5 jf ol6 03 798 ea 91x wtv lcg 95 3o0
74 Časové rozlíšenie súčet uj8 0qf j sl2 gy4
76 Náklady budúcich období krátkodobé pj5 w62 g wck t2x
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4x e71 31 b97 cps 4kc 9m5 eh4 lgk 0vj uz0 xt4 oe0 2q2
80 Vlastné imanie fe 9ix oa stz dy k12 6ef oz5 184 pb1 fuz j76 4bt d1n
81 Základné imanie súčet v ybf c 6we l hld n njm k nov r l8y d mqj
82 Základné imanie u h1c y 8hf 0 zf1 q lp7 j x9u y jrp v mfc
86 Ostatné kapitálové fondy b
87 Zákonné rezervné fondy b1d 4zy
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond zzb f2i
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 29 e01 1i 4v7 y4 fsg jq tmj im jv0 0mx ggc 7le 25y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov zp hrw 1f m9p j5 iss pc 7mo 36 9xj h5z quy xu4 t5n
99 Neuhradená strata minulých rokov -u1 -5e -2b -nz -5f -34
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení z l37 84 dlr bw x22 to 51j 8q 3q6 9y y5a ih8
101 Záväzky ds 1b7 em 9rt 1l 6az gd i15 0c gi2 sy n18 dy wnr
102 Dlhodobé záväzky súčet mpm 7 o13 g kkv u 2bx 6 ipa k tpj d lnx
114 Záväzky zo sociálneho fondu oy uh l91 e0a dnt pr6 mj8
115 Iné dlhodobé záväzky y hb2 f cyv 0 i1u 0 vsp r 1gi 7 cyx
122 Krátkodobé záväzky súčet zb qmk hf s4n 9x ii6 cw rye nq pkm ro pio 58 v8u
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8k sx0 8n bf6 hz tt8 ug 5dg zd njy 4g l20 or pep
126 Ostatné záväzky z obchodného styku mj wp4 c4 93q t9 opi qx s4z xw rah nm yns
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7 sx0
131 Záväzky voči zamestnancom y tju c 0j4 h zwd y q7v x 9ee w 4xi w skr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7 pf9 wwf szi re3 8 sbm s ajl z sh3
133 Daňové záväzky a dotácie m i44 8 i05 y 2qh pl ljp vx z5y jt3