Szaly, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 393 017 388 367 425 723 601 770 398 335
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8rm nni k31 4xo eul 9go fnj guh qn5 qrn e2j c3x bqn bo5
3 Tržby z predaja tovaru rr8 tcq uv0 g5m 4py xhm x3 jhc wj tkc a3 iwd rsi lu2
5 Tržby z predaja služieb 117 606 124 095 189 816 312 724 362 634 543 634
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu h znn
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti kj p 215 1e uyz l 3ge k t9f u 2zm
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5f7 axs nj3 77f n5u lj2 z3a 17g bmd l9a yyu zaj 82h yxi
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 177 583 165 471 214 793 220 083 249 576 282 692 195 918
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok cs qr5 bw 6gc 9n dqb fs d9t m nqz tt aop ce 7ky
14 Služby 9it hgd ai 4a9 j3 cd7 2p pya 96 d8j njl 46p 23i r61
15 Osobné náklady iv rai 4x sy0 s6 nhv 7v fqt y2 b6w vj 7j9 i5 1rx
16 Mzdové náklady 4f zb5 yv 97i qr 9vv qx isg fw mii 2c e0g 7v 3ew
18 Náklady na sociálne poistenie 4 749 5 024 5 204 6 505 8 387 10 508 12 766
19 Sociálne náklady 4 yez 8q 42c l rjy vs6 tw4 n5a
20 Dane a poplatky cty u1q d9j 8 936 cqj
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku r hoc e 95d o ny7 u mgf d con 6 y14 r7 fcm
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 51l h 85u j i5i b mz2 i 4u2 38 mld
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť p dyl rh4 h8 k1 229 vy5 5fr
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti u rgx 14 2ul pq a4a tr d33 lb dkl wy 3k9 p qgh
28 Pridaná hodnota b2 gsm 7l e1w fi u03 sw g39 w8 25g k2j ekq 0i 9wy
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 2s 3 f n
39 Výnosové úroky z 8 i a
41 Ostatné výnosové úroky z o b
42 Kurzové zisky j
45 Náklady na finančnú činnosť spolu h l8r g rnn j n4r e 52a 1 we7 p 0bb f ai4
49 Nákladové úroky upn oa kt 8p n tys c 77r 478
51 Ostatné nákladové úroky m7 oj 4m 0 wpf k w54 upf
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 2bq c 6sp c xr0 7 i2q m d8n w hfr h r6x
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -g 4gk -4 hln -7 i8q -a n3s -6 dy4 -e o8d -d eef
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením n hmm e4 it7 1m wk4 8n llx dp wip xn 4bw t vti
57 Daň z príjmov h 78g i 9tr d vrf t y7t i o9y pa hwk i dx8
58 Daň z príjmov splatná z 441 n wk0 g s3h d 8na z b0m f7 avy b lwj
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 230 13 908 23 518 18 739 28 458 57 979 739