TECH-ONE s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 163 576 185 026 412 671 252 296
2 Neobežný majetok 39 wzx fx v4b rq wyl q6 7fx
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 64 710 72 528 57 543 42 625
12 Pozemky gh uzo nb q1n hk yl5 an ngm
13 Stavby 6s 4pe q1 kak gv j6v ij ujv
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6t v4i jy d8w g5 az9 4b ype
33 Obežný majetok wq 3ql qu4 bun df7 boj a4p niy
34 Zásoby súčet ht mlt z8 zgq u m1o g uza
39 Tovar a1 6mu ep lhq p 4bg j vvv
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qv sjs 11 h4t z8i jui wu8 yfv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet mb akt u2 tzl bya 8ky 3ac tnz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5t x37 4f p47 wue u4t ahe os8
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 8 165
63 Daňové pohľadávky a dotácie wqe eg 96
71 Finančné účty 2 od1 m8 yur ap 6pq 0f 5mc
72 Peniaze z hua j eix 48 01p 2 m76
73 Účty v bankách g2 ete av 7mu uk tnk
74 Časové rozlíšenie súčet ih3 l v8p 7 jju
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7y4 x 7r4 d nyo
PASÍVA 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9he k0l b77 idi 45o orq vtq koh
80 Vlastné imanie -ws8 4 22k s si0 h ir4
81 Základné imanie súčet 8 ln1 t i3z d jpi k vor
82 Základné imanie m cy2 5 3zv c 0be 9 dp4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ku gqt -y 7sk k l7k -x6z
98 Nerozdelený zisk minulých rokov no gk6 qd m12 io 147
99 Neuhradená strata minulých rokov -5g 1np -ss g8h -kr rqf -lv q0k
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení af avf a rav -q svo r 3as
101 Záväzky afh xqw a5y n2u yaf yip cao 3fy
102 Dlhodobé záväzky súčet fc zu0 4 um1 s c58
110 Ostatné dlhodobé záväzky qe z02 z n97 s 8sf
114 Záväzky zo sociálneho fondu p zp tz7
122 Krátkodobé záväzky súčet vkb 00s kk4 bhj sp9 d5x xxx xwx
123 Záväzky z obchodného styku súčet jdn yci koe hk5 343 c97 akr 4sx
126 Ostatné záväzky z obchodného styku rgx xfl 8sj rhb nkz cf6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu n 2w6
131 Záväzky voči zamestnancom w y91 x 7vv a 2i7 z sbr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 9 zxm c 6cx p bo5 1 qmj
133 Daňové záväzky a dotácie w vrn 8m zqe p8 p76 9i 7c0
135 Iné záväzky tc djy y y8n 6 io2
136 Krátkodobé rezervy 0 o5i n mos g fsa
137 Zákonné rezervy z z1f 2 yqa d 5wf
139 Bežné bankové úvery 55 rdb uh v31 w yd7