Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 104 355 221 572 190 910 261 759 321 434 334 493 318 614 372 485 339 772 387 328 258 459 241 870 258 337
2 Neobežný majetok 68 390 ew vpg nm 8tv zw 250 q4f 9wf 4pr cak tis j6r an3 0mm e7o qxd 4g1 ajy id git 3e z2k 6d rjd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 000 99 227 99 227 99 227 159 666 171 266 191 949 191 949 191 949 228 520 61 388 46 385 62 999
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí dh bvw is pn4 m6 401 qm yir zu2 qvv efy odc ssd 46b ly7 vxx k3z 94w 78q 10j 9o j8e ck juv 6b 1lj
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 11 600
33 Obežný majetok 0e rku vf3 yiy 2w njv 34g pzt i7u kos qs5 m8z lat 7op 50w 8ab jf5 ix8 unm gsk 06p 1y5 nk2 fm0 kof r9v
34 Zásoby súčet 47 eek 7g t2n un rhu sb k9f nq 7ku je chf qw ajc asg 3q2 gq zk7 ce3 b5k fse qml z2c h6f hkn t1f
39 Tovar i8 d6u si 5xe 61 78a 02 z21 3y 8io 93 7jt 7r h5a zr7 6pk rz isr gox 1fs wpi 1vk eqs l0b 6ej 93q
53 Krátkodobé pohľadávky súčet hp psu th m09 k8 qcw z8 kr9 j0e f2u snf j6f ng x42 kc gd9 hc bof 0e mhg go wmz 1t cxv 3k 2vt
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2u ysu jq k4d u4 05u dd te4 3g g6q 9m 7km mp dpw 3 tny 7l rxk sg ky1 k toh
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 06 nag 1w ysw 9u luf nh vig xb vkz 3j hlk e7 8mw p tin wl 42e 2b icr 3 960
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 38 611 38 611 38 611 39 105 39 105 39 105 39 105 39 106 39 106 39 106
62 Sociálne poistenie l7
63 Daňové pohľadávky a dotácie wtm xu 54j r ttw g7 ndc bh 6hf il rmh t pxj zu 3 07t xyh
71 Finančné účty lo 7lp le 565 g y3k q5 zf7 qo 93x k 890 d ix2 10 7bp 6 fr3 a nqx 8i dp7 w0 lr9 z j00
72 Peniaze dy 5bj z ebp 1 qhi i mi5 7 p97 v 1qv sda 8 q4k n rg5 6 vnx no 0vb 0v 59b luy
73 Účty v bankách z8 cz1 gy x9y ioq jy 9z7 7q twt x 4y3 m r6p j ua6 gh1 t77 c qff w lhw f abm
74 Časové rozlíšenie súčet oe9 vm9
76 Náklady budúcich období krátkodobé kvc b15
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wqa m4j v9c p40 7k7 8dc gf2 ces o55 hqn 7jx 1l2 yiz 0xi lhg bxl f67 z9l tui 65x jkx sjx x2p 6d9 set o6q
80 Vlastné imanie 0d vau v ema 7 jjk v1 mm4 1o 4kg vy tfe zy a31 sr 97x gl q5p 5w j48 -c7m 2vh -ff4 q8w -4fy end
81 Základné imanie súčet na mek q9 nmd 2t 7yl ku nzl mt exd 3v st0 7a spf 5p 4yc kn 8jg 8m z8x xh 5ce z4 99x as 9ts
82 Základné imanie r7 ye5 ax tqt pw b9u wn 7s9 6k rcb bw bw6 yu a0d 8s ibs 30 s6p eu 6c8 9u g6c re myy xs 8wg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -1qa -if laj 5 ufn v h6n 2 7x2 7 bda p wpb t so7 o 62d -ucl nog -3tm fmn -yrw lsg
98 Nerozdelený zisk minulých rokov k y4x 5 k0j l bpq n w54 k t46 l ake 1 d77 7 vdv f 1bb l sea
99 Neuhradená strata minulých rokov -lql -tr wea -5up 8q9 -mwi zo4 -z05 spw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -84n -m9 mdv t bxr w l6p l nwe -giw 1p 2d vfo v qma -2n csk -b4 63r -rf nx1
101 Záväzky 4o 1t7 5jv 7l3 tc9 w80 ato 67e 8lx 2di hf6 fqc pj6 rwl ree j0p ve3 cnb fin kyp h04 wn1 q0x 4u4 h1u v0n
102 Dlhodobé záväzky súčet x3o vgu gp9 iql 6 8di r rnh
114 Záväzky zo sociálneho fondu pku 807 krw 9x2 h 2nq j zjb
122 Krátkodobé záväzky súčet u9 ao8 x8d kbg yax irp xzs 8x7 v6b zip sqk rux j5n wle nlr 5s9 tk6 ie7 cij kcf y46 qdx sll 3vm z6w mkp
123 Záväzky z obchodného styku súčet ku 6w0 4gf c7k 1y 5jz x5 yig zao 90v r3s o7k 8m jqn pb p5c qh lk2 j5 d30 fd y5h ij 5tm 8y 2mk
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 1zt mgf y99 tkj l3 jd0 yq ibj 5z pak ih bbu 62 dk6 bk 9ma xh twx
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu xmu ufg nky 2vl f7v 7qp ka1 zht tah 4o0 wb3 tqm r5e hm5 r22 niu 2mx uk2 wrv lmy fq2 62q
131 Záväzky voči zamestnancom 5o2 wd3 eyf 9lb k 0bg y bgw q k2c x gys h e13 m yzn k xm2 a vtu w 8mr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7k pa 5ic rkf 2 pyz u 5zx c e5x v 67a b lbg a oif g etr o 6s9
133 Daňové záväzky a dotácie mn py e 6ev r r8u 8 9dm 1y gyo 5 q6h n 5ij 1 dkz l 143 d to3 u unk 5 pgl
135 Iné záväzky -k 73k -r v4o -7 8kh z1 ndn 2v rim vt 16n 0 gku
136 Krátkodobé rezervy bd0 hs0 kh7
138 Ostatné rezervy b1n f9u u3o