Rekob, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 534 356 610 689 727 193 672 711 624 421 724 594 801 593 827 916 721 428
2 Neobežný majetok u0 ywf 00 nmt wu kv8 31 dxa 9qv iq1 qo bp7 5t qap npe mq4 1ff 7jb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 47 191 83 535 82 495 62 192 100 489 98 542 91 940 111 919 246 413
12 Pozemky m6 2qt
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4b b9r w6 c2x 43 rwr n7 9cf d90 y5m fu 45k 40 nx2 d97 z8l w0f 3b9
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 7 325 81 404
33 Obežný majetok hwi e82 zgp qs6 da4 iuv ywo 978 0is irz use vqm 7m7 tmn cv0 1ge 3um 3u0
34 Zásoby súčet b s1x 3 yk6 y8 wxo pv 2us z8 8rq gm g4x ad 4bb ph mpz to u7g
35 Materiál f mr6 r yvl f 6p9 t k3x v fvm 33 dfh zb o9n 4 lkn ld yde
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby dtb 40 5zv gz ppn 3o mux qv hae 6s d3y ei 6er 1g dop
53 Krátkodobé pohľadávky súčet npl zws syr 8bf bol gvp i1n pw2 wda 49b jc8 n2e 2zy ys1 g95 z0p kun fd5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet lh1 d5h bd1 p2i i8c 0bb epb unf j0q 6lz od2 ses da5 eod 0uv it9 ifb t4d
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku o30 8z9 pnw zqd e39 2vb kos j9u 5ao lh8 6va o6q 9na jep 5l1 xbv e07 40h
63 Daňové pohľadávky a dotácie ix 61r e ikj 1tk no8 1jg m 6cd
65 Iné pohľadávky oe xm4 g0 woz e9 pxk
71 Finančné účty fbd yol wqx mhg ogw 9lz u0m ckx fq5 6yw 30q z1v h48 qyn fo5 j8g v4x kmg
72 Peniaze z 8bb d4 h3c cmv v6 6c7 k 5f7 spb e6a s ixa
73 Účty v bankách aev 62n 1zx i0v ypj bbs vui yxj qfz 5v8 zck db5 44o asf byl 3hs y5q 7la
74 Časové rozlíšenie súčet whl 9 nf4 1 wi9 v wqk 0 4b7 c hqk s 4tc v ajc e hyw
76 Náklady budúcich období krátkodobé z4p t hts u yv3 f zyl k qsy 7 e8e v z2f n z8m 9 pbc
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9lt uvi bvf 1i8 wjt v58 m92 rwd qmv sbv f9m rpy l71 o7r r0l thn 8at 5ov
80 Vlastné imanie wdi 9r8 fey 2vj 2n7 4mi s17 24n vwc g2r 4xf ql3 q4a 2z8 x7y 3hh o48 6sn
81 Základné imanie súčet me bhf 16 4ro 4t pud 98 osr uc 2kp e0 ne9 c7 659 57 yyl nf udj
82 Základné imanie cu xuz bo xpi uj byj dk ubp 9w ytf ll gbs n3 yni qs wus mq 1by
86 Ostatné kapitálové fondy 2fu 65g imf 27v drz zny
87 Zákonné rezervné fondy c9x pct jl6 v87 1 z4n t byc b bu1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond hn0 rgc ltf r7v 4 pyr 2 bdg k oii
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8t bs0 js6 rjw j2o lv3 7bh t7c hw w4m y6 opo m4i 4mo i3l z9q ram gsc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7q ykf 4wp 6br e28 4kv s2n xmn j5g 3lg xpt 9rw i4u dir e4l 90v y3i 7p2
99 Neuhradená strata minulých rokov -2y 4qb -tb i1a -ck jpp -fg jyu -ta 1e7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení tx1 5m3 2 fqh cxy -1m xqy g tnf ov gmq xz t95 bk 65h tr ost
101 Záväzky prr 1cj ahp q49 bon ikx 5c3 xgf sm7 9rx 9th 402 5g5 vg2 h9q s1d 7tq 2it
102 Dlhodobé záväzky súčet ab cm ai aw y7l vg8 ef3 ed2
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2z kv 6g 41 m91 ket h3k 2hq
122 Krátkodobé záväzky súčet ly6 hpp 2zn q4n oid zrj ee9 tsg 8jw ao3 9wg qdl yj6 0o7 2w0 mjb 48v cpl
123 Záväzky z obchodného styku súčet 07 rig j4 yb8 e6 ax8 m3 u4l h4 0a3 72v qok 3f8 z4t md0 47x mk q42
126 Ostatné záväzky z obchodného styku jv ld3 1e 53b fjq 2qz 3bf 80o 49z 1r8 24 xd8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu hbm 70v gof 77x 86i plv 1vp cxk i2y tyy 1x3 arc lqx 93r ook 4pl ctp tsg
131 Záväzky voči zamestnancom nf ca fa y1 8 qjn
132 Záväzky zo sociálneho poistenia h2 jp a0 4u ks vv v5 sk w v0f
133 Daňové záväzky a dotácie xa qgk vu7 r n31 b iqj l7 53k 7z i3x 4e gl2 9x gg8 6i k64