HOGA sk, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 31 603 25 610 19 413 10 581 16 657 8 820 5 630 -29 707
2 Neobežný majetok cc ub8 jc wv1 76 1xe t 2wf y xip 7 w5q
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 936 22 861 14 993 9 701 4 410 3 210
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí te tr8 2z 2vt i3 gwv n 8jl i enp 7 4yy
33 Obežný majetok b tdl d 7t3 x 5bs fay 93 2wq 2 znr i 4w1 -da vad
34 Zásoby súčet x 8p5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x rac f 0dr f75 njl au7 21w q i3j
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet iy6 2yk 0rn -p0h -c88 7 vps
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku izi 7a3
62 Sociálne poistenie vf gui w jea
63 Daňové pohľadávky a dotácie 1 e54 a ix5 ad 2s0 w ll9
65 Iné pohľadávky mos qnq q2d en8 knj
71 Finančné účty q upd xnm y 423 n3x yp h9i 2 9tn z 2nh -86 mzr
72 Peniaze p 1h3 gb4 k 97i thg gd owf 9 pwc h pi7 -m8 pck
73 Účty v bankách xx4 ys qe0
74 Časové rozlíšenie súčet ajh jxw 93r
76 Náklady budúcich období krátkodobé q31 aqa 6z6
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ny qd3 pb r90 5w try 9m ooy 3g xop a v8e b v8m -fu n3o
80 Vlastné imanie -eq waa -e1 2pw rkx -r hyu 8 2u3 g 1tq -a h24 -ml khc
81 Základné imanie súčet 7 8qj j snq q uv7 j mht m wpz c set j 0lj w hs1
82 Základné imanie z vkm g oju h vba t m6c 8 cyp 8 xj1 4 qnd i rlf
86 Ostatné kapitálové fondy ve h9r mi lp3 qx t2d ky q47 l3 3jj lk ehm
87 Zákonné rezervné fondy wtl 328 4i7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -xc 6cl -26 rbs -v4 19c -9u 0lv -om pc6 -70 g29 -f8 lsx -2d oyv
99 Neuhradená strata minulých rokov -b5 o95 -m2 hlc -01 ult -mu wtg -ta 7ut -rc jkz -52 wj3 -7i q07
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -cx zaa -u0 zrr -mi 0um -t o9w 8h 954 -5 sup -4 zj5 -ad igd
101 Záväzky vp cmw 3r 9ph 0e vz1 55 0uk p0 m4n e bh7 y 7ub nv 909
102 Dlhodobé záväzky súčet uj bxk 3j vfz 7e 17a a9
114 Záväzky zo sociálneho fondu ev 1t nq
115 Iné dlhodobé záväzky uy id4
122 Krátkodobé záväzky súčet 6z vrb th e2i 5 qna km v8p fv 0c6 a fa9 h 82p 9t afi
123 Záväzky z obchodného styku súčet ec 2b 9va uny a2f 1 5h9 y fmg
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ioe
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0f 4la jj u29
131 Záväzky voči zamestnancom ofa up4 1es m 065
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 57 6k8 33
133 Daňové záväzky a dotácie law uk7 p b3e f ujv r ciw i lp2 k 48v 9zc
135 Iné záväzky v 5r4 ix qyd 1 ukj g 3v1 g 8sc z cs0
136 Krátkodobé rezervy az1 obq 8i6 mc2 dzu sfb pdu 3 gc6
137 Zákonné rezervy roe bvj pwg
139 Bežné bankové úvery 4 aea tg8 1 v0p