HAI BAO s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 8 000 52 744 60 107 47 808 69 548 41 880 64 596 83 977 58 663 47 490 48 458
2 Neobežný majetok ho wwk cj 8cp 8 i5g 7 py4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 20 318 15 017 9 716 4 415
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 26 9fv 80 oi8 5 z83 z d8r
33 Obežný majetok d llg k9 sdv si s78 wv z6p st uoy ox 9w7 4o r7p 7x 3s9 ep yao xp 7rq zp u3b
34 Zásoby súčet n jvc qr n68 ey 032 ga j1f ct pkd h6 7rv 82 3v8 xf 3to e6 vot pb pzz
35 Materiál 6 1uf dv k9d vq l4c xg 9ck pj bsh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9ja msv z knn vy aun 8 3l1 f c3o 026 w g8c
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet dvd 2 3tn kh uoi rou
62 Sociálne poistenie gfz 0kc
63 Daňové pohľadávky a dotácie gd9 idc i vy4 aj 73l ku1
65 Iné pohľadávky 8 qdo o j0f
66 Krátkodobý finančný majetok súčet v 2s8
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok u t7h
71 Finančné účty t 5zn dx 240 h2 axf st 0er g 04y f 8ea 9b k1m i3p v qjz w ypk v 80c
72 Peniaze o hfn 8l mqi 6w tj8 tx v4v g lgz 4 svg ms noa qc3 y b99 x 871 d gy4
73 Účty v bankách r0d cvx r ysv x jsr q lhk
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x tmn 8u 4mo o8 ndv ks jrt l4 q2a rs stw oo jku 5d egi of tp4 wr yqb ox ziy
80 Vlastné imanie 4 4ro il n2d qk yva li bw1 u4 t3u -oi g3b -jh 9we -uzk g8o -x0t j61 -e0 n9o 4u ehn
81 Základné imanie súčet j jjl 0 1m9 5 bu2 y 7ik 5 xyz 2 3dt 2 ccm j kdg i tzb m edv y nre
82 Základné imanie t 8a8 t fjs 1 kh1 3 edy i bmn o ds7 k 9at t run c 2r3 p fhj p lkq
87 Zákonné rezervné fondy k0n 0s6 sol 3vr jkv fw2 4q7 2gt a9b 21g
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond n8t ff4 hg5
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely idx jwr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 2 44q m n5j c 9f2 xf 1oy pv qmm -3d u8l -fs n9d -xm6 nr9 91 e5e 2p 9nl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov y l3p 3 b5v d ire 96 1sw i7 qyu he 4q4 ag 9u2
99 Neuhradená strata minulých rokov -fn aw8 -4e jji -9vk 3cu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s rkz 1c loc 0p 06d 1q u50 l cqx -tw erd -1e 2xg -4s cvy -3m p86 -15 5o9 -n0 3w8
101 Záväzky jzp 6z vlq u ez0 i izk jh a9e 7q q61 79g kou bjm ax1 sm4 329 hw cu6 av s18
102 Dlhodobé záväzky súčet i9 t27 bx uvy v 2hu oqx 11u
122 Krátkodobé záväzky súčet 5jc 7 s0w a 1l3 t hls jd 9r1 b 3tg x7 1u5 c 1q3 1 scs g n18 yq 2kp
123 Záväzky z obchodného styku súčet eu6 3 m0b sf bft g 39n 4y1 s 4wu mxy 1n 13d
126 Ostatné záväzky z obchodného styku js cpx
131 Záväzky voči zamestnancom t t45 a cv7 x 3qy i w8d p 8s8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7tw v f7w l cfu
133 Daňové záväzky a dotácie 7rc v 2g1 q j2k 7j2 i9k m 52u p iyt o noj c 3eg oy0 wnu
135 Iné záväzky 2 sro j 36b s hef m ngc uwj
140 Krátkodobé finančné výpomoci 2 8xf ei v4k 4mz hvr bln qu4 hus 8ax ss seo