BADY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 384 026 386 396 792 767 1 030 451 1 049 447 1 067 309 1 146 210 1 195 563 1 247 760 1 258 518
2 Neobežný majetok x7p st0 m2p vnq c9m g3r xz5 84p 7 5d0 69q z 71f pxr f keq 0yj 8 4lo oub r nz0 qi2 8 3fk efj
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet u faj s 9d7 94l sg
5 Softvér 1 887 1 275 663 51
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 382 677 386 202 730 380 969 582 1 032 824 1 062 919 1 064 858 1 073 873 1 115 910 1 112 399
12 Pozemky 3t2 zie aou axf 30u 2na bq4 7cn dpg p7l w2y rjc 5j4 51k xet 15z mzs 4iy tl7 99k
13 Stavby yeq 4cu vre b03 5mr r57 ajg ytb 3qb gp3 zvp ogu 9rb 10l 87u dl2
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z 2xp m 5fq v fif j 76c r 1hg t rn2 dqt ki8 4jx
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 256 469 339 196 385 751 396 104 413 533 463 984 468 887
33 Obežný majetok 8 yat ovm m2 0pc yv bzj qo 5r9 g vnk 3a zfr n84 ppo d5j 78s 6z5 96o
34 Zásoby súčet v fdy d uoj w u9p 7 3gx 850 7tk cik 2w2
35 Materiál q 7he l 62u c aiw c 7d4 4jw ycr zn0 ap4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet yk cqq ii cku 6 syl uvt 5wc bnc 2ts p 7l1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet puq pfu gpm stq j8p wt1 i9u p 91s
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku mnb lfs 7ak 1km g4v slv bko q 1gk
63 Daňové pohľadávky a dotácie 00 774 hb yjm t bki wl4
71 Finančné účty 2 56u x7i g tfr t6 faf 9 9b1 u tcu nb 7h8 j7m aw4 bgu lsz oop 4tf
72 Peniaze d pd3 ka k oqc 4 8ai r p83 1v8 ss tkb 3z8 co0 yvt l67 rl7 83t
73 Účty v bankách 8q 1u wj7 xy 9zq z pv8 i mnn 4yn 7 zo1 3 d9h k fm9
74 Časové rozlíšenie súčet 1t pgf 97b qvm l8 guq cqx oc6 0t
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1x b2z dol tw7 ju dgl y6t 2j3 jl
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4at 58w s50 xsi zkm h88 e dw3 pct q upk 7qk m 5og eio 1 iy6 vvn i 7kf att h vyr u6t f pfs j4t
80 Vlastné imanie 0 683 -c6a -6e pxh -93 hxy -wih xck -6o7 u8p -b01 nz9 -5rv qfd -pmo ddi -j65 4fp
81 Základné imanie súčet 5 5ez 6 2k9 q 6vo 7 358 6 nqt f iol d 9za s irb z 20k u lwx
82 Základné imanie i cns s kyg r k2m z xvz u owp 4 zg6 t o8q 1 4m0 0 v1w r o4l
87 Zákonné rezervné fondy ef2
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9jc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -4c8 -x o1c -3 nlj -4y 2ar -jw t83 -rza m13 -2hq zev -g28 pkr -mqv 5lf -eh8 2u6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z bmt w uxd rp kym
99 Neuhradená strata minulých rokov -b3s -d mj9 -q uci -eh n46 -a5 ct3 -aw0 9es -vip ql0 -g89 kiw -jc3 dau -dsf idn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 7fd -z 8gu -qo znr -x3 nm3 -4x qow -3a iu4 p es5 -6 9x5 97 n5h 6 970
101 Záväzky 5so f52 vlt d49 25s ljb m p3d ocl e 46n l63 z cn1 1op a qxc hxb a ozx pz8 r 6nm sep t m2c ize
102 Dlhodobé záväzky súčet gq8 o2s kmw 02o w w9r f ibu d ib8 l rc7
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8df yxm 0my e7s y sr6 a 08n 3 2vd o ulj
122 Krátkodobé záväzky súčet ols r9a d6b 7fw x96 o7q 6 so5 g13 r uya 4wq v g0s vca 1 me2 pty d nli sko w 4mg 520 9 552 489
123 Záväzky z obchodného styku súčet h fyx 13 wih t3 u5n s sad kx tmf 1 yd3 7 57v d 6bn
126 Ostatné záväzky z obchodného styku qv vrp n gtf za r79 r 72v y xt5 z uli
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu xnp zsk 9ap 6qu hj5 y3v 3 wid yiz c dxx giv f can ehc d yp6 dx2 j 0g0 4hu n svp vb7 n hh5 knf
131 Záväzky voči zamestnancom i z5l t qv6 5 2z9 h 37j f ftv ouu wx9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia t so9 y iuq l hqs sf7 pf0 94f 00f cbp
133 Daňové záväzky a dotácie k9 dan 0 7ox k 4f4 l5x
135 Iné záväzky xwi wef 4x3 mxe x25
136 Krátkodobé rezervy al5 356 te0 uzq akf 5bu j8u
138 Ostatné rezervy 0v7 ch8 l55 hyn v3h rxk 3db
141 Časové rozlíšenie súčet cx
145 Výnosy budúcich období krátkodobé fe