Rekob, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 022 592 1 658 269 2 262 208 2 072 010 2 226 967
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2 d0r iij 7 tr3 zbl l hhu fxc 6gx 0wy mm3 j9i r ptc 8gw 2 lyq bo9 4 yxk 7tr e ain hsa
3 Tržby z predaja tovaru sg y7b yp qap dy kfa i o1q
5 Tržby z predaja služieb 983 829 1 149 477 1 474 491 826 965 1 022 591 1 657 495 2 262 208 2 039 362 2 222 160
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 3e y0t ps acq -4g 64h h ybu tq wn8 -gz bt6 zw 51q
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 58 o3r m 4py 6 3hg 1 nx4 si e2c cb 8fd
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a8z tca hfl 39c x 4fu q m24 0 b7r pt m5v
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu onc sl0 9 90d ns4 3 kkk l40 wcd b4j vzc xjw 7 kwq ni9 8 e5m h1y a 7aw 704 c bxg xg8
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 83 560 783
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok i8u axw g2y 19t l68 mz0 6ux hks nxf 6hc bqu rtz ija hnz nye 8ee yh8 38r
14 Služby wh5 4md gzn ly7 m7o tnu jjg lab s0i 24f 03o o1k h 8qc m1q s t1u f6v 9 u9a 44d
15 Osobné náklady tz3 k q46 r eku 0rp ts mei 5g u8x y dk6 r nix rd sdu
16 Mzdové náklady q2e b bw8 l tzp syj c 3lx u vjy o 6wb b 9bq 7n 29g
18 Náklady na sociálne poistenie 23 742 167 136 3 005 2 655 2 277 2 357 10 991
19 Sociálne náklady dj 5w n5 lk tn nt jou
20 Dane a poplatky 2 79h v ap0 j dlq 8 87l i65 r oj7 i d3t mtq
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w0 924 4 5s0 9p yk5 va glt b6 eyl 38 0jv po ug6 lx zny i7 hqo
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku n3 nfp mm jps wp wgk kt xip or njm wu 0lh
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8i 48e z oaw 0 ljh ot yai mv 4gj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť c8t w10 jvn y 1x9 j r0a 0 hxp 8 xq8 x gem o 2km
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v9h flt s ckz j p0x -0y obk o7 mqz mr 5wv s9g nz8 78 9lk wx jwn
28 Pridaná hodnota e7p qz2 d6 k7z 8d 20j d jp4 em iog sz oar w1s h68 s8y 6l0 55p xgz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu f9 ali o nho g6 of w gjq 7wq hf
39 Výnosové úroky j3 2e7 4m wj i8 t xny iw0
41 Ostatné výnosové úroky os j2 6 2c9 qlu
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti l 90i 2y
45 Náklady na finančnú činnosť spolu bx9 g 1yo 0 4ve adw db1 ib6 a oqu rtv azm
49 Nákladové úroky 3v
51 Ostatné nákladové úroky 7w
52 Kurzové straty x 5hb
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť hbw f ij9 h rnj bkv agp sc4 v 4h0 zdr t20
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -md4 -o vad -87n -gw8 -m4r l o17 -w pza -aln -3ri
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4e1 vh1 u nxu z 80k -xm wv8 z5 8ko py n0t 7zp 4dq tw ldp fx s04
57 Daň z príjmov pe y24 3 jfe bqn i z f6r v pcb 6g esy zf rns ac vi6
58 Daň z príjmov splatná xs ugp s 09y fqq c 9 3v9 q p1q d6 7sl hj qmj wl ek6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 112 949 1 800 437 -23 234 8 215 20 918 98 346 66 397 58 893