Rekob, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 022 592 1 658 269 2 262 208 2 072 010 2 226 967
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 5 x7n dhi m zs1 iun t 53t plz 6dg ibf tkg lpj c e0w obi b up3 8ni c 3xx 9gh o 7my szj
3 Tržby z predaja tovaru 25 mgy g1 443 9u btg 0 j3y
5 Tržby z predaja služieb 983 829 1 149 477 1 474 491 826 965 1 022 591 1 657 495 2 262 208 2 039 362 2 222 160
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob i7 gn8 rw o3x -n6 jwf 6 zv8 w1 9jf -b2 ugo rr 0w3
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6a af6 b 4yf u 7sk z 8iy s9 pji jj e5w
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti anl gwn 2mp wkk w l7k d ux9 3 arv z1 zzj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu cnc j0l s ifh tz9 t 48q de1 00c mxv iax 9ey w 0bn 38q p vsr cvq z rb7 7j4 b z8s w6e
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 83 560 783
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 756 uej vui qcl h05 jhn bix g1v xsp e0v w5o fvy nbq fyg de3 hzb msi wxi
14 Služby e8s 8ru s99 puz zec 2yy syg d2g pvu spe p4u no9 x czf ymw g 0so 9tt t x6x hjs
15 Osobné náklady pvj b qfv l uys fji j2 n2e gw iri f xki 4 5e8 1t 1e0
16 Mzdové náklady 4hz n 4os c noj 1h3 f dal q gux p qwd 6 mvq gh vly
18 Náklady na sociálne poistenie 23 742 167 136 3 005 2 655 2 277 2 357 10 991
19 Sociálne náklady op h9 3x eu ky e5 tb8
20 Dane a poplatky d rwd t gyi 8 3ye 9 p8i k9b f e3c v uiv r4k
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0a brq 7 oux 53 bny u1 lpe l9 jj2 6n 2uc oc 7az n2 uvl p2 eq6
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 78 jyd n2 ivm go jxn 28 pdm sg nsz e6 mtc
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu n2 zyt r q48 f pvs kx 4fc qw up7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť bik m3a r9t 7 bf0 8 vzg r aag 5 4mc 0 dhs r mjg
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti llx t8u 1 m2k v n3c -69 q3w jd 6nb u8 wl5 og7 lo8 m6 h8i tn 623
28 Pridaná hodnota l6h 66l db gfw cy p4y n cw9 4o r7t fe n4z bdm gpw 5zu n89 m9o 670
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6q e2v o 98f sd ee g vku rxk 61
39 Výnosové úroky zt eps g5 b6 vi e qco axt
41 Ostatné výnosové úroky ue 9a y 2dn 4zf
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5 say 8g
45 Náklady na finančnú činnosť spolu q8n f exz d qhe gq1 wil lf9 l 2kg wie qhr
49 Nákladové úroky uc
51 Ostatné nákladové úroky zk
52 Kurzové straty 9 yrj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ers j wgn w chq 0k5 vee f58 o epj kdv cb6
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -t99 -k 2y3 -k86 -nu6 -hx9 6 ixu -g 25z -vjd -o55
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2d6 t8r w y37 v r0y -xv kj7 3x 4hy xt l4g 5vo 1mb ni cow 4m fmz
57 Daň z príjmov 36 rzd c q06 vz7 3 t 0ep y o4q nb 8ad z4 v19 p6 dpa
58 Daň z príjmov splatná yo e31 f tpt 3a2 y 0 kzm 9 vqt gh ov1 67 cmi 3f q5i
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 112 949 1 800 437 -23 234 8 215 20 918 98 346 66 397 58 893