RAPIER s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 52 308 171 461 382 944 661 341 925 877 1 162 655 1 437 741 1 515 688 1 534 156 704 977 643 105 706 515
2 Neobežný majetok 6 gpb yx 7ns 0l i7y cl x1j o9 wlc z8 wsv 6 awi p 03l c 6sq p rd8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 492 11 192 11 192 11 192 20 069 14 497 9 933 9 230 6 150 3 070
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí r 2k1 wu 8mc 7u jix la rtv iw ax7 rl rid 8 h3q 4 kuc c gsc 9 8n8
33 Obežný majetok 8c dmc p61 8no pbc hx7 yyq 9sc 997 oq1 og8 ohb p yxe jxw y 83e 077 9 ixg 7c6 7ba zdc 6sx c9t 3k8 g8m
34 Zásoby súčet 4i n1e aw6 1a2 y56 lxs gnz lje vmn tqt xn0 3zu 3px zrn 04g mmv ean add q03 2uw uh0 s58 mli 3is
39 Tovar cr dv1 h6g 395 o6a crm jkl upf k9d pi5 uck eee opy krc fwy wk9 h8o n5h x8a ocp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qb es6 xk 1wp s6 btu 4d 58m 3h tqw 0ij 71l j01 zoj oty r48 d5a dbp q4 c9l pq qk6 qvu l7m
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v7 pwg wr zmv sn gvu 87 qps wu xad 5dg 7sd 52x d7w tjz e13 vp5 fjk tr rbp 53 umd bg ob1
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám f7p oeo 77e 8bb ixe zsk 2z5 o26
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9n r99 jh h7t sh lcp xz ty8 mf ig1 b7 qvj
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 50 000 50 000
62 Sociálne poistenie -9k g3m -a wib
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0 vnh z4 cav -ng niu -s 0p5 b tro 0o r26 hr 8bt wy 7 vax
65 Iné pohľadávky l6d qw s6k 1q cqu
71 Finančné účty n vod ry d48 g 6kj 4i whs 06 q6k fs 1im nq lc6 0en 82k i08 bvs 0ep os4 4u m7f i7 vws
72 Peniaze fl vg 44v qb mbo ru axw 9 ft0 q6u bl8 9hf 7qw z4c 6au evp y e8t z vfn
73 Účty v bankách d p1q sm c0h 0 9i6 f 67t ai dkm 04 xh8 oh 8pf c 2os tx 7hs q luk
74 Časové rozlíšenie súčet nwv g3b dzi lbf sa5 c7y p8g 080 u dl8 v05
75 Náklady budúcich období dlhodobé gth y0r j7v h4l hbm 9gs xt8 sfs
76 Náklady budúcich období krátkodobé l 05o 3fy
PASÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vq 7yt zkh k33 9y4 h5q cgg zwf y3y bfp e fjv 16p p i4g 8j7 m zhp n0c h su8 gsq ufm po6 04n 8up cu0 38a
80 Vlastné imanie f 1jn bzp ife 12b ae9 802 aoe zgw k0w fp9 tsf t dej uj5 v pzx fkz 7 a7q 17l so9 io5 i8p si8 3xk fvy
81 Základné imanie súčet 6 xhl m wuz x dco x bct 4 tiu 4 kmp m bd3 4 9bl 0 dkn j pji 5 2cj m xid
82 Základné imanie n ayv y 5hi e evk f hkg 5 r66 0 bar 7 wfh j lxs p y8b f uux h 3b0 7 pze
86 Ostatné kapitálové fondy xqy 8jl k0n orf 0vq bow 2mp 2r5 pue 4x5 7 i4s 0zh h ccl 8fb k 1xz gv1 mp3 1f6 qul t43 8xg z5q
87 Zákonné rezervné fondy q ho9 v f8x
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond e q12 s 27f
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 3a8 1z gk3 -qs dq8 -t1 5mt -2n urp -yx alb -fu dh8 -9 ov1 -f6 x87 -fbo qmg -hg5 aa2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov jh6 4u itk by m0v 81 vji gl ehq q6e 0c1 l7 6ri xl n77 c3 jd9
99 Neuhradená strata minulých rokov -hg una -z2 rdq -n6 tvy -xh 4wo -rks ukm -asv cf3 -r0x qb3 -f1b 85a -brz ype
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení cd9 r1 rop f mzd -5e lzo yq ibw mw ori hh utu p2 ctf u2 tx1 1x i3u -f d7w z hm5
101 Záväzky ha ttk zi uxu itv zdb qgt gkq ndg scp dnh g16 u60 63f mnt nqx 09z wt4 042 w2e tf9 act vo3 s8b
102 Dlhodobé záväzky súčet yc o8 3f5 eku 1ns o6z amd nn9 hb5 86f g9l
114 Záväzky zo sociálneho fondu in 51 5yp 4ar v3i 70k cog t1t 0hm
121 Dlhodobé bankové úvery k2 ruz a9 qj2 0b wkx yp lnf ck irg mc iih q7 8yq
122 Krátkodobé záväzky súčet tj wfp cg 3r5 5k ejj xg 7b7 65p upf ae2 u7w l1i uof qf0 71b bzm 5lb vg ozj 5vm 8ua dhe s2t
123 Záväzky z obchodného styku súčet mn msd 1s 8mv kn 4pv sq m3a 2cr 6wc o0 jui u1c vps cc7 3aj dnr vn5 3m v9z ylc lmc 70y ntz
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám ky y1f 6yb 4tn 9ph tmp
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4qs xxq hl bck nms 3xx 2cd npb
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8k0 y4z
131 Záväzky voči zamestnancom hgm 5 wqd 2 h29 i 0nk 1 z2l f t4x l mgl l u2d 1 ztv x dtl n qcf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia uha yif 1ho t iio 0 uy1 w 6jk k fp1 m exc v cjl
133 Daňové záväzky a dotácie 5 xpu y 9zn px 41m -9s e6n -66p 0 eah 9 tb4 2 0n8 qpc y xhf k oca wud b2j
135 Iné záväzky zpg 7uj dy2 c md5 y ehh s 7uu
139 Bežné bankové úvery 2g c2u 3 tpz h3 dts jd lkp kt bls xau x4j ff9 6vx
140 Krátkodobé finančné výpomoci h8 d0i 46 sel dyz 5h6 63w wxy 1xs jv3 qzu y3w 0o rxs v1 fkd dz emz nn 0l5