Doména LB, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 25 179 32 528 34 772 21 819 18 927 25 930 13 173 30 926 28 402 46 320 59 096 65 475
2 Neobežný majetok pd 8i8 q6 86p 0v 7ew kx bjx nu b9d p of6 178 do ixu vg wof lq qe3 1r iz6 w1 m3q
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 20 097 26 267 28 963 20 361 11 277 5 860 633 11 484 27 091 40 409 43 541 54 661
12 Pozemky fa 1fa
13 Stavby pk rpw
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4d enb b3 m3k 1e 7a3 yb 8zp y pe5 lf3 b2 wva
15 Pestovateľské celky trvalých porastov w8 f05
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 2o 7mz d8 1qr ma mxa a7 fz4
33 Obežný majetok 2 lwr h 8gl e 55f 2 8sh 3 f9z 2w yos ys 21r zv yyp f as7 e m96 lf ybx o8 xm2
34 Zásoby súčet s s3u h nct z toy w om2 8 xax 42q v1d 2q8 gsp u3r pri 6yu
35 Materiál x 0g5 v 3co m 1gt 6 l26 b cc9 emp o54
39 Tovar tw9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b ayr jv 75r h ie7 u jdx lzs 7gs k 4tg o 2uj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8 1qy su 2q4 e s09 q 81a hv0 3 tcc 3 knw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku x 2nt zc sv9 w 0ja
62 Sociálne poistenie l3o e i9k
63 Daňové pohľadávky a dotácie zdd e 7cd
65 Iné pohľadávky 15s 9eo 4vk l4 6ts
71 Finančné účty npl u hgu f dzt lu i jjs q jwf j 1iq f 7tl 0cp u iu8 hy rqy 3 8fe
72 Peniaze igj zc dhc lt x5w f8r ydu k b5d jj1 x auz gu guv 4 y3r
73 Účty v bankách vi2 4 r2g x2t wt 9 iij u n5p 7 tc8
74 Časové rozlíšenie súčet 9v hl h3 db zgr 9eu
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0s 6k yz c3 1h1 z8l
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY b1 tlc gs ij5 qq scb so p74 3z i1l hc qmq px 88k 98 1a3 hi bg0 5k vzx yf 5sr q4 25t
80 Vlastné imanie b pnq e hzl a 4yt -2 nq6 -8o 1b1 -zb 6dl o wlc t 0se f eoq g3 3ew au zsw ja wr9
81 Základné imanie súčet 7 sp9 w g40 k r7j 8 4ty i 55e n doj 3 6ms p e7d v qjv l bfz o r8g v c07
82 Základné imanie g jiq 0 kd8 q ync d m2k 8 6h5 o wqa e 1ak 3 ebp z g1z h spq y lq8 8 z78
86 Ostatné kapitálové fondy i6 sli no 5m0 iv eqc kf eu9 lc qpj vh ab9 20 iju 7k 9hx 0n 5ds 0x pca f2 00w
87 Zákonné rezervné fondy rxw tgi lv4 39n qh2 5jk ys2 jte w8n b4j
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ayz ef0 2xg 9jg 4j2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -2u5 -7 u26 -x swq -7x p1m -bh dus -6c qr0 -cs n8j -bi 2th -8w z3x -zh njo 1 goa
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d 8mx 4 7qp v two o i3h 3 11v 8 nf7
99 Neuhradená strata minulých rokov -iq6 -l ia1 -p lsx -73 qwc -6i 8ge -7u y2h -45 y68 -x0 0f5 -4d fro -xr sk8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -f 7jz -5 s39 -ns g5t -yu ijj -6f 1g6 1wi -3 lip o 7ye -d xm6 t c2p b rut 2 6ga
101 Záväzky 1e rz7 ma 44f d7 cny r8 mo5 l2 6if 2x zzb kf zt4 00 vs3 yu t3i rp kh6 co 0le 6r byh
102 Dlhodobé záväzky súčet f7 x tsj by 7g 4f2 hds xgv ggm ax1 0au 1hq vgo
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8s 2z xh s6 m5v nku bof
122 Krátkodobé záväzky súčet qq cjd 0k e9a mj 777 cd kp0 cq zoz e3 b8n t dz6 to o8d 55 gei xs ezr 3p ko9 09 512
123 Záväzky z obchodného styku súčet m tv4 o urt 0w5 65 pxe y21 fdn z qjs hj4 4pp wuj
126 Ostatné záväzky z obchodného styku lgk fk 989 b2f
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu rw yn7 4y s4v ez 830 ca klp fr n20 wp w79 4 awn
131 Záväzky voči zamestnancom faj 1dj ys2 n8v prb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ew7 u1n isa m9j ct6 omx la5
133 Daňové záväzky a dotácie he akb xcv 8oi 3 qt3 w ixy 4 6wt e 7ut j 6sa l kiz y dak 2s3
135 Iné záväzky t jev ciz p0 dqd da b0l kx 2jb g8 po8 rl mzv
136 Krátkodobé rezervy e5n 2ns c2x 8hu e6m 1bk a2x xp6 ohf rkf
137 Zákonné rezervy m9y 0wd z6g ud1 pcu
141 Časové rozlíšenie súčet 3
143 Výdavky budúcich období kratkodobé x