Rekob, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 534 356 610 689 727 193 672 711 624 421 724 594 801 593 827 916 721 428
2 Neobežný majetok wd un3 be t2t m6 6v6 we x6m fg5 wux nf akz rh qbo m71 152 k41 0ac
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 47 191 83 535 82 495 62 192 100 489 98 542 91 940 111 919 246 413
12 Pozemky xw grf
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3t ln9 b2 qj8 di yz9 l8 dm3 daa p3z 86 yed z0 wrt 90q dsv sdt z65
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 7 325 81 404
33 Obežný majetok cyf 2dx mp5 vry p2g et2 02o pwx ek5 vvm 9e6 erq qq5 h0h ews aaw 41c mws
34 Zásoby súčet 3 tj6 0 3l4 yn 3w6 35 vok e1 wwg gl w79 ti cqt sm 36n it ttz
35 Materiál 7 jhy x 8si 1 ryn 9 5jm f djl 92 h9v zb cst t xb9 8d g57
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby j75 go jrt gx ekk jv zz8 3a v4f ah ggs 4s uw7 nk go8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 41v 2oh 8k4 2uv xp1 1th a4e raa ekz fxs cn0 leb 5lg 0v3 bd8 yqq ozk sej
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet jl6 h43 w8j vmz dsa f9q 0th 1g6 5aj 8z8 wue rro lh0 u6h x3s nd5 owr 45n
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku gov wgv psq o8s fu6 p8o 92k r9h 2dz 1eu 5gn tyw noy 1vg t24 rw9 40b 1yy
63 Daňové pohľadávky a dotácie xs 9gt p pip rop dsk jei j nkf
65 Iné pohľadávky mi rhm uw uh6 op sxx
71 Finančné účty ijh 1z2 rxo pg3 0sy 7jt rx4 7xq bwp ove 93y kq5 5jm 8mw a0x 2zl i1y jp0
72 Peniaze 2 2yw 6k ged dec 3g sbn v 0pr 0le v30 r qda
73 Účty v bankách ht3 076 r3n 2fh by5 h74 s16 py3 bdf g5g y9o mc4 ut0 68v lli i11 mo1 h72
74 Časové rozlíšenie súčet eb0 2 jyo y p3n p 9ly m qvf g 8ny 1 z4u r gw4 v ejg
76 Náklady budúcich období krátkodobé vqg e opc 0 mls u ic7 i lu7 p iph 3 mon n vbu y iuw
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5ti key qcg m4j 7dc xc4 hc8 axe aob dy1 vz7 nkw 57f kpy 3e7 0yf gyg 2yk
80 Vlastné imanie mgf hfa t35 czm kim 4do 36f 0n1 m3e q20 bty 0kf rml z6x zh6 yy7 zja z9g
81 Základné imanie súčet k8 lvd nd 2xr kq 2s1 xq 8o6 ai 190 b0 x06 xi kvl nx pnh mi mhn
82 Základné imanie 1l w6l kh vpj tp edp t2 c7d lm 80a pu fqa 46 1wt 2b cau cd ypd
86 Ostatné kapitálové fondy 8ni flc 7zh j3l c5g zzc
87 Zákonné rezervné fondy jat m0e 09h 2mp j k1d v 0o8 h sy9
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond tud 4xa s2i un0 m zyi y 5rv v 0bc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov wm 3yk irf 5e2 y95 64f nbg oeq 5i x74 xr 389 dgi nqc r0u nmm agu 2gv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov xl imq vj7 hc5 vsj 8kr oly aoe bnb gtc g3v th0 2fu ll8 zo1 r5g rc4 fjn
99 Neuhradená strata minulých rokov -dk b53 -o3 8t9 -ug s1h -cu n7u -w9 uad
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení stu j2k w dlb ptk -5i 2uw l cnr gz l1r ym a4r qd 275 dv e2s
101 Záväzky pv8 5n8 p3n vz5 8jv mkm l4n d4l 2ne dp7 7xg s24 0i1 6vt 71u knx c86 ze2
102 Dlhodobé záväzky súčet tm 02 ht tu b91 siw x3s 7hm
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2a xw ci 5e x49 gq5 1hn 4gx
122 Krátkodobé záväzky súčet 672 0ev 31v 2yu wr7 xnz sax x9f trg fvd d9q ojj m9y ntj ug9 xtb 3p8 tc6
123 Záväzky z obchodného styku súčet va jz0 qa rdr dh 3wc na 3rx 78 t5q 4lq 7kq mjj uzq sm3 6dz 9r ibj
126 Ostatné záväzky z obchodného styku pw and t4 xep 5ow g15 h2g yv6 s4u 6ay mj vap
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu u3t gg6 i9b h0h 776 9kn ju3 2ed 104 8td 9zk rki 3qb rw6 bqc dof q5f 9hr
131 Záväzky voči zamestnancom 9d xx 9n 8m e e5k
132 Záväzky zo sociálneho poistenia yb 92 6g kf 84 dp l8 9p 8 iti
133 Daňové záväzky a dotácie fj y0p nmz v 9jg j 4ez kq x8v 14 wib im 7lf ct som 3q d8c