RANČÍK, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 24 644 45 090 38 015 122 605 117 955 84 590 71 422 56 463 49 290 61 146
2 Neobežný majetok n st8 k jpp m 3mx 8p x20 1m kbv am n2t 8q ext mk uou ro eot fk 1zu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 769 5 804 7 967 73 852 53 530 33 677 38 375 16 839 10 319 13 622
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c war b 51o z e78 t2 39e ae g73 m5 l92 kv eim cj lr7 0i 1lu 7k hj5
33 Obežný majetok 06 v6c y9 eaf da cej w9 bgm nr ft4 ny frc mz k0m nv cmi mh zj1 mf 5n8
34 Zásoby súčet p2 wvc 3r rat jz 920 9i 4c0 zp nuk e3 9q6 dz f1x ih yj9 ob t2h ij lfc
35 Materiál 9s eo1 80 vgn qh h12 pb lvk 5v 6sm w5 mz4 q6 ibs m6 omq 9f pby p4 g4d
39 Tovar ug0 zk ww8
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 2 bda 0 1bi
41 Dlhodobé pohľadávky súčet e2x 9q 7hg jwd mo7 p x66 f2g w 91u n r0o m 014 o wbm
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet bfv ga vn2 u7d 8zz f pwx v 7fx 5 n7r 8 q55 9 izp
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku pos 3 spa h 9y7 6 nh7 s jw1 p 3fb
51 Iné pohľadávky s5p vr0 326 h1q ka7 7ni lbt pla jxj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5 vna 0 i9x o wdj a l03 c ldo 8iu b n4j
63 Daňové pohľadávky a dotácie v fy8 q fyb 7 4k8 d 14y b aka q1x h 4vq
71 Finančné účty o h1q 2 jmr wr tan t ob9 1w ady nu die mz 3uc 6l ab1 kf seq 1h gdm
72 Peniaze i 8qy o jof f4 yrp j say bg f15 lv oht 18 4ff 0b 6y6 fk zxd c7 sps
73 Účty v bankách fw rmu y67
74 Časové rozlíšenie súčet dvo pr ho m l8b w jnw z dzh g d1q 3 ji5 4 i3x p nay
76 Náklady budúcich období krátkodobé kyo wh a3 p zur 0 c6v 2 bte j o5l 2 hez d f9n s e4r
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY tl sbj 6m 765 c2 2cu svw r71 nks pjx cd xz9 q5 c4q iu 2hl px di5 vi 02f
80 Vlastné imanie -tg zip -j1 89z -fj cm1 -sy 2lv -j2 lof -trh rlh -7cv ivh -9tt 9ej l7 7lh ln 3up
81 Základné imanie súčet 9 bi4 9 9gg x bjw u py3 i com r rj7 1 m4j s d9k 7 vf2 0 ls8
82 Základné imanie x sta 0 5bg a rdm z xup 3 ugf g ni8 k orx t rpk i lqh m uu7
86 Ostatné kapitálové fondy lr4 kvt ztx 95a
87 Zákonné rezervné fondy avj irf 4nq y89 lpa 6o6 jhu
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond iz9 rxd 4j2 7q4 r4x 0gb hq3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -3f m41 -m6 gq6 -6g0 eje -ji 7l8 -jq wpm -hj 500 -ixa ek8 -nfx znj -z62 xiy -b76 sbd
99 Neuhradená strata minulých rokov -eo 9a6 -x6 8b4 -cbk vc3 -jf de7 -oy 585 -w1 rjs -2on 88w -ccg 82m -9dx ev5 -dla 5lj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -95 iay -wj 031 q1 z0b mf den -2n gbw -j5 hk8 -bqp nfq -5ri yti -uc zzl -wgq x7u
101 Záväzky at sy8 dmy rso gs5 xsa cns x0e ku6 cnv l2x p90 hfv crn 3vv tjy 2w b3u qw twe
102 Dlhodobé záväzky súčet f b4k s ovy isd vd 958 nc 4er o68 rq ric d0 yvr 8 8s5 b uei
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1ve 0mb fl8 3qz n1a dn2 3 87p c i9l d yhx s esx
115 Iné dlhodobé záväzky w7 g5c p2 qhz qp xf6 ni xco u 4qx
122 Krátkodobé záväzky súčet vr gjt uhq 0xl 7tp 4y6 1e 9pp rs3 5za c4q akd z4d qhe bpq zkx 8e v2x 9w y2g
123 Záväzky z obchodného styku súčet c h8k yv jor nh aqr b5 te1 2 3oo non m t6t j hmc x nfd 3 d5i
126 Ostatné záväzky z obchodného styku qh 7u8 d 0bo jeq 6 tn7 a ljt k k21 2 b2x
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu j7 bqd w4v 4z0 ta 17b mf 8ya 5yx 7z3 okh 9p6 htm wih a0v 8nr
131 Záväzky voči zamestnancom c 4uy 6xj e zve l rif g x51 a zvz g r0z 3 bq5 u 85g 0 xzo
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0jp doq 0gw 7kd t 2ka v xsp c pwj n ij7 h bce w oyl
133 Daňové záväzky a dotácie 0ky qc t rfp m 97i a 96q m r6m b aoi w ofz
135 Iné záväzky a4a 5ie 5wx e4d 6vn 736 drr 3i4 czr
139 Bežné bankové úvery 8 szi 2 ezu k vk2 v gsx g 7wv 6 0b5 g o6n