TECH-ONE s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 163 576 185 026 412 671 252 296
2 Neobežný majetok bq qb7 1g 3bd ia gqq d6 eb7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 64 710 72 528 57 543 42 625
12 Pozemky p4 wgu h3 b8d 82 7f5 9d quk
13 Stavby m1 bj4 d9 svo t0 5tb 8j slc
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q7 j3b vh z4v mh lxl 4a iod
33 Obežný majetok 34 pbf oxj ju9 j4j 6oc mw7 y1u
34 Zásoby súčet nk 81u 1r 50e o 5fm q sj3
39 Tovar yu rg6 7o nyw 8 9yv n qbh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0p lvy 5j c4t hsa dho jjv uo6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet an 86o ym npn z8g exy gdm 463
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0d frd ul vi5 hnz 3fa 24w 1ig
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 8 165
63 Daňové pohľadávky a dotácie nuc ze tk
71 Finančné účty 3 xaw a0 5ln yt mhc l0 arf
72 Peniaze p zib 7 4a5 me 9mn 3 y7o
73 Účty v bankách lj ll0 xn cj9 q8 0dy
74 Časové rozlíšenie súčet etd o sq5 m s86
76 Náklady budúcich období krátkodobé zh7 p c39 6 hut
PASÍVA 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lux 2kj 4po 9ra hbf g47 fkc dvn
80 Vlastné imanie -cd9 y klr 5 we6 w 0bu
81 Základné imanie súčet j 5x3 g 6r3 6 mjd z oyu
82 Základné imanie x 0ge y 506 z 8g3 3 umk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -io oo7 -0 8wg l 7xw -yr1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m7 6zv 67 1n4 0f mh7
99 Neuhradená strata minulých rokov -r7 fn9 -7f 6dk -qj 3az -ha xx3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 52 ldx p min -9 dxs s yhm
101 Záväzky ewy oqn dbr 496 7qf jtn xnb igd
102 Dlhodobé záväzky súčet 2w n5c m 9j7 s x7r
110 Ostatné dlhodobé záväzky mx kb4 z 7je 3 5zd
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6 8x 3i7
122 Krátkodobé záväzky súčet 72t iii t1i hrh x8f hh3 0cc w2u
123 Záväzky z obchodného styku súčet hok 9cq hg9 6x7 3dh 5rd vw4 t9g
126 Ostatné záväzky z obchodného styku uzo akj 0b8 ng1 nvo n2u
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5 hde
131 Záväzky voči zamestnancom c 6yc w n7b c xai w 5n1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia o 2g6 a 922 8 l3z w p3i
133 Daňové záväzky a dotácie u ea0 mt xfn q0 g25 0d ztf
135 Iné záväzky lf zmi q oqq j jnx
136 Krátkodobé rezervy s jx6 s h2j q kn2
137 Zákonné rezervy m 9j3 b cj7 6 hni
139 Bežné bankové úvery up 3am 68 y65 9 c40