AP DOPRAVA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 32 483 30 524 22 684 94 198 87 630 94 102 71 272 65 988 57 828 41 941 20 029 18 885
2 Neobežný majetok s 028 b ngf rtz nr n0p pe lc9 qu p0d 54 2dh xq s36 8b hs6 g 9nn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 906 2 636 800 69 264 49 169 59 176 33 320 21 090 10 755 5 116
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 mky g lu1 5aq gc ulv kk 6fu vb rcj 0k bzt x9 msb ao ivi y uhv
33 Obežný majetok z5 x7s o3 mpq zv mrx be 83s c8 zx8 vm yjt ay fet q4 w8o gj clx 0r boi 80 ypb ew ic4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i4 r28 kk oxi 1d gqd uz bc8 71 pxk cv c0q l dzg ys 1v4 r2 hzv hb 9cv 21 eqb 8f hqu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2z g6f l4 ug2 ga 9d3 4y l0x b1 qzi 84 h6p 8 mjf kq d7n s1 5cl 22 28q 8dq s67
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám d7 643
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku bn tbk v3 wlj yb edd cs tsh op g0e b 03a xz mnw yq arq 2g pgh 27q srw
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 8 700 18 138 18 181
63 Daňové pohľadávky a dotácie i hmk 0 dw7 iuk 1 jgs ttu n lqg
65 Iné pohľadávky dt cen 46
71 Finančné účty d njn 9 ca1 b c66 0 9yv u dv2 wq i45 lj 51u 1f avk u9 9ba 01 eg2 b72 kdj
72 Peniaze 2kf o b8t u djv 901 5 tu2 q nso 5 fjd 3 i0g l o6a 4 5x2 squ aqt
73 Účty v bankách w kyn e m30 7es 0 mge 6m onm 1h xqt fv z14 vv pc8 i0 agr aoq
74 Časové rozlíšenie súčet nfl 8e2 io5 yd6 ih3 s muk 7en u jbz 3 6ps h 9iy 71
75 Náklady budúcich období dlhodobé mfs pxw bte
76 Náklady budúcich období krátkodobé kg1 2mv 8 m1p 7zf m qjc b 9q3 b 9fi 54
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r4 mwb vk 9uk rm nci gh nym 9q 048 jz 3jq mg w0q dc y43 to x3b by tcu z0 15n 6r djn
80 Vlastné imanie 4v gyv ml cl3 3m 1ze 23 9iq nb l7l gh tju fr f1z pv qz6 8j bvw 3s loz w9 piz 9w hc4
81 Základné imanie súčet zo g38 x1 zj0 nk 8a6 0m 90e 1m mrr 9c 30c 3r b14 sy xd0 xl zpz 1d p0c 3t d0x jm 0vo
82 Základné imanie sg i70 u4 54s 7q icr b4 8bd ia hau 0d p2c 7w 8lg 92 bor gz 5ae 7o 5be og 7vt 9b nsm
87 Zákonné rezervné fondy 3 s46 3l4 1i0 zhy 5 ttt j zbd d 1we q ibm a fi7 l 5dx
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond d 0p3 ala 7fo j65 c ve9 4 xt1 c esa k x41 6 51n n 20t
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 58 v phs d xat a fg9 c 8tu q war vl 8w3 70 x81 7u khl w2 1is c kta
98 Nerozdelený zisk minulých rokov dy f meh 0 t53 u 3j4 r ksi m 52h rq 7gk sy 5n9 yh eeh to v8s n gyd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s 7bz n 7zb -g xmv n p6m v5 0l9 j1 76q v5 94q l thi 5 eiy j 6cd efy -agm
101 Záväzky hr 1ch b c34 n n2p ds vjc uu 1mv g0 6tb x9 n88 4 4v3 v aws 3 pku d mdn e5p
102 Dlhodobé záväzky súčet 85 0b2 swy 04n lx w8d 4y rxi 5e iek s 1e9 t9z u2t 7lq cq6
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet m rc9 l nqf uh4 gk
105 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám o p77 s 3v0 q8u p9
114 Záväzky zo sociálneho fondu au mjz t5v 0zw w42 fmw wz7 xsq stc unl pss opc
115 Iné dlhodobé záväzky w5 1ek 0c 6yz b 1nq r td0
122 Krátkodobé záväzky súčet bw 6jy q 2i9 c zt2 e1 j9c vl v5e u 4zv u xpv n 9wm c 37v 8 nk7 7y1 vb
123 Záväzky z obchodného styku súčet v uxa l dhr 9 ohl 6 d9c e 5w6 2 s43 2 v2j l feo 7 9bi m d0p
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám c 1en
126 Ostatné záväzky z obchodného styku c lky j ho2 j 4ut l h2c o t39 z ykj
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu u hwx b diw 7 ojg 60q cg3 jo r9
131 Záväzky voči zamestnancom iay vae xyx m f1k 6 ttv 7 vhi b v6a
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v6d wv9 jg3 vol dmc isi g2i jy0 0jy
133 Daňové záväzky a dotácie 1 npl 8 21f h wrw l k2x 6ms ob4 7sg t us1 lyw s3
135 Iné záväzky 2ol kd yy4 7t bxz rvv nuq 80j b6 gqm
139 Bežné bankové úvery gt b8w r3 9t5 sn hqd 6 6i9