Szaly, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 98 528 99 895 153 985 134 137 205 586 273 643 238 478
2 Neobežný majetok 8 eov q2 qrn fu qw8 7a 2w8 ev gya i3 hj8 91 rv3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 722 11 083 15 260 21 966 17 479 31 108 16 889
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4 ja2 m2 xq2 be hzd u4 k6v st n6l h3 all xb r9x
33 Obežný majetok cq 74r dt sh1 9dh kpc rlc l97 djv cvd zxd ty0 pz3 8u4
34 Zásoby súčet 2 q5g i q14 b iph b 021 8 pfn q 15b x 84p
39 Tovar 7 q2r u d7n v k41 l f5b
40 Poskytnuté preddavky na zásoby g k3k 1 tc8 l v5z b wum t oqu q yzj
41 Dlhodobé pohľadávky súčet if7
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 19z
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xo 6ti w0 c40 xn lfj nh k4p om u0l wf l0r qs ox0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet up g7v r3 wlz zg f4g pd ly1 1b nmd 3k ui3 ec jra
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 12 xqp xq vqc lg a2l de hw1 97 45m 00 frt tn bzl
63 Daňové pohľadávky a dotácie v30 xtn nrw m h64 6l uzk
71 Finančné účty tn 6p8 1s ooz by cyl nd 5z3 ja8 xob qti usp y69 ck3
72 Peniaze ehc ag coo kj lpm g9 50c 85 pb4 66 4y0 m9 z3p
73 Účty v bankách nh ohm cl ovl rm q7r y8 waj en tp9 krn uow uq joa
74 Časové rozlíšenie súčet di6 k7n 6 v25 qs7
76 Náklady budúcich období krátkodobé t27 cic b dww 4zt
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xk nsn ru oxm p65 z00 tbm crb kd5 5mo n93 tc0 pxn uk1
80 Vlastné imanie z0 m1u gi v2n n7 p63 uiy nsq w5q 1kb ukh 28o 37g yo5
81 Základné imanie súčet f s24 s 2yq j 6kr n 97l 6 0mo r 26z k v8f
82 Základné imanie x mob 0 982 s 8bg j hi2 s ol2 h dbn r 7bu
86 Ostatné kapitálové fondy j
87 Zákonné rezervné fondy 2a5 15c
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond az8 kcj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov y0 cql 8x gad 0i yz2 on yjo b5 vrl 7p2 qwx cd2 xp0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a3 1kb 6u ep9 qd j97 4y v7o l7 f6m ntd ncc ebq rnr
99 Neuhradená strata minulých rokov -js -tp -kz -ac -r8 -u1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 cj3 0a gwt ih 8wt bc fzu xv brk r4 llb qyd
101 Záväzky or hya m8 b9q 45 gye 7b h9c xi uz6 yh ntg eo dqf
102 Dlhodobé záväzky súčet nxf 0 hu0 j 79y a jkz e 8ou n d3y u 25i
114 Záväzky zo sociálneho fondu m9 ty he0 ubv vkr tzc rri
115 Iné dlhodobé záväzky d kzm o lsk l nuw q 6k5 v 923 j 2er
122 Krátkodobé záväzky súčet xf lb9 p1 h18 1d hh7 z0 vky cg wce l0 1he r7 fa6
123 Záväzky z obchodného styku súčet v0 46e cc 2qv 2e 23w u9 mqw 03 bb5 7e 4fz 5y nkm
126 Ostatné záväzky z obchodného styku f3 hnc fp rjw 8f k0h ig gim 5p ilu ej q9z
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu q uul
131 Záväzky voči zamestnancom v 9i1 a dgm h 9qy 7 qpi 0 rh8 q 75r n 8gr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia j s17 3jr hft xd0 o 2kc c mm3 m gqa
133 Daňové záväzky a dotácie 0 rti c ecu n v9y vl l7e y8 4ux 5wf