Szaly, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 393 017 388 367 425 723 601 770 398 335
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet gmj vt0 8rg ud9 rzd 22a olh bic ulz eqy 0c9 mkk pkl pq0
3 Tržby z predaja tovaru muw 2pn 916 ok0 s37 lfk vu qsa 2t xe5 hq 4pm cuj 9mj
5 Tržby z predaja služieb 117 606 124 095 189 816 312 724 362 634 543 634
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu b r55
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti bm c frm qy 2py q 4kt k 1j3 8 uww
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu s0l i6y z7n 2dp b38 fgz o0e t3k ptb pim u2t tgz ubf j5h
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 177 583 165 471 214 793 220 083 249 576 282 692 195 918
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok bj tg5 1o 6lh 0z b91 tt 4qy 7 zie i5 f1z yi ccv
14 Služby za8 6t3 ny y84 iy 4zk 3e x5t 3y 9bs tzk dc9 0bj peq
15 Osobné náklady 0y i08 1m 4oh wu sh1 f6 bni zh ufq sj nai 4s 3mh
16 Mzdové náklady jf qv1 0f 7gv ir smq 8o 43m k6 ugr mg mvz th jcm
18 Náklady na sociálne poistenie 4 749 5 024 5 204 6 505 8 387 10 508 12 766
19 Sociálne náklady t xhh ck cw3 s qz9 y2b 1ml grz
20 Dane a poplatky ltk hej tb7 i x3s nww
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku e 608 5 zlx c c0y 0 7lx x fwb 2 x9r ob a73
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku u vks 8 fkw 4 pqj a zaw p 9a5 te ijm
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť z l9b f1b d2 bh 1ix lq1 n29
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti c qh7 fo ynp 35 cva f6 nsd ae rps 70 qcc w 4y4
28 Pridaná hodnota rp 9ua al 7q0 n3 738 2v 8t3 es ihc pfc odh 2f 8no
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu wy y t r
39 Výnosové úroky o i e o
41 Ostatné výnosové úroky s q 3
42 Kurzové zisky 7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5 q36 5 5cv r w3t i 1vo l zws v hep 1 3v1
49 Nákladové úroky lcb 73 cg 2v j adl c za4 ues
51 Ostatné nákladové úroky 8g vt 72 i xzp b giv w7p
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť vyk o z7z e h0v 3 vch 8 ak7 n wfb z fvy
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -f gof -j uto -r 18s -h 62b -a cst -c c6v -t c8b
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením y jua vn x03 hn mth rp czp dj r6k e7 moc x 56f
57 Daň z príjmov k mh0 k 2d4 q d5b r x2r 0 tng 4k 927 b leg
58 Daň z príjmov splatná s 752 6 vcw u 730 l atg 1 xys 5f jmv 1 d9c
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 230 13 908 23 518 18 739 28 458 57 979 739