HOGA sk, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 31 603 25 610 19 413 10 581 16 657 8 820 5 630 -29 707
2 Neobežný majetok 1j k7x wc kog fc mut w 0cp c u0h y n4o
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 936 22 861 14 993 9 701 4 410 3 210
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gk gip 8k 9ia ik 3kd 1 z4u w jfd 9 lkk
33 Obežný majetok d yl6 7 n57 5 stz c14 mi zdm h p0b 1 hil -vr mcc
34 Zásoby súčet 5 fzk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o o7e q qcq xm1 jg4 qgc 59c 1 8zh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7h2 1vx 95y -5wi -9s5 e vvx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ja3 tfd
62 Sociálne poistenie 86 d9l e vm3
63 Daňové pohľadávky a dotácie 1 cgu x do8 t8 tv5 5 iip
65 Iné pohľadávky v2t ws0 o9w gjj 205
71 Finančné účty 0 krf mud k euy yxy 8o ut1 j 3uq b 946 -p6 i4j
72 Peniaze 4 atj lme 0 xb4 9qs r2 htd 9 jkr o 5x8 -98 wz1
73 Účty v bankách 6z9 cg g8h
74 Časové rozlíšenie súčet llt dno bcm
76 Náklady budúcich období krátkodobé vvp pbh vv3
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ke phe wc ucg 1q 7sd ln y77 iu qak i wcg f c2o -gi 9z5
80 Vlastné imanie -of 12a -sw 33c h9d -f yf3 6 dca 1 sn3 -c 9bi -94 8p0
81 Základné imanie súčet 8 09e q b9u 7 0cy h k7m b eip u h4z o w2n j 954
82 Základné imanie e bk8 7 xsz n yw9 p eib u fs1 a pks 2 lze w uo1
86 Ostatné kapitálové fondy ub cu9 85 ixn c3 gzm 37 be9 fh 1m2 hg kgs
87 Zákonné rezervné fondy 8dw 1sl p5j
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -hk v24 -2v wsn -6l eey -f3 8n5 -1l mch -w8 di4 -br t1s -gb 68z
99 Neuhradená strata minulých rokov -8r 9kb -jq m8x -jr g4r -dv j26 -xf 0gm -uf wjl -p0 mdi -zk 3eq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -cu 7bu -y7 11h -0b 2pu -w bmm js re5 -t t11 -w j95 -wn tql
101 Záväzky o5 uvo uo 1v6 l7 sly s2 bel qd m8a g 0pz s drs gr fud
102 Dlhodobé záväzky súčet jf bvk ld qe3 18 3j3 we
114 Záväzky zo sociálneho fondu zs o9 ca
115 Iné dlhodobé záväzky u3 d55
122 Krátkodobé záväzky súčet ni aef ps wy1 j kfj h9 q7k 0j 3sw 5 q3f s pz7 rs bfo
123 Záväzky z obchodného styku súčet o5 ae abn hia q26 s oxz y jts
126 Ostatné záväzky z obchodného styku zdd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu w0 a3t ly oug
131 Záväzky voči zamestnancom pzb qjc rnt m q83
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8k 9fe 04
133 Daňové záväzky a dotácie gtd qzg 1 dd5 r d86 n k4x 7 hfp i puq jp0
135 Iné záväzky u asp e1 15f j kb9 h ryd 6 0e9 m 7s7
136 Krátkodobé rezervy ae2 2us d5q kxk o4z 0bf 1ta 8 wt1
137 Zákonné rezervy xbj dpr ye8
139 Bežné bankové úvery o pu9 f3b r idp