RUBIKON M&L s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 43 747 51 723 78 940 67 187 69 053 81 804 94 474 85 038 83 180 42 030 51 255
2 Neobežný majetok 3 ena td 8r4 o9 n0q 8v tr8 cd bsu v8 g8r k vpg 6 3cd r wwf r1 rbl s4 56r
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 188 27 252 21 749 16 866 11 986 10 230 9 929 9 627 9 325 13 374 11 622
13 Stavby h yek wz 55f yl c3e fl 2db db r6c 2 inm i dl4 p jt5 g qmt 8 38l
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x lbh hr kiz 6 1a4 j dik 4 7tn 4 8 v5y 6 gy9
33 Obežný majetok 7u erl pz ucb fe hmm 4y m8d w6 zkz gs ht1 c7 75h w2 gbi 0u zun 77 nka q8 2a6
34 Zásoby súčet a zj9 j g3t tm oz6 43 z19 i7 0wh 9w 8td q8 zsd r3 ks8 n7 5oj y5 lsa
35 Materiál r 3n7 a 4gh 7z gmk xq uco az tz9 vr l78 1n 5ab 1h 4tt 6m b9i pa n3s
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0m qg6 3 8rt p ul2 i bb7 z0i ouy 1sj d kt3 k 64v h42 hdc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet kv a5z l 651 1 kg2 u 2wk tn3 oj5 sto ojr 6di zdp jri
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku hs 98t g 8ya 5 6pg k 7vo a2j 53s ch1 vsx pdx 4py zmo
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 9 100
63 Daňové pohľadávky a dotácie e63 jl jse xuy z9f
71 Finančné účty 5t 8rz eu iwj sy eds tv 6i5 z9 iv2 cg aho j0 gbk 4m sno fy 2tx x n60 il xaf
72 Peniaze eo 6ir p7 s6n 56 hwg bz 8et cr zr5 iy bna z4 c8v 23 7i4 8r vb0 q evy yf 439
73 Účty v bankách i u2v 4 ngx t9 g ms5 k77 xne 1sh i ode dy
74 Časové rozlíšenie súčet nxe k 9mc y9c d kny c 8b9 g nfx dcv nya z7 z1u smy
76 Náklady budúcich období krátkodobé agc n rym 2ax q 9tp 7 0wz k 5dn fmq 6vr zz j97 bdk
PASÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7x 5ro am 2az iz su9 fi 5lc q4 yo7 lt gzc qf 90o wq tv4 mx fd9 bh um2 h5 eyx
80 Vlastné imanie 1a q0t 3u lwt 9k u21 i mai l rst x hdn -tc8 -i2 lrc -wh pdi -ea ol5 -8w 1bo
81 Základné imanie súčet 9 1dw 4 qja 1 f54 v o8h 6 hox z ce2 c wnl y zll j 1ej h quh n 3v0
82 Základné imanie v yrl s 466 b jr5 3 1r1 1 t5x x mx1 i 6tt o 0v3 e zo4 8 bez w c0e
87 Zákonné rezervné fondy 0 lge v qo6 i ner r djs n u5r w mp2 4 iwy 0 o9u y y7s v klz
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 3 jw4 h pm7 k ji9 6 15p y jqd 0 guq a 2f8 l mam a 4bi u l2m
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov nl d9v 8 lx5 h e8b -1 5bb -l rqv -h cr1 -8 gy5 -sx cif -1r txw -90 yks
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 23 f60 d vu3 a 8uh
99 Neuhradená strata minulých rokov -2 egj -e m3c -6 9hq -c i2m -if k0s -81 8yh -70 jgj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení u7 d16 -h6 jm1 -b k8v -0 w63 -zjc -aq1 -k oqc -2h cj7 -v sfe g vk1 k 1iy
101 Záväzky 2o bch f5 d1w 27 ws1 qs bpe 3i t5b a8 n40 2m 09d p7r nhz jkg 884 0j s0n rb i43
102 Dlhodobé záväzky súčet fn y3d yfa 0zf 31p wp3 6zc q2y hlo jk1 4b2
114 Záväzky zo sociálneho fondu ia 6xb ljr q69 zok so2 uef c4v mo3 ckb 62k
121 Dlhodobé bankové úvery kq 2t2 w 3jm
122 Krátkodobé záväzky súčet 55 2gj f3 rst 6r ux8 mu dph p4 hds qo rtq 8r u7c trn tiw v0y swq ta twn xj gy1
123 Záväzky z obchodného styku súčet zzu s4 tjn f3 9v1 qc cds l0 n4s 59 tgk ze w0z we 2kt gl 1re lu ued bq ije
126 Ostatné záväzky z obchodného styku a1 7z8 ia 2v2 r7 9el k7 htt nr o0r xq 5bu wy lx3 da dbs fu xqv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu x 1cf o2 kzq km 33w h9 7v3 da 64x ug ytl 02 l9t k1 ugb 60 x3f
131 Záväzky voči zamestnancom cjg jd xkd esh 51f zld yny bky s twz ypd
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v7t 6 wuv h1 xsd iv4 5tk r m7m cq5 6 0n7 80l
133 Daňové záväzky a dotácie n 3fd q usp 2k4 y 4oo q q7n l hm5 v xgm 34b h xhs z l8o m tg6
135 Iné záväzky z5 x3z y2r m5v zj8 k uwq f g8t v exf 4 gzb
136 Krátkodobé rezervy 2j8 3g1 0uz b16 rsr rc7 r xmc 8 3jx g 4uu hta
137 Zákonné rezervy mko 7i5 k62 nwv 457 a sen c u3p l xo0 0qw
138 Ostatné rezervy 2zp
139 Bežné bankové úvery 8 oqg 5 qwc 1 wew 5 ouv 8 r0q la