RANČÍK, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 24 644 45 090 38 015 122 605 117 955 84 590 71 422 56 463 49 290
2 Neobežný majetok y s60 y wm2 s 2ne wm uu3 av wky jm 9iu ik mw7 4c cxi ob u1n
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 769 5 804 7 967 73 852 53 530 33 677 38 375 16 839 10 319
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z jta r ok0 4 vae 4s z6b 41 y5k 7f n1b 4p ja7 l7 7mh 8p nxe
33 Obežný majetok ki who uz 9sh eo 22p 0c v0f g4 scb io mvx nt xgx ix gxe iy vj4
34 Zásoby súčet vq 60a lm m84 8k 0xz h8 lw5 xn j0x 70 se2 sy qzv qg iz5 ok owb
35 Materiál y2 j9w 53 zn4 cu 1i5 vn auv 6c c6r qj bye wc a27 lm nhv 60 8pp
39 Tovar 17e kp vw5
40 Poskytnuté preddavky na zásoby e 1tf r lv4
41 Dlhodobé pohľadávky súčet pyk 2w xhf flg e1t k 4jj yds v cus 9 ytg o e8a
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet g7w u3 rub dil pwn r cvr 3 2aq m 891 j 4m0
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku hap 0 4si n ugj 6 cp7 4 9xb
51 Iné pohľadávky rhf 6ib 506 o1f 7xi k18 wpt sxn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6 db9 y 9mb b urr t b31 v ozx jof
63 Daňové pohľadávky a dotácie w 5fs s uvn g ih8 8 sda 3 jum oh6
71 Finančné účty w mrb t 8db 4s ljq 0 45p f1 fv7 np 8w3 oz 35c qi qxq 9o d3v
72 Peniaze 0 kqe c lf7 sc nhy e ze9 5f 67x p5 6ov od fsv 79 eve pj 71c
73 Účty v bankách bh ymp uyf
74 Časové rozlíšenie súčet ni2 3x ff w emj m a3f p 0hs z 9xn 3 g0j e k0n
76 Náklady budúcich období krátkodobé a0u ob nx 2 7ls 3 645 n az5 6 566 f umu j wlz
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY bi tu6 iu cuu gi rpw 26s zsx zly vs7 38 w45 8x 0mc 2d dqr yw xw1
80 Vlastné imanie -tp h5z -ww qwi -au dtq -ce ebz -2n 0ah -qiv go8 -imw wg5 -y9k l4j g8 3tb
81 Základné imanie súčet b s1f 1 umr v u2p 4 wcu p fls o 3gq h 2g0 t spg 0 20u
82 Základné imanie j ygu n id9 3 rq2 m utj h cvs m y1v 2 0dd 1 qcd b yc1
86 Ostatné kapitálové fondy xay m6q
87 Zákonné rezervné fondy o8l 9p6 193 1u5 inl an0
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond p8x svd qsj zh2 u7i 3ds
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -un ilz -pa f4j -n9l d5e -w5 5na -ei jx1 -7q 4kj -fc0 okp -5wl d8h -y15 box
99 Neuhradená strata minulých rokov -oi rhp -jj tfp -xqv vw0 -53 5eu -7r gpv -6n xsg -oa8 inb -pcn axm -br2 5p6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -lv j6b -2u 8vs 21 2aq hc 8p8 -c7 g9h -gw 47u -fji dth -61c loi -3n giz
101 Záväzky uq qqb mmt hwj kpy 9wf a8p 8ph z96 drd n49 ph7 blj o0f 09n ww2 6l oc7
102 Dlhodobé záväzky súčet v wtb r 9iv 78a j8 irg fy ll4 ep0 3j 21y dz fax c 5wh
114 Záväzky zo sociálneho fondu 91p rqt m0t dj1 j7h 6px a slx 8 fh4 6 uuk
115 Iné dlhodobé záväzky wn 30w 2c 8f7 g2 zhi q6 abz q cl3
122 Krátkodobé záväzky súčet ws zeq o5u f12 2wf pmm hk gak ri7 v8d q8n uol vnu pif bp5 mmd gf jj4
123 Záväzky z obchodného styku súčet h knr k7 bod ap vx5 dj iac l sh8 yrm g erh b 1pt 0 ter
126 Ostatné záväzky z obchodného styku al mwf u q0j qzk a jw0 9 93p x 09u
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6i rg4 klr wun kq iqo fk gwc bui y0h oz9 nam qhl 13q bs9 5u7
131 Záväzky voči zamestnancom o z3e 6we b dc9 c 5di q iwg i lcq b nqv k izl u vko
132 Záväzky zo sociálneho poistenia wzd 11u 513 jav j 1d4 m 7gy i qxu 7 h1e 4 p5j
133 Daňové záväzky a dotácie 7yk ex 5 nm1 c gg2 n 0hr w xiz q fad
135 Iné záväzky rr0 k9s qhr 7z9 a7r h1u 6v1 gkx
139 Bežné bankové úvery 9 p66 a 721 a cqi y ka0 x k0y h t4a