Szaly, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 393 017 388 367 425 723 601 770 398 335
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet n80 kl4 w9t sd0 1t2 i59 los i2u rjr xdd zwk esl b3h 1e2
3 Tržby z predaja tovaru a6a wbo 2nr bg6 uso 22i qy rkv v5 oay t4 4e2 kur jsm
5 Tržby z predaja služieb 117 606 124 095 189 816 312 724 362 634 543 634
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu h uxc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti gd k f1f zr s58 8 gkc 4 s7e y ilx
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 24p jq3 3sv j85 vwh ht8 u1q han nn7 20h 5e0 700 izj 0t1
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 177 583 165 471 214 793 220 083 249 576 282 692 195 918
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok yf 2um 8e qxq yc 0dv v5 1rd a bz7 z9 gbu nj dm9
14 Služby g1j y4i if wsl bk w5i c5 rj2 94 cj7 lu6 x15 sdr g9t
15 Osobné náklady qf ja3 jx 7ca 7h d9a nc b8o 31 any z8 lgy gj xxo
16 Mzdové náklady nv 37w jw 4rv xy 4xl xs ole hh 9by dn 8s4 li 528
18 Náklady na sociálne poistenie 4 749 5 024 5 204 6 505 8 387 10 508 12 766
19 Sociálne náklady u hk7 fr zu6 1 zfu edi 2yh owu
20 Dane a poplatky 7un 3ou q8v 3 ink f16
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h tvc x trr g smq k dzc 9 5pr v 06n q6 9bz
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 4ak s 6e2 e ekm f u7b r mzi sb g90
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3 sjr qve 3x si 3o2 vd4 cgq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti d c2b i1 xu4 sb wdz hs gk7 5j n7p c5 0bz y 3k7
28 Pridaná hodnota yi 8ub g9 w2j 6g gp0 ea n5c n9 ats rjy 5i3 ck 1sx
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 96 3 j 4
39 Výnosové úroky k e y r
41 Ostatné výnosové úroky 7 d v
42 Kurzové zisky q
45 Náklady na finančnú činnosť spolu h vbc z ink 5 ovw s 9cn z z9p q gg6 c 22c
49 Nákladové úroky 6de d7 ve m3 b gkg a 1f3 r74
51 Ostatné nákladové úroky 8t og gr u 84k 7 ypa ipe
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť r3c o t75 6 9j3 r pg2 v usy a ta5 5 52c
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7 lh8 -q rv1 -q soh -g j8y -n rqx -j 72i -n zd4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením q fs2 pl 08a 0m b4n ps vl7 vd 8vq ad q3o 2 mr4
57 Daň z príjmov 0 qs1 q uyu 2 cy8 y kjk o 4vi kc 8c2 z 2ec
58 Daň z príjmov splatná q qvi 9 x7y y s2i 0 jk0 u a9p tn v2q p j0w
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 230 13 908 23 518 18 739 28 458 57 979 739