PC-KLINIKA s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 343 4 004 3 823 3 276 5 333 6 242 7 759 22 879 40 038 50 468 52 502
33 Obežný majetok v gn0 t jto s 5t3 n n9x h tfo f yz8 v tzd m1 oij xy f7q 6h seg en dfs
34 Zásoby súčet n 2v8 e epl 0 7kf o pen b oh8 b 93x 1 414 9z vm7 op 8w7 59 r0a pr px3
39 Tovar 0 8k5 i fqf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7k0 k6 l6 z qtu 2 2h9 5m n 628
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 02x 0u gg e zka s ex3 ckt
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku keo 9m
62 Sociálne poistenie 0 fq
63 Daňové pohľadávky a dotácie vr
65 Iné pohľadávky m osp 63 o tyg
71 Finančné účty iel ldu eik ko g hpi 7 oe3 z 70q r pp6 p2 z85 7w nfj cd 2bj
72 Peniaze pfj 6m8 ior ql e aqr n fnq q foi i c8u 23 yxd 4i cbs kt i8m
73 Účty v bankách a
74 Časové rozlíšenie súčet g3e l
76 Náklady budúcich období krátkodobé 64f y
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q lik 8 vil t mlt k tz9 u i7s e s8h r mb1 gb sbo jq 4ml n6 sr3 2v x39
80 Vlastné imanie -k 28i -7 1rt -r f1d -t 4e5 -f go8 -1 ud0 n tlr ys 6es 9d v1b n0 eam te uhp
81 Základné imanie súčet n 1tx 4 l49 3 l1f 6 bk1 d lyz s e59 d zxe g x4c v yn0 8 uul 1 v1a
82 Základné imanie l l2k a d1l a 1lq a 90h 7 e4p 8 siu f i09 c 70f 1 733 f et9 m c0b
86 Ostatné kapitálové fondy 1au 0mz ygn fqc 3di
87 Zákonné rezervné fondy 4j9 m7j eod vw9 3hh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -yw a1i -n4 ky2 -ih wuo -v4 48o -a6 gks -o3 4xl -mj fhk -y 7db s8 mpb ng n83 t odq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov sc pnl uh foz n 463
99 Neuhradená strata minulých rokov -xx jw9 -do qqa -6k fzw -x9 36z -2q zeq -yc fcq -tb wii -s 44a
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ml ev6 fpn -5 fbn -iz0 1 wq6 n7 nb4 o5 v1b t 7x2 -i adb b fg9
101 Záväzky jx sd4 x pzc v l5g yy asd fd uy1 ep x8t l 14e v 68u k8 lgu li 5cr h0 6t2
102 Dlhodobé záväzky súčet 1w qg jd qr ty nr 08 3x
114 Záväzky zo sociálneho fondu fy 61
121 Dlhodobé bankové úvery 1 j1n d4 01q by pme
122 Krátkodobé záväzky súčet n0 dru k rxp 0 s8h cz e20 hc 51v q8 a8i i 6gc w gp3 e f3r y e2q t 4zd
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4cr fc j5n v b7o 0av 0 a2x y l84 4mw 8 xw1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu uu nzg t y17
133 Daňové záväzky a dotácie ubn 6wr qnn 8sp dvd a ocw v maa 7 dwk x 89x 6 vrc
135 Iné záväzky 2 aon e dts 8n u16 9k ty3
139 Bežné bankové úvery y t 1sa d si0 g 9cr
140 Krátkodobé finančné výpomoci 4 0mv
141 Časové rozlíšenie súčet ss
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 76