JS Puškárstvo, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 7 857 4 443 1 257 1 349 697 2 924 748 1 713 894 5 430 3 812
2 Neobežný majetok 9 1q3 t 1t2 s f46 24b rsw 8 vvp r ikw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 384 4 256 1 875 996 496 4 995 3 458
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7 37c n ydf k i4z mld cy4 6 mv9 i qcp
33 Obežný majetok 9 4t6 ibu 8 xhn t jho 5qs s i9d ibm 2f3 c5d 4ur xgs
34 Zásoby súčet 2 i2h
35 Materiál vz
39 Tovar 8 mev
41 Dlhodobé pohľadávky súčet vvo
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet voq
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ezq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v o vri a8z ooc 8ja ate wvn wd tx ek
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p q w0d 86k wob a3l ll8 t77
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e a wxk o0q ya8
65 Iné pohľadávky 5a f ds pb zd ah
71 Finančné účty 38 jcn oj 2fg jp pwv tkg ju elz ljn 4hj
72 Peniaze 9v uw sa n9u 7w 4x5 s5u 9q 4xa oyp jcc
73 Účty v bankách df m pj r
74 Časové rozlíšenie súčet hx 2w fq mw gy
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6q fa 8z r7 li
PASÍVA 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i 1sb 7 klw 8 u9s d qan sbl 8 u7m 4di p nr3 sua f t8q 3 51n
80 Vlastné imanie -e sp0 -g 0sa -e 2uf -r b1s -w lbb -9gp -x r11 -jue -u lq3 -u gnc -9 f26
81 Základné imanie súčet b nfa 4 y4h d rw5 4 ndv 6 dff y wmi e nzl l 2wj c mag o sv1 w 34v
82 Základné imanie u bd8 c ebk 5 tef 4 0nj r qdl 0 plj g uzu 9 vqj m bkx 1 co3 t nzp
87 Zákonné rezervné fondy mr g7 la 02q 5lt k00 xwe 9zk z43
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 76 bt gi
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -r 9ah -77 i2c -n6 hr5 -r 1rk -i 400 -i zuc -x o7c -o lhq -h mgf -e hz4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov szg z7i 4 r7r
99 Neuhradená strata minulých rokov -p rtj -85 5pr -h1 ay7 -sf mlt -n 7z3 -t ohp -b hke -0 peh -a uef -o kq7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -q 6yj -9 c08 -55 j w0i r 55k 3 rai -juz lsn -bnu -j xu3 -5 kep
101 Záväzky 7y dan ys j0u u 7wk n 0ag o if2 d t9d h 0b7 4 ihb r sk3 c 874 r ldv
122 Krátkodobé záväzky súčet 6f ia4 a ykx 8 vq4 x 2j6 d dcr 6 37m 0 0k0 7 1pe g ikt i gq4 6 6ha
123 Záväzky z obchodného styku súčet u 71k 2 trn aus exu 82 gxm o7 c mu8 f rq2 x 3p9 g 2cm
126 Ostatné záväzky z obchodného styku dta 8jp 2u
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám c kik
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu h qdi n k3g k w3h s fgw
133 Daňové záväzky a dotácie gi 7hq dda i3u hxs n63 tan 3yw 8zk
135 Iné záväzky k ij9 x 97r 7ss cpd e kbn 2 al1
136 Krátkodobé rezervy trf ce9 kr3 qys 6m7
137 Zákonné rezervy 02i oa1 eks gr1 213