Sacramento s. r. o. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 89 464 133 474 109 079 160 695 152 037 146 873 150 559 236 003 323 760
2 Neobežný majetok 0t ksj p3 5j1 67 iqc 5l 5x1 uv 5xa 3u 1i0 6t 5mr ky 3cp wl csi
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet z jd0 6 3iw y42 7 gy2 x pgs l tli
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok g jrx 8 waf drb z hay
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 65 187 76 327 88 551 77 674 71 941 50 695 39 042 25 192 18 183
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí hb xp1 qp mv3 ra cgi pg ufm hj a3b bu io5 oj vv6 97 lrm s1 wan
33 Obežný majetok x4 ges ya v67 2i wjf 8v 3lw a1 ilq sr de4 i2v tkj yti 63y i7r azc
34 Zásoby súčet a hlk se kdo mu ps0 ag vw9 rv d6q t9 gcv 9z vwa 10 lr7
39 Tovar 2 38e 0y 2yn 3b zzw 8v 4im
53 Krátkodobé pohľadávky súčet dy zvs q7 snu df ur sr1 fa wl1 3 upv g w5m 27 3jr 91 2dl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet inc du yj9 h8 crw 2v x1c e o41 p p1y e gwm ke o55
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku nnb zk ntr 31 tp0
62 Sociálne poistenie 2v
63 Daňové pohľadávky a dotácie fc 6zr o yd0 wb t9
65 Iné pohľadávky o 07k n otg r uaa qst yxe
71 Finančné účty y bf9 x pte 8 qyn zl 1y8 ne es9 s6 je4 wj da5 vl9 8ib fr0 jkx
72 Peniaze tp0 2 5a2 oft q0f 03 sdy ip uk2 41 cm9 w7y rdv 87x gwa
73 Účty v bankách s c6p ylp r 481 d4 i9g
74 Časové rozlíšenie súčet xu
76 Náklady budúcich období krátkodobé do
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3p b6s 8xr 52h xrg 511 thd lep t9x 7hr 47j xb1 tci kmw 551 uwv td5 84h
80 Vlastné imanie -tu k3w -gy 9lk -6y4 v88 3 ng0 -u5 94d a sod -5a j8m pw rs1 3zh n7r
81 Základné imanie súčet 3 myq 3 qop f irw 7 fik l ch2 k ftq d y0y 4 qw8 l ljd
82 Základné imanie n 6z9 0 mjg a b5s i luv u nnu x 27y u ffk x tjy m 51c
86 Ostatné kapitálové fondy px iio wp w9l ss 9j4 30 4is w8 lmu 5i r29
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -rk opi -lj jhd -ih 5v3 -j5 skj -92o 6u8 -p7 4yr
99 Neuhradená strata minulých rokov -kx b3k -vt fr4 -v3 7fz -rv agl -k22 bjb -x6 o7o
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ev i63 -u6 zhm -v8 jhi -4f t95 -v9 6o4 -0i fbm -jm jt9 3l m9o xv7 1n6
101 Záväzky m9q swb fpo 00l p9u 4v9 07u rak 215 zfy xoq p1o 1ca c08 4ar ja7 zey egx
102 Dlhodobé záväzky súčet ui3 xtx vft z hkw uvh o l5w
114 Záväzky zo sociálneho fondu bdg 353 hig 2 miu
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 377 wn1
119 Zákonné rezervy h8w c0d
122 Krátkodobé záväzky súčet 8xb 64s e57 l5p lxz h15 iy6 2rm 7fl jpi iex r4w 79v 1pf u6f tfu uwo jeo
123 Záväzky z obchodného styku súčet f1 2r3 f1 rfq er lk6 2d ouv 16 b7z yp 4qr t6 uik f8 7wo b sl4
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu pn 9kc nmv 0bh 1ba htq aoi em0
131 Záväzky voči zamestnancom 5 njb q bm8 5 s2q 6 nqa 2 ezn 2 b5q w j23 t 1hj g su0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia j f45 b 5j3 w odn 2 um3
133 Daňové záväzky a dotácie hz 5l k cww r 6wy z wzl 9 2q6 z 5pk ti dlf
135 Iné záväzky mq2 1gs 3c9 fnh rd 948 mcg zs2 wci fdf 6o1 nm7
136 Krátkodobé rezervy q0h 3 7ag t ant p tdr 2 8h5 e mr2
137 Zákonné rezervy wqr f ys9
139 Bežné bankové úvery 5 2sc hn z8h 16 4d4 x9 bim 1 b9c
141 Časové rozlíšenie súčet f 9dc
145 Výnosy budúcich období krátkodobé r n3e