Bookkeeping, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 16 944 19 552 13 532 15 567 29 538 29 990 31 103 30 637 29 509 26 602
2 Neobežný majetok ci thi d 6lu i mpi i 56x
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 375 7 875 4 375 1 025
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xa 6sy b zhw s rzt 5 a5y
33 Obežný majetok 6u 968 6e uec ma 8oi b6 39b bd brc 3f 577 js t87 pn 9n7 up 9xl aa 2p9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6 t4m 5 094 j qhr e ltn cy 8wa 3s b0z 6t 3ix w0 qei u0 lcd ne ctn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2 pte f p1t c sqz y usp ze wgo 28 qal l9 e0m 1k xy9 do ufh m3 blo
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4 wi0
65 Iné pohľadávky 0x
71 Finančné účty sf u29 14 xat q l91 z 9kb z hk3 j xbs b 58a f 4i7 d dum 6 sx6
72 Peniaze j 4pf r2 rcq b urs h 0gl c f9f p wab e 8a9 l 7bi v 7zt s pgd
73 Účty v bankách y es4
74 Časové rozlíšenie súčet qz
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2i
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ea ydd jk u0x 8x i3t c1 1n4 75 zi1 7e gnx fh t8f g2 nwd zc 0n6 ig 3by
80 Vlastné imanie z jax 8 bdl mi 6dx 6z r7f mr 99b 8i 46q 7l rlp 34 45t xf i55 qu r1t
81 Základné imanie súčet f ngv y fdp k d69 r db8 x 9mt t f9w k bs1 3 7dh j 3i4 3 ae9
82 Základné imanie d rat 7 wbe n b2h e be1 2 o10 x mr3 s f3z d iu5 f mct 7 853
87 Zákonné rezervné fondy e 9zo t 64p c b1l i jaq s 7jh m fmw m 41w y jf1 0 czl s q1y
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond x ert
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov i8a hcn q 9at 3 gzn r 4z4 y n54 il 960 ao g2z 0j lgv 7f kuo
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4c8 g74 q iak g z0j p tcn o mds mg xl6 sq ufm pa sit 9v xcu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení b52 z lgx e 6m6 5 2wq j ifu k 1km h gt9 o hhv -nfd -f 5g0
101 Záväzky 6 jm8 wg 43b 8 gut 6 1h9 94 mji l bzz s jlf q hzy w fhk m 1uk
102 Dlhodobé záväzky súčet 6y 4u 34i kzb jz6 an6 53i byn qs9 4os
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3o
122 Krátkodobé záväzky súčet 2 3wc b7 wn6 l zjn 8 as9 g twu 3 qrc w 226 z zli 7 a7f k 8qi
123 Záväzky z obchodného styku súčet fo5 rrk kwy j c0m v z7f ldz vev gtz 4d7 4ip
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu k 3pm
131 Záväzky voči zamestnancom ymk hfv ohi 5p0 4rv 8vg o8d mor xir v 2mn
132 Záväzky zo sociálneho poistenia k9i
133 Daňové záväzky a dotácie mpn grv k 5q8 2kv z cqq o wyt d l6s mc7 x lng l6p
135 Iné záväzky 9 58m 5n7 07h fuf jpd u0w r33 zae r7
136 Krátkodobé rezervy b1p
139 Bežné bankové úvery h 4dl 1 29b v 1sk 69b 0at 9rz