Rekob, s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
23493/V
Dátum vzniku
07.04.2009
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
10 000,00 €
Predmety činnosti
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 22.11.2018)
 • izolatérstvo (od 9.4.2011)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 9.4.2011)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 9.4.2011)
 • poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 9.4.2011)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 9.4.2011)
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: - oprava a údržba - rekonštrukcia - montáž funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupiny A b pohyblivé pracovné plošiny c výťahy (od 26.11.2010)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 7.4.2009)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 7.4.2009)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 7.4.2009)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 7.4.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 7.4.2009)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 7.4.2009)
 • správa bytového/nebytového fondu (od 7.4.2009)
 • obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu (od 7.4.2009)
 • údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu maliarskych a upratovacích prác (od 7.4.2009)
 • reklamné a marketingové služby (od 7.4.2009)
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 7.4.2009)
 • práce vo výškach (od 7.4.2009)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 7.4.2009)
 • faktoring a forfaiting (od 7.4.2009)
Spoločníci
 • Martin Joščak
  Na Kope I 941/1
  04016 Košice - mestská časť Myslava
  Slovensko
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Martin Joščak
  Na Kope I 941/1
  04016 Košice - mestská časť Myslava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 07.04.2009
Uložené listiny
 • Živnostenský list č. OŽP-C/2009/03966-2
 • Živnostenský list č. OŽP-C/2009/03966-3
 • Živnostenský list č. OŽP-C/2009/03966-4
 • Živnostenský list č. OŽP-C/2009/03966-5
 • Živnostenský list č. OŽP-C/2009/03966-6
 • Živnostenský list č. OŽP-C/2009/03966-7
 • Živnostenský list č. OŽP-C/2009/03966-8
 • Živnostenský list č. OŽP-C/2009/03966-9
 • Živnostenský list č. OŽP-C/2009/03966-10
 • Živnostenský list č. OŽP-C/2009/03966-11
 • Živnostenský list č. OŽP-C/2009/03966-12
 • Živnostenský list č. OŽP-C/2009/03966-13
 • Živnostenský list č. OŽP-C/2009/03966-14
 • Živnostenský list č. OŽP-C/2009/03966-15
 • Vyhlásenie správcu vkladu o výške vkladu a rozsahu jeho splatenia
 • Podpisový vzor – M. Joščak
 • Účtovná závierka 2009
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Dodatok k zakladateľskej listine
 • zakladateľská listina
 • rozhodnutie spoločníka
 • plná moc
 • Účtovná závierka 2010
 • Účtovná závierka 2011
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka 2012, zápis VZ
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Zakladateľská listina.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • zakladateľská listina.zep
 • rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zakladateľská listina.asice
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
23.01.2020