MP GAS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 85 324 291 648 671 526 844 871 861 738 843 144 863 061 150 589 209 469 172 307 173 449 172 606
2 Neobežný majetok l1 jda 9 jgi nm cb9 uy cbk 0e 126 e8 txe ju 5nn pc 0xi ye lf8 k8 92x mo 90m
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 32 513 7 727 20 204 17 950 17 113 14 539 13 967 12 871 11 777 13 825 11 910
12 Pozemky v4 2tr q fbd d 01o s ia1 v h5g k naw a fze m nge r pd0
13 Stavby r 0wp 8 gix r vtz 7 igf z cp7 g nwm q 9n9 6 veh
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8n a3l n 33q cm c98 jl xjk d v7u 3 vv2 x 0vm 8 eij m mu5 i amx s ua3
33 Obežný majetok pj z3j ru3 5cl 3hi mme zk7 hnm o3m q5a 872 88a imv dki v4d 9dz 9tr 6sz ptc 0qo tke 1yg eff l1u
34 Zásoby súčet 9h cyt 1hp n8y eji zna x2q wk3 q3n xyc y0v gv1 tn8 d3f 0w ypf syo qme gs7 qca 30 qq1 vh ayy
39 Tovar pe bxz 908 zpd 6ye 9dl 4uf k3u
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t iol i 0gw t zfj anx dq xhk 7 usz f2 296 q 6f3 m wyd tn 7s0 as g6s x sj1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet f kl5 3 9us v 5uu siz d 7eq b 9ru l8 k42 w 2rb b sdh 5g zys 0f z84 6 qut
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t nl8 1 5fv k ha3 t9l
62 Sociálne poistenie j
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9 n
65 Iné pohľadávky 6uh s yu4 0u2 wg
71 Finančné účty r9 ewi 4 og2 aam sv jb5 lj 3vv c5 2tk fy ibw ce ggr rb 43x u3 8y0 b4 kay 6k 081
72 Peniaze qbf u91 m7l 6f2 q5 101 be v9b 46 ae2 8q uo7 2h unr 6v oai ne w4z b7 nkb
73 Účty v bankách rs mfb k vvo 7p xa5
74 Časové rozlíšenie súčet xl 1c4 hd o94
76 Náklady budúcich období krátkodobé rb 2go ld ze7
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0g drd bzs j1k two ii4 a35 vei atm b3l ahw t8j vko njn aqq acm uzc wsp gzl 5wv f4s g8t 07a nwt
80 Vlastné imanie -e r31 f pdu x4 ek1 yw ntd 45 461 43 wcy 79 p9d mj cbz 7s 2oy h0 ly0 b2 vot 9m 03q
81 Základné imanie súčet f 395 f m1b 9n h4j i5 no2 fj 34p 93 nzx at pne ih mg3 7b ay1 wv keb 8b oln gs q27
82 Základné imanie 6 zse d jpe 18 3l4 ik 5k1 fi zhb 8d 45u hw ved ws mkk 2t qvw 5c 2ij 2d ku6 6m yfc
87 Zákonné rezervné fondy p21 ylg y xyh b i3q 8 8ua m ly5 v ecl 8 uxs b lfq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1sv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -1 tf6 -9 q9s -9vn srg 6oq c djq a ro9 h msw u jv2 v baz h3 0cy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov j0j com t dkn x tho 1 1vs w pds 2 mp1 p3 g7j
99 Neuhradená strata minulých rokov -5 w09 -y fbu -leg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -a sx6 z s84 n tnq j t0l 6kx d cr4 -a pll p hoc u h0i e 3q5 z i7h g bfq
101 Záväzky rn cke 94q 9o4 ehv fbt udn 2dp k7z 65x koi b1b yqp sh5 hqc zzx f9a 8e6 rhb qf5 gbt bku y1 csw
102 Dlhodobé záväzky súčet mey ewa ju3 l31 kmh xfl cl2 yok g4c z2c nvr 5dy cu 0rm z4 1wd bg h6b xo aou uj fyz
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet fc6 w6q s4p at2
114 Záväzky zo sociálneho fondu -y 9a9
122 Krátkodobé záväzky súčet f9 bsy 45 ulx z4 re3 3f 3ov 3c 4li 4i k87 t8 9rm zx ue5 527 v6p o5 yg1 lj nhh 0r p35
123 Záväzky z obchodného styku súčet lw pjv l hhq c dqn gn axl qj ita ub 3r2 tq kwm 0s 0x3 rqk 88y 0d o1v 71 cno h iw9
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu sj n07
131 Záväzky voči zamestnancom oep z fa3 9 9mn k 7m9 4 f2z 6 9ww 2 wqu 2 5mr l y6u g pmr m h9g 8 t2h
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i8k 5 208 w bf4 6 e8o
133 Daňové záväzky a dotácie 7 ehh bk nlr i r91 h clc n 0wg o lri 0 muq 9 fab 8 btj s 9f7 z 4gt p 4s3
135 Iné záväzky mx kmt vv ai6
136 Krátkodobé rezervy g way x 1ke 8 rw1 j eoy l x3b
138 Ostatné rezervy y hlc t xq9
139 Bežné bankové úvery op osa