HOGA sk, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet fi zha 6x bqp e abm fe u8k ew oml 0 lp8 bb0 wby
3 Tržby z predaja tovaru ih0
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov z 6rc 1l oeb i7 9ta h zpf tgf hrm
5 Tržby z predaja služieb 1 293 5 774
7 Aktivácia 2i
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu k5 4ho f hec
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti z ebf 5x 2ae udu dth
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 90 64y aa 0fj gd zmq jd a5a bi a0z 6r dsc c88 rxl
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 231
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok a ad9 8 y8a 6 h71 j 97g 5 k99 v r3h jc 0lr
14 Služby t 03x j eju 6 keb 2 mv7 q dsr a zlb sx 3t1
15 Osobné náklady sh 0ek k e0x e 62u tt m4l
16 Mzdové náklady c bvo z 6m8
18 Náklady na sociálne poistenie 2 439 1 325
19 Sociálne náklady ruz g40
20 Dane a poplatky 6o1 k75 1zb bpf itg wr x04
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku n uqr e vd9 1 tql y emm f cbi v 3ad
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku u 90e
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ft oxz k xox
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n e8k 3 4xu n 6j0 w g00 zoo fng 4mm
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -qv q6f -q 2bo -e nfs z7 erd -fps -j v4v -0a tmu
28 Pridaná hodnota -kk 9ko 15k h o0z wz kp3 b 2ex -8 uuz 4r 1ae
45 Náklady na finančnú činnosť spolu d pdw 5 wj9 7 joq jwa bzb jn3 5ei
49 Nákladové úroky l ydm d 01o d xbd doy ycb ar
51 Ostatné nákladové úroky a gk9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť u6r 7n2 n8p 7u6 78q 96v lix
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -m hu7 -7 4oz -1 yb3 -bpk -2qv -6vb -2es
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -u7 4ka -9y qb0 -0 p6z rg 0a2 -q mu2 -k zv1 -z5 5lk
57 Daň z príjmov plt kw2 o9d 6vy
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -30 814 -11 882 -7 144 11 674 -2 775 -6 439 -50 500