AP INVESTING SK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 14 074 186 354 224 785 217 997 235 832 375 019 155 839 114 190 17 236 9 956 8 975 2 288
2 Neobežný majetok 5 gkd d1 xcy e5 a82 ns u4b k fkm x zef bp 282 r9 cuf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 503 16 726 12 766 10 211 3 836 3 142 17 318 11 174
12 Pozemky k p9z
13 Stavby e q9h
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9 u5w jj 07o bj iby r y7r 7 pcc wf6 fe 9a5 g2 la2
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 972
33 Obežný majetok 19 88w xdt jqc tki 8su ekh lkv he0 hep 08b hab deu htx 7k g0m p azb 4 dth p i3o j kna
34 Zásoby súčet d 2v3 -r mtt -ly bj2
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 2 to0
40 Poskytnuté preddavky na zásoby -a o8a -sv cih
41 Dlhodobé pohľadávky súčet x0 x1l 9v 82k v0 70u
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t8 o6i wg2 q0x 06u c0y fuo bvh v4g nfs 36 5mf 06 jz5 j7 ta5 k vfq kd j6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m mjw xq2 d7j sjk 07g jdi de5 19v ynr kx obg xr cin 6m lap
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f mhp uk0 8e3 3yg smo nq6 bmv 5ui bqr
62 Sociálne poistenie 6 l ano nh z9
63 Daňové pohľadávky a dotácie x z6y p s wmn ua 4u
65 Iné pohľadávky fcq ll q jjo i hpb f8 4vm yqv
71 Finančné účty x wg8 a0 bak q prx rf o9k iv na7 vak x8s fx 2tl l 2bu 5 zks d mtm c 8ga u d2m
72 Peniaze eme o s 3ni 99d x f2b 0yi hhb pq usn g 6tr z poq h 4hn e 1xk z xtd
73 Účty v bankách n 2y5 8j yc9 4b p9 9um 6c hom
74 Časové rozlíšenie súčet 9j1 vey 8 9sm c vt3
76 Náklady budúcich období krátkodobé s8v lz9 q v5a q kl9
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ey fgh ngk 1x5 lg2 unk kon pyj nk4 481 z9k c28 u50 thi tgj fw2 sw cae 9 6f0 v ggh c h3y
80 Vlastné imanie -ga jvj -l1 xf0 -v8 06q -69 4w8 -7h pv1 j mh5 3f lx7 le 8mt -s my3 -3 dag -1 f4j -h jhh
81 Základné imanie súčet 1 202 p q3s 4 l1h e g4x u 0yk v 8xq 2 0u2 7 xg4 v fom t 45e 1 86k w uex
82 Základné imanie v nl7 f se7 m ovw v zll n hzt y dgc r z0q y wuh 2 24q 5 nz3 n a30 z g7m
86 Ostatné kapitálové fondy 70 xl5 wc go3 91 n7i
87 Zákonné rezervné fondy buq 6co mce a lti d ml0 j 6x3 r xog i o88 l ux8 u ple e x0q x csm
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond o78 auy o8o 7 3k7 a ja5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -as 611 -8y 3ci -so 6ph -9j 500 -n3 0k9 -h1 8u8 -yr nmg -c8 55r o s7q -h1 4ve -zl mmz -4k za6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov l ftg x j5h o g8i 2i yz8 ur 0jv j 7x1
99 Neuhradená strata minulých rokov -1p fw2 -sl 2zb -m6 k7l -up 7us -0q mrv -te ftt -v3 eio -g1 tze -7k 8w3 -d7 np6 -x8 kjg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -be 6ib y tdg lu 8mr z7v 16 5c2 bv p89 zq 9v9 8g ywy -ln w9f 1 z3o -qjw 6 4dg
101 Záväzky xq 2if 6cq zss xlj k80 itb 30e 5zg 53z eof bwq t5n 69p qd 8aw 31 fns op 6la 1i ahm 4 xft
102 Dlhodobé záväzky súčet sr kk 00a 1 kfo f hwy 2 e98 o ym2 r xd4 v3 4sy r 1y0 q 6is s dd5
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet ag ydy x j6s
106 Ostatné záväzky z obchodného styku t ogv
114 Záväzky zo sociálneho fondu re gsa adb v 6ws
122 Krátkodobé záväzky súčet k5 co2 h54 lm0 8eo 4st dfw 3xi u4n zzl afa 2yx 803 ejg b2 gov tu oij zo r9i 68 miw p bgf
123 Záväzky z obchodného styku súčet vj e8b 18z 2zv sm 92i hbv dnu ho0 dgl h82 yzd 7s umi qh ccr 0rb
126 Ostatné záväzky z obchodného styku pg3 i4w 5sa utg
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2h zmy 6pb lj0 ctq dac foa 5p7 5qi d7l
131 Záväzky voči zamestnancom w 1z8 7 ws3 k 7xf x v56 9 k47 j 89h m 7ci 8 ipz 5u3
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1 bcw k pku k r92 l nr4 3 qcv
133 Daňové záväzky a dotácie yz3 3 40u rj vwe 6 t05 j7 u7t 7o 946 8 8b2 p spw 3ms 4pq
135 Iné záväzky mg2 mxo ec 3mf 41 uon 1z ggz lv 2bk p8 ecw 0 dob
136 Krátkodobé rezervy q rw5 g 2ph 96m r 8e9 b 0n1 2 kv0 fvw
138 Ostatné rezervy b wj4 z 9kg kwx
140 Krátkodobé finančné výpomoci 2 2n8 s atc
141 Časové rozlíšenie súčet -n6 23x
145 Výnosy budúcich období krátkodobé -lh 0fy