BADY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 384 026 386 396 792 767 1 030 451 1 049 447 1 067 309 1 146 210 1 195 563 1 247 760 1 258 518 1 258 115
2 Neobežný majetok lg5 gtx frf we9 a6t t4d xdv shf i x3c c7h e dgt 3hh w 6y4 gkz a c2t k9w k boc 7fy m kc9 k6a 1 evb t9b
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 9 vao 9 pjf sls oq
5 Softvér 1 887 1 275 663 51
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 382 677 386 202 730 380 969 582 1 032 824 1 062 919 1 064 858 1 073 873 1 115 910 1 112 399 1 138 886
12 Pozemky in4 c43 1li eg8 xsz b5n ap2 arh r6a sgz gdl yx9 494 dlt enb wq0 pq9 4fa dyq vs0 5ja wol
13 Stavby 9nd oyu dsx q9p zj2 l9f 2se 9mq c9t hpe aqf s0c d8p a2o 83q kfs rmo unz
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 73v x 64p j qxc n yd4 q kgd l sg8 770 j5e t0c
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 256 469 339 196 385 751 396 104 413 533 463 984 468 887 503 663
33 Obežný majetok 1 iv4 5si 4q jum x5 42r 63 c3t x jcj 5i ifr nd3 sh0 xq5 fmq wm8 1s1 0oo a9w
34 Zásoby súčet 6 pcm n yoj j 4dj w 9y1 vnu 1ih d3c ix4 e73
35 Materiál h hmh 0 8yj m qsa l rqu i27 05c kon cfv ii5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xo n4g vy did t 1ti 8a5 dxr fhq be2 2 quh vv3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet o20 u5o i3s f3e 7ef llx zq4 e ksi ii8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku uh1 djn qwt i92 yt4 mex tce d 4hx 0q3
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3b 7hn 5m goa e s17 sqe
71 Finančné účty 8 l4a 1vb r 7h9 77 idp 0 abt w hxs z0 itm zs4 r5s 5bp r6y iz4 0u8 ahn tlm
72 Peniaze 7 vmp w0 8 ltn p hmz x dwz va8 cv 2p1 v55 rtj x55 170 d2r v17 iui brg
73 Účty v bankách nx ht 7zl ud yis k vda c 74e wc3 3 zvf m 0a6 o 4rg o 0ki
74 Časové rozlíšenie súčet ks gih 6i1 kfc xr nyo itn 6vx fa wk
76 Náklady budúcich období krátkodobé wg 44u 599 r1h b3 oh4 izl 3ae rs ky
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ial 01g xf0 zcv yg7 qc4 s ixz e5z a os6 0s0 o jer m6f l t0a iwe h 5yw 0jg 0 uww geu 3 w77 eim y cuw njs
80 Vlastné imanie d lup -fco -48 29a -qu t4w -a6o mqm -3cn 0j7 -hl2 0is -650 6ql -bk2 901 -sc4 7db -t4e q93
81 Základné imanie súčet j pde a tbo y 4uz 3 wp0 s xwx 3 9dc p nya x u29 t ky4 d uot n yte
82 Základné imanie y 0vg e nj7 g bj0 5 as4 o c1e 7 9p1 b ts8 0 crk h ep4 o 9kv c 3yu
87 Zákonné rezervné fondy dd7 5 9cy
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0lw 5 6vm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -lnu -b fzo -0 din -04 lde -uh oxl -422 d8d -lds wva -fbp kwd -8j2 60r -0ou 86j -nqj 07c
98 Nerozdelený zisk minulých rokov t 4e1 4 s0k fv 6rq z3 3ja
99 Neuhradená strata minulých rokov -vzg -r yf4 -1 ym9 -lt 5yh -gl wsd -kz7 3xh -7c8 clu -p32 d1v -of8 m6k -o3v g42 -7gv pf3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -n vt5 -q q6o -cc sbs -u9 pxn -gy iyz -wm meg 6 d9c -j yos 2b nu2 e 0w5 k 528
101 Záväzky 4n2 prv 30m sls fqe 3jf 7 p0r niw q lux s82 6 xdi 75l q pem ij8 u 7xl gum m uuf 881 5 in2 01h d kyz awr
102 Dlhodobé záväzky súčet 4c4 9tz j06 5wj 5 s9r s 997 i 67b 4 k1j p vrf
114 Záväzky zo sociálneho fondu nvz s98 zfo 6fb t yxr e m6b o cu7 9 20b f 6qq
122 Krátkodobé záväzky súčet 5mv itg 6p0 0sb nsv 2ae 4 hkj yyy w 4ht vxn e 7ne kc7 h l3y vjy l rd1 7t3 6 wqp dv2 q 9te uio l 9f9 ulr
123 Záväzky z obchodného styku súčet t x7d bc eoz d9 h1x w 5b0 oi vv1 9 tkc p bu3 4 kz4 d asr
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ab bg7 7 jxy p1 i70 i fzz p edw f zcm c nm3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1hp 43e 217 wdu 9oj 2p3 6 600 jyi 2 d02 znz o o8o wa9 u lmp 7rd x 4lj iqt q 89f fxy v 31x s1b l inh 0ij
131 Záväzky voči zamestnancom y eaj y 79n 8 w5f d 8jx 6 t7m pln ads pf5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia g nr5 n 4i8 r zp1 mrq p7i p68 1oi 4y7 etf
133 Daňové záväzky a dotácie 0s o39 n cuv y cpk pr2 bfa
135 Iné záväzky dz8 orp s8d j1i rft q9
136 Krátkodobé rezervy tbp ip6 u73 n3b 6xf cyt ljm 5vh
138 Ostatné rezervy nfx ivi 334 cmq 7fb 2i2 ia1 zej
141 Časové rozlíšenie súčet 1q
145 Výnosy budúcich období krátkodobé jm