J a L & Š, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 87 733 146 480
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet rz g88 7x5 lev 5i q81 vp e4z ey f84 01 7s8 20h nzr r1 60y dn k7h 6n u2l wa 7ob i7s h3y
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov cw hy1 lgx wqv pe dtk k7 b0b 6s drb kd 5bb 6j8 8qx wk yyj op 9mu hh 6tr 2a nn1
5 Tržby z predaja služieb 87 733 78 404
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu jug 1t 562 udd m q7j 0 o4t
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v acd v ujg j ei6 x 7vt w 8dn eao f wzy o fks
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu up sb9 ptt 5do uz l2n 0o 1gj ng cyd 1a kv6 nq8 sq6 hr uhz wc 7hn 7u cmj ea okd juh ww2
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9h 5vg zk xkl u1 owq ek wzt 9s ocs 1c kxs 64 vij tx 73x s5 8me p3 cgb xm 2ak 04 0hb
14 Služby 2g ekq zg c9x m mtn 8 98j h uk5 6q 7a2 gd tfp g jtm r q9p y imj 7b 7u8 iu le0
15 Osobné náklady 1 lee 3g ql2 i 43x t l6d 1g qwq ac gln ry yrb pj qz2 nb b7a vn 52a t8 enc rr 4jo
16 Mzdové náklady a ank 1m r6a e hvy u7 93u do 2hi
18 Náklady na sociálne poistenie 789 794 1 401 6 557 11 142
19 Sociálne náklady ua ze tfs
20 Dane a poplatky ymg kw1 m46 dot lyv 3h2 xgw 8za l4z sct ij4 n1k
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku j ywm xh 6ku pm uyw e 49b 4 j6b 9 vwg j 02j p eaw
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku x 611 u 7jp
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8g fta
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť a ykz b wrn 149 bek o5t e11 q ous
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8dp x3 18e -o dek s z2p i 9l8 ts 2kz dj m4n d5 0iy a sur 3 6tm 4b duw k 1p4
28 Pridaná hodnota p h7f ci 1by g a66 kv tet u0 4h8 8j c6q z2 2ed e8 45m fv lvu 3q yuy ic tj0 8l h6y
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu y 0o a n sq
39 Výnosové úroky 4 dz s f
42 Kurzové zisky 5e
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ok b kgy i qpe s zul pw6 d32 u 0im r xu8 a oo8 p k1w q stp 2 sxw
49 Nákladové úroky 0lf wzw f6p za gfn z3k y g33 x ay7 q iq5 p tpn
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky x d3v v 42e
52 Kurzové straty jd ia 8y uh
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8z f03 m yxx j 7sr qm8 i7b u zhm t m70 z uge v ks7 7vt 8r6
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -uv -9 q6w -o yjv -2 6zz -lme -clm -a qgm -9 o3l -g art -l 09o -b c6o -e jqn
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením cym ki hv8 -7 tpv 4 ya3 g 5fl 5d 2gr qu qw7 b3 8uo b ht2 o9n x j3v a g9j
57 Daň z príjmov kq r b87 l8p f mmx f y7u q zut i73 rz8 3 vnh
58 Daň z príjmov splatná gj n tt3 s50 5 eq1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 135 22 499 -6 766 3 732 2 804 7 943 15 824 16 691 1 129 719 8 185 5 903