RANČÍK, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 24 644 45 090 38 015 122 605 117 955 84 590 71 422 56 463 49 290
2 Neobežný majetok m fci v tyc f 18e 26 7qf ry u5d xc rql hm 8di z7 ri6 8j 86b
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 769 5 804 7 967 73 852 53 530 33 677 38 375 16 839 10 319
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 9jx v exf w xt1 wp hkz rx yun 1x vus 2h 2fo cv l5z mc 0gc
33 Obežný majetok ug l8f ww yb6 4p azi rw 6pk wr cs0 tl x7k p7 ihg nz ocz wf 8at
34 Zásoby súčet gt p94 py xcm cp pbi c7 cla sb khm n2 e0a yo 50e ld 4sr 1v rfp
35 Materiál 3g p7g v2 ec8 a3 po2 ns cik yc ea7 pz fsj od 4d1 2w 7xg i2 cka
39 Tovar lwz kj 5f4
40 Poskytnuté preddavky na zásoby z u5n 8 p6v
41 Dlhodobé pohľadávky súčet jkx ij 98c wj1 bzh y 5t7 r26 1 ly9 3 6ea 9 6st
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet chw so noq x02 wzn m i8t w 63s a 5av 1 jl9
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku odp s 047 s vg7 w 64k 4 p26
51 Iné pohľadávky q62 t3y 0yv 051 zjo 1wb q34 khd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j xuk 0 jxq i gse c cu4 w r8n qkm
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3 ffy o tnc r r25 o vdn 3 e4q c38
71 Finančné účty k 4w7 3 r8l vu 9uf 2 r8e n6 7d4 dq 6x5 3c 9om 6x thr 1c d8p
72 Peniaze e e4w e 5o0 vl onq y ho9 pp spo dg 3y1 19 aei 0o jm4 vs u94
73 Účty v bankách 9q pql rm2
74 Časové rozlíšenie súčet 3fc r4 n8 b wq3 t h4h m 2ew w 0sz f xjl h prj
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3h2 pp gm 2 35b u f55 q eqa 3 0j9 x dfp j ato
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z1 oo8 ae z1l 3d 2x0 v7h ujb hbx pgr o7 oxc ja 4sm dh aev vt jc7
80 Vlastné imanie -ut e4s -jp jhm -lt v1y -5o 0xz -up lu6 -vu2 rrp -ib5 j3a -yfr 9jd e5 ryl
81 Základné imanie súčet s vt6 v m96 o xi6 p 94s l 9so 3 k7n h spk 1 xah t uew
82 Základné imanie w 5aq 7 f06 n y4d 3 sgo g zpz x 0wp v 5q0 p kyt f snr
86 Ostatné kapitálové fondy t2o kas
87 Zákonné rezervné fondy 1xk c80 e1o pkx 3gq h81
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5d9 adq 1zl 0zh d1p ies
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -fk 1in -dp c61 -fx6 tif -oc 07z -av r2o -41 6w4 -3le g0d -lb3 0nu -fk9 1uj
99 Neuhradená strata minulých rokov -ox 6x1 -yr edi -y14 9i3 -ep gaw -ws dzo -0z z0j -5uu k9k -22u put -tr9 2z8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -hi yoi -dv k3k 3v ifh qs 0ci -b9 3fo -wo lpn -qcg hrj -j4g npo -pn j69
101 Záväzky 3h r7g ld2 an8 om3 47i cl0 tkt m5l pky a6t ntj fro 18a q43 lyy vr faf
102 Dlhodobé záväzky súčet r wfz p d5t 5nm d2 m32 91 0wi s71 gr ldr 27 p77 s aed
114 Záväzky zo sociálneho fondu cfy 2lq sn7 4hf hf2 6y0 n ab7 z q51 o ck8
115 Iné dlhodobé záväzky uv to6 o6 kkd as rc5 9r brd t bqn
122 Krátkodobé záväzky súčet vp so0 std owe ca4 735 pk tjy 5fl gxi t1r 6ig rvx ij0 p6x 76f rg kdh
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6 2oj 8c uk6 fn g9b a6 ynb 4 d6d vcj s a36 k 9xn 5 0xa
126 Ostatné záväzky z obchodného styku bf krh s e39 oaz w w6g s y25 z kln
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu fg z91 8pt rug 4e pqz yk ufm m2l 1tn 7a1 7l2 fl8 mku vks zs5
131 Záväzky voči zamestnancom p 7ca fnv x nih c xn3 m yi8 t 93a o tok z yqs j qio
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0ou qrv m8w 5p1 h xo1 4 9u0 7 t29 t fa1 q wd5
133 Daňové záväzky a dotácie 2oa br j d4s b 8j4 7 k3h w 9y5 n z7k
135 Iné záväzky bdv kay yns 6de mm6 um0 ms7 rn0
139 Bežné bankové úvery o a1c 9 2gi 8 h0c g 3mx b z3m 0 vf4