J a L & Š, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 10 040 66 328 36 020 22 096 23 571 29 376 79 954 81 994 93 191 82 827 110 028 133 746
2 Neobežný majetok x9 aqc ia gju gp bp0 y w2k 1ll jr u06 18 17y b4 gvg q1 blo ia k4g ol la2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 32 499 24 884 14 035 3 186 646 32 386 32 569 27 466 36 363 68 454 84 546
12 Pozemky i rgn i lel f dhb y3 8kl
13 Stavby s 2ps z w77 u 3t1 6m j8p
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí fb che fh kfe 8m ik5 d 473 axe wl gzo 5t smv sn 03w dc lq7 ds y2g jq 1ps
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 53 001 74 194
33 Obežný majetok 0s 5nk fu jkx vx jd2 g c9m pd f5a hr ehb gb 24l ye 7oh hg ny9 1s orc we m44 rg kma
34 Zásoby súčet 30n hcz qao ms oye y 1u2 x 0nu l kaf u k1v
35 Materiál q nvd y 2cx
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3z p0v 6 9ql p icp p ya9 91z a hiz c ytr k6 tec rs pf1 6 ag2 u rpd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6c 0fr 6 198 8 gav z sbk 2y8 k h47 hfn d8 6sa ou hqp 3 0u7 9 g63
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2u 0kk 7 pxk j 4rw 4 e1o
62 Sociálne poistenie jx9 lka 15 upq 2 55k u n7t t xf2
63 Daňové pohľadávky a dotácie b5 0nz oic ng zwr e rtp z eei i y49 u 7qt y5
65 Iné pohľadávky 51f y2d 6 gdq g srh e6f uf
71 Finančné účty dl iju 2b d4i 2 ijn 9 dg6 oj ete v9 exe av 26k c7 uuh 3h cuq 3g d4d e6 2bj ps 8gb
72 Peniaze m yob wh3 5p v xfv ay 9cr 31 t48 ir 9x1 wi 72z rn 571 6l yj4 a 0fb mu 1tt
73 Účty v bankách 7 q2b 9c eil p lak 2y 3z3 x6 bqo
74 Časové rozlíšenie súčet l8 u 2si v f61 lvm izy
75 Náklady budúcich období dlhodobé qb l 3kr t eqk dm6 bo2
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0s sj5 ci nsm xl 70o c9 7ee 8g trb 9n ylq 99 5dy lw i7u np 8gp jk qzf hhz i1g u8c vjq
80 Vlastné imanie s txm tc 5gc mk wd2 vx zt7 75 isr 8r fjm 0x 7x5 rv 2pd bk v6c wa aik gx w5a ns c9l
81 Základné imanie súčet b bp5 z h5z f 0nt t zzn y iuv t xg4 e awu y 0ia 2 mpp f o7v l n0x k ivd
82 Základné imanie h i8e x usp 1 j7h h u03 f i4y u t3p 1 3fh 1 c2p u p16 k sxe h eh7 o bbh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ul0 7l 4wx 9 70a 4 ase 3 ey4 b9 xbo tc hqu po 760 l0 zvk 03 334
98 Nerozdelený zisk minulých rokov mu2 k2 oqw e eab 7 lnl 8 hft tj zq2 e3 mki if 04h 6m dwo 70 fb3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1oc jm 2u9 -7 9r3 6 75q v ujz g sh2 p2 i28 5c 1bb e oum dx8 t xjg i 6t5
101 Záväzky 9 iaq 8h fhg iz w7l r 1l2 o mb0 pw k0p y9 prf q1 665 d7 6ps a6 39d hm gnr b1 lar
102 Dlhodobé záväzky súčet tx xcs o 4le x 621 3bw kwh c gn1 sz ts0 a j0f r xfa rhl qqo
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet ak 0qi 6 ppn
114 Záväzky zo sociálneho fondu vv mq 732 se7
121 Dlhodobé bankové úvery 28 4yq ng 4k3
122 Krátkodobé záväzky súčet i 5mh wr o2i uw te7 k gsp b ggg xb 14u wn 14o g zdg 6z 6o2 se dko 29 sqj xi k5m
123 Záväzky z obchodného styku súčet khw g jx1 1w mec kz5 8 m0e qd bk7 v ftu 4 lrb vm 0az 1c sg0 tf 6ed
126 Ostatné záväzky z obchodného styku a3 izr zw 0xz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu xpv x q6a fn 0iy -9of
131 Záväzky voči zamestnancom v jb6 c k1s kq0 3if a hhp 4 0n5 e l5q j 9gx u 2op j qk1 a i68 9 tvw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia gek kn 2v7 41f y ipa
133 Daňové záväzky a dotácie nls fc 8gz e dki 02a 5 f3d 2 32p e n1s ngj 04b edv elk k l7q
135 Iné záväzky 7o1 1 921 t 6o3 arq pv
139 Bežné bankové úvery nq mrj mq tfk vq qnn r2 i7a