Chilli ´s bike s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 20 184 223 338 25 538 15 583 11 620 20 749 36 816 54 553 69 948
33 Obežný majetok wx xez 70i ywu sa 6xk 5d 9c5 47 tbg wf w9k 34 nl7 tg c5o 1p isa
34 Zásoby súčet mz ump wg gbb qw xem x roc v 5qg k be3 3e 9wj 12 365 53 ei2
39 Tovar vf q1m ev fpn n5 1vq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y57 vr xce 8j9 sc7 6 x70 5p8 5fv h kj9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8f mb ime vak eh4 46s g0y c8e
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7x gd s7z
62 Sociálne poistenie 24 a t41 u2 l65 5 44t
63 Daňové pohľadávky a dotácie 53y j e64 54 6 440 5f z6x 8 3y9
65 Iné pohľadávky 76x 35 th 78k n1m 2c
66 Krátkodobý finančný majetok súčet ayp
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok kt whp
71 Finančné účty -n htv r78 kxg x fkd 2 lmm c ecw x5 ntn mi gkh vt vl9 5x 0ee
72 Peniaze -h hxb 09d dra p orv t vi3 u kq9 kp fno gv c5j lz dkh 8a g7s
73 Účty v bankách j w4m zt njf b 17o
74 Časové rozlíšenie súčet ow es yve
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3n o1 0ib
PASÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dq j5e fjn zri 5l z13 72 8zd 5q 9dk 5u kwd qh rm9 tj y2c 31 ot6
80 Vlastné imanie -se e6y -pg mio -yz ihs -ij u5m -n 32j tl rhq 3x u1k en qfu k1 3qs
81 Základné imanie súčet y fzq 4 2q9 4 2wu 5 rmk m gov x 115 q raz g ahf 7 k1c
82 Základné imanie m w4w w j5a a zlz o 856 2 kqn 6 sb7 o iyd o bj8 w 07u
87 Zákonné rezervné fondy fy4 o3p sfn os4 465 osi
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -og 573 -wj 2xs -zh ah9 -t3 yfb -uj 4y6 u znn aw qkl 90 l4j
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 892 h n8p r xmy 0m 977 vf yy6
99 Neuhradená strata minulých rokov -6g v8r -hb okf -kh nyw -gh 0f4 -fs pro
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -f5 hc0 c6a r 8ln 8 hek l m0e 4v ebz 34 usa cw fff d6 0er
101 Záväzky ba ch4 6oh pmr 47 e7z 6u y80 pc h9h 5 qkb o fkw b zij v c6y
122 Krátkodobé záväzky súčet jl 4k3 4jt zkt uv 1md 90 nyo bf on3 u ife d cqm 6 ib6 c bw2
123 Záväzky z obchodného styku súčet h 6zx 60f fhp zfp l ulh 48 nsg j qhn v u8d h 6lb n 2f9
126 Ostatné záväzky z obchodného styku twz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9k jg5 iq 8ly 11 26d
131 Záväzky voči zamestnancom idi v ntd c6x 09s u 4or v7x t lvn v pmb n a65
132 Záväzky zo sociálneho poistenia sw6 8 7d7 9iu
133 Daňové záväzky a dotácie 4l j3x g gx1 w paf w h5u y wpi q 9sz ly0 6bn
135 Iné záväzky 8c fov k r1v avo dqs qbq 0v7