HOGA sk, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet b0 15j m4 ykr v c8f ls swv r0 ncx h 3j8 cfn 2vi
3 Tržby z predaja tovaru w7g
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov q 45g r9 ghk vw npy x jko a94 caq
5 Tržby z predaja služieb 1 293 5 774
7 Aktivácia h2
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu nc zh8 c 66n
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3 429 h9 28t swb uyy
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu dq e0p 3z 6i8 n0 3k6 lj mr0 8o e9q wu hhg row m4u
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 231
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 zsl s e8k g zxu a aek u ea0 l rz4 pc f9u
14 Služby v 0o3 9 ku8 2 y2r 9 trn n y4p g v3v dm 66a
15 Osobné náklady z0 tag 0 4wf r jat h2 ecy
16 Mzdové náklady p bbh q ro1
18 Náklady na sociálne poistenie 2 439 1 325
19 Sociálne náklady zv0 9r2
20 Dane a poplatky 2gs kw6 frs hcb fgb 7x xn5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 2wq m khh q 6t4 r g69 9 yh0 r 1u0
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku d p2c
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7h tzs q 46e
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1 5wy z dx0 h g02 g 70y d7a iz3 7m1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2a ono -i 067 -e 1b9 dl izt -8ff -b kuh -2f hm4
28 Pridaná hodnota -qg h70 zip i aff zj 1x1 t hnv -0 jmm el k5s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu l 2dj x ki5 g bhp 90v 7jy kqt q7v
49 Nákladové úroky 3 fgp v rr7 u rf4 v7e jgg y1
51 Ostatné nákladové úroky e tnz
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť w34 g7h ev6 7of 55d hqb 8v9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -q vx6 -e bl8 -v y0k -38y -t9r -gjv -g35
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -82 gjm -fu 89f -o 60v aa x4i -e xy8 -9 dkm -qx du9
57 Daň z príjmov sjt ak1 gmv a1s
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -30 814 -11 882 -7 144 11 674 -2 775 -6 439 -50 500