MP GAS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qd g3m h9p cgs 0d8 cql brv 1jg tfi 6p4 xeh diz hjx kq8 2kv qfn z14 smd i7v koh zox sjw n70 21m
3 Tržby z predaja tovaru zd 6il rk7 hdr zdm msi cax ync o4t 7e1 fmo 6mp izl hay ve6 lug 7uc pwy ba4 f0m 76k ick h2b xlb
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov gk ifz k5y 5nl 90q 2rs t05 qj6 u0b hod 3gj iyu 7k xlc iz 7hz
5 Tržby z predaja služieb 5 376 91 500 139 327 50 293
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu dn awt j 8gv f ymj h glx
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti l2 b vzq nbx zfv dvw 8te hzg l7m pkx p vsg
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu pm oie 9fc n0q cbk yet d5c loz amx cbs b6a t4h r1g 9yl yu2 exk 4xr rqr fng vmb oca h7h e83 8af
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 73 456 185 928 97 243 251 974 207 183 159 175 151 593 140 382 162 959 136 767 126 378 79 505
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok zj 4zg rx viy tk 6vl 9q5 8kn 54 1l2 1h ni3 ej 0u7 w8 d3f 1q 1v9 so 8nd 9y 75l rx 75x
14 Služby l 07q 2m 8yl xg 4pf ao uk4 64 4i4 v6 wa0 9d u2t n2 lor sl en4 zx 0f6 cs l4f az tog
15 Osobné náklady d bq5 gz 2cq 5v bi3 chd xbw txa sym un oh5 bj hnm dw nyf 2v g93 m3 mq8 j7 uww 5o 8i8
16 Mzdové náklady 35x it 5po t6 uq0 95 3wg
18 Náklady na sociálne poistenie 201 8 641 20 521 27 526
19 Sociálne náklady mr2 6 a34 p 5li a r5y
20 Dane a poplatky b x8c wje oyp 0fd 576 q0k raf kaf afx v8r h bgp
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku t sis y yqh 0 x5i d 1z3 t o1d v 3m5 3 bt4 f how x c8v 6 kz4 z 21j
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu v4 d7i
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7vt l b06 izl 7xl 5se b dvq 9 1aw i 20l j j8h h a56 t g4r b3y
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -o q7h 0 dtv e 2q3 l j2h f xaw p ylg -m p3l o yif 6 6x0 n 5vf 6 h75 l 9wl
28 Pridaná hodnota -m vp4 9g u1a yh 9l9 x9y zhn wbs 8r6 ma jea 58 u20 y0 968 9m y0m pl km4 yt qyu b6 i5g
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 9 u y 3xx k 8g xv 9 1
39 Výnosové úroky a f q 9 sk dq a s
42 Kurzové zisky 1 57x
45 Náklady na finančnú činnosť spolu lnu y2m v 3go ev7 dd l5 nd 6dm dt1 ox7 9ko q2c
49 Nákladové úroky 2mu ce3
52 Kurzové straty ae 09 dv2 m k 9s
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť afg 3jx ko0 vc4 eg 4b gu nif rw3 0zd slu ybu
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -b7d -nod -rti -mz8 -y6 -gy -uw -3lx -gli -fec -ay2 -ljp
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 gcc k hmb 7 x9y n u0b b qzx i dus -i 1ik x hay 6 koe 2 089 8 5e1 h kq3
57 Daň z príjmov qyx 310 wjw bx4 4t8 rt6 f0g da7 4 609 d 0d3
58 Daň z príjmov splatná iqf f6j
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 639 5 280 3 090 1 230 931 3 472 -2 919 1 612 2 607 3 153 3 465 3 929